رهن و اجاره آپارتمان مشهد

#279046 رهن و اجاره آپارتمان 50 متری
مشهد، بلوار پیروزی، بهارستان9

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 450 هزار تومان

#269319 رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد، بلوار حجاب، حجاب 64

رهن : 55 میلیون تومان
اجاره : 10 هزار تومان

#270606 رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد، بلوار فرهنگ، بين فرهنگ12و14

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 2,300 میلیون تومان

#270864 رهن و اجاره آپارتمان 190 متری
مشهد، بلوار سجاد، نبش حامد شمالي7،

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 3 میلیون تومان

#279059 رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، بلوار لادن، لادن20

رهن : 6 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان

#279060 رهن و اجاره آپارتمان 125 متری
مشهد، بلوار اقدسیه، اقدسیه31

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 350 هزار تومان

#269335 رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد، معلم، دانشجو3

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 1,150 میلیون تومان

#267546 رهن و اجاره آپارتمان 55 متری
مشهد، معلم، قائم مقام 10

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 650 هزار تومان

#269341 رهن و اجاره آپارتمان 95 متری
مشهد، معلم، وکیل اباد59 یا شریف 9

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 800 هزار تومان

#270877 رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 950 هزار تومان

#270878 رهن و اجاره آپارتمان 200 متری
مشهد، بلوار سجاد، بهارستان18،

رهن : 70 میلیون تومان
اجاره : 1,400 میلیون تومان

#270629 رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد، بلوار خاقانی، خاقانی9

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 750 هزار تومان

#269351 رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد، استقلال، امامت25

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 1,200 میلیون تومان

#270891 رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد، کوثر جنوبی، کوثر جنوبي 18،

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 600 هزار تومان

#278828 رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، احمدآباد، بین قاعم و نشاط

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,500 میلیون تومان

#279084 رهن و اجاره آپارتمان 25 متری
مشهد، معلم، دانش اموز31

رهن : 12 میلیون تومان
اجاره : 50 هزار تومان

#278829 رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، احمدآباد، حاشیه احمداباد بین نشاط و ابونصر

رهن : 15 میلیون تومان
اجاره : 2,300 میلیون تومان

#279087 رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد، بلوار هنرستان، هنرستان26

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,100 میلیون تومان

#269360 رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد، معلم، دانش اموز32

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 500 هزار تومان

#269362 رهن و اجاره آپارتمان 50 متری
مشهد، معلم، دانشجو17

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 400 هزار تومان

مشاورین متخصص در مشهد

املاک آرتا

املاک عابدزاده

املاك ازتا

مسکن شهریار

مسکن بهشت

املاک عمارت