رهن و اجاره سوئیت مشهد

#278838 رهن و اجاره سوئیت 25 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، دانش31

رهن : 12 میلیون تومان
اجاره : 50 هزار تومان

#278927 رهن و اجاره سوئیت 30 متری
مشهد، بلوار اندیشه، اندیشه 6

رهن : 4 میلیون تومان
اجاره : 400 هزار تومان

#270982 رهن و اجاره سوئیت 45 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 36

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 650 هزار تومان

#270066 رهن و اجاره سوئیت 18 متری
مشهد، بلوار سجاد، امين4

رهن : 0 تومان
اجاره : 1 میلیون تومان

#267535 رهن و اجاره سوئیت 90 متری
مشهد، بلوار فکوری، فکوری24/4

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 1,500 میلیون تومان

#267592 رهن و اجاره سوئیت 90 متری
مشهد، بلوار فکوری، فكوري24

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 1,500 میلیون تومان

#267650 رهن و اجاره سوئیت 50 متری
مشهد، بلوار اندیشه، اندیشه 19

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 400 هزار تومان

#267105 رهن و اجاره سوئیت 35 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، دانش23

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 600 هزار تومان

مشاورین متخصص در مشهد

املاک آرتا

املاك ازتا

املاک عابدزاده

مسکن شهریار

املاک دیاموند

املاک سراسری راه خانه