خرید فروش آپارتمان تهران

#276861 فروش آپارتمان 79 متری
تهران، جلفا، جلفا کاويان شرقي

قیمت : 369,720 میلیون تومان

#276889 فروش آپارتمان 89 متری
تهران، ظفر ( دستگردی )، ظفر خ عمراني

قیمت : 420 میلیون تومان
2

#279211 فروش آپارتمان 67 متری
تهران، تهرانپارس، خیابان جشنواره

قیمت : 215 میلیون تومان

#273262 فروش آپارتمان 155 متری
تهران، شریعتی، شریعتی1

قیمت : 1,780 میلیارد تومان

#267499 فروش آپارتمان 191 متری
تهران، شیرازی، کوی زرتشتیان

قیمت : 1,400 میلیارد تومان
7

#266240 فروش آپارتمان 90 متری
تهران، ولنجک، هشترودي

قیمت : 1,080 میلیارد تومان
4

#266241 فروش آپارتمان 110 متری
تهران، ولنجک، خيابان دهم

قیمت : 1,250 میلیارد تومان
9

#266244 فروش آپارتمان 100 متری
تهران، ولنجک، بيستم

قیمت : 1,200 میلیارد تومان
10

#266221 فروش آپارتمان 360 متری
تهران، زعفرانیه، عميد

قیمت : 5,400 میلیارد تومان
1

#266235 فروش آپارتمان 120 متری
تهران، درکه، كوهسار

قیمت : 1,200 میلیارد تومان

مشاورین متخصص در تهران

املاک درویش

مشاورین املاک روزبه

مشاورین املاک اوستا

پارک مسکن

مسکن سمیر

فرشته املاک