خرید فروش آپارتمان مشهد

5

#279228 فروش آپارتمان 150 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، دانش اموز ۳۷

قیمت : 450 میلیون تومان
18
12

#175424 فروش آپارتمان 145 متری
مشهد، بلوار فلسطین، فلسطین25

قیمت : 435 میلیون تومان
11

#250774 فروش آپارتمان 122 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه24

قیمت : 405 میلیون تومان
11

#233945 فروش آپارتمان 112 متری
مشهد، شهرک ابوذر، بلوک 44

قیمت : 170 میلیون تومان
3

#134401 فروش آپارتمان 165 متری
مشهد، قاسم آباد، فلاحی 1/2

قیمت : 360 میلیون تومان
10

#82250 فروش آپارتمان 1525 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 42

قیمت : 7,500 میلیارد تومان
10

#244421 فروش آپارتمان 120 متری
مشهد، قاسم آباد، بلوار فلاحی 16 مهنه

قیمت : 282 میلیون تومان
9

#262489 فروش آپارتمان 85 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، 7 تیر 15

قیمت : 200 میلیون تومان
8

#265385 فروش آپارتمان 175 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، جلال

قیمت : 780 میلیون تومان
8

#233197 فروش آپارتمان 80 متری
مشهد، رضاشهر، بهارستان

قیمت : 180 میلیون تومان
7

#226523 فروش آپارتمان 135 متری
مشهد، قاسم آباد، بلوار شربعتی

قیمت : 330 میلیون تومان
6

#261772 فروش آپارتمان 95 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، بلوار الهیه 34

قیمت : 175 میلیون تومان
6

#257506 فروش آپارتمان 81 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 61

قیمت : 140 میلیون تومان
5
5

#243201 فروش آپارتمان 70 متری
مشهد، شهرک غرب، میعاد

قیمت : 122 میلیون تومان
5

#150945 فروش آپارتمان 160 متری
مشهد، رضاشهر، انوری

قیمت : 580 میلیون تومان
5

#252599 فروش آپارتمان 128 متری
مشهد، قاسم آباد، شریعتی 39

قیمت : 310 میلیون تومان
5

#212408 فروش آپارتمان 145 متری
مشهد، رضاشهر، حاشیه رضوی

قیمت : 390 میلیون تومان
5

#262339 فروش آپارتمان 75 متری
مشهد، بلوار حجاب، حجاب 64

قیمت : 105 میلیون تومان

مشاورین متخصص در مشهد

املاک عابدزاده

املاك ازتا

املاک آرتا

مسکن شهریار

مسکن شایان

املاک خانی