خرید فروش خانه ویلایی مشهد

11

#214481 فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد، میدان شهدا، هاشمی نژاد 10

قیمت : 2,400 میلیارد تومان
5

#234804 فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیادشیرازی

قیمت : 420 میلیون تومان
3

#266501 فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، فارابی 20

قیمت : 800 میلیون تومان

#153614 فروش خانه ویلایی 510 متری
مشهد، رضاشهر، رودکی

قیمت : 1,750 میلیارد تومان

#220709 فروش خانه ویلایی 220 متری
مشهد، بلوار گلدیس، گلدیس 16

قیمت : 470 میلیون تومان

#266794 فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار ملک آباد، گویا

قیمت : 2,500 میلیارد تومان

#270894 فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد، بلوار سجاد، فرهاد

قیمت : 1,600 میلیارد تومان

#279086 فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صياد31

قیمت : 850 میلیون تومان

#279088 فروش خانه ویلایی 60 متری
مشهد، بلوار سجاد، جانباز7

قیمت : 88 میلیون تومان

#279090 فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت11

قیمت : 375 میلیون تومان

#180019 فروش خانه ویلایی 238 متری
مشهد، احمدآباد، رضا

قیمت : 1,600 میلیارد تومان

#279099 فروش خانه ویلایی 255 متری
مشهد، بلوار رضوی، بين رضوي 9و11

قیمت : 1,250 میلیارد تومان

مشاورین متخصص در مشهد

املاك ازتا

مسکن شهریار

املاک عابدزاده

املاک آرتا

املاک مرکزی محمدیه

گروه مشاورین مسکن بیداری