قیمت آپارتمان در مشهد الهیه - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت

قیمت آپارتمان در مشهد الهیه

برای اطلاع از قیمت آپارتمان در مشهد کافیست بر اساس منطقه در مشهد جستجو کنید تا لیستی از میانگین قیمت برای شما نمایش داده شود:

میانگین قیمت آپارتمان نوساز

الهیه مشهد

متری 1.800 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 1 تا 5 سال ساخت

الهیه مشهد

متری 1.600 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 5 تا 10 سال ساخت

الهیه مشهد

متری 1.400 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 10 تا 15 سال ساخت

الهیه مشهد

متری 1.200 میلیون تومان