قیمت آپارتمان در مشهد بزرگراه میثاق - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت

قیمت آپارتمان در مشهد بزرگراه میثاق

برای اطلاع از قیمت آپارتمان در مشهد کافیست بر اساس منطقه در مشهد جستجو کنید تا لیستی از میانگین قیمت برای شما نمایش داده شود:

میانگین قیمت آپارتمان نوساز

بزرگراه میثاق مشهد

متری 1.900 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 1 تا 5 سال ساخت

بزرگراه میثاق مشهد

متری 1.700 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 5 تا 10 سال ساخت

بزرگراه میثاق مشهد

متری 1.500 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 10 تا 15 سال ساخت

بزرگراه میثاق مشهد

متری 1.400 میلیون تومان