فروش زمین 200 متری کرج جهانشهر، خیابان کسری - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت

فروش زمین 200 متری
کرج جهانشهر، خیابان کسری

# کد ملک: 91896
شمالی ,
1394/07/04

ثبت تقاضا

اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ثبت تقاضا از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.

ثبت تقاضا

مشخصات کلی زمین

زمین : 200 متر
طول بر : 250
اصلاحی : 200متر
موقعیت : شمالی
سند : شش دانگ ملکی

سایر اطلاعات ملک

خانه متعلق به ورثه می باشد،مذاکره کننده خودم هستم،سهم خودم را با آپارتمان تعویض میکنم

آدرس زمین

کرج جهانشهر، خیابان کسری

خرید زمین نزدیک جهانشهر کرج