قیمت آپارتمان در مشهد بلوار سرافرازان - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت

قیمت آپارتمان در مشهد بلوار سرافرازان

برای اطلاع از قیمت آپارتمان در مشهد کافیست بر اساس منطقه در مشهد جستجو کنید تا لیستی از میانگین قیمت برای شما نمایش داده شود:

میانگین قیمت آپارتمان نوساز

بلوار سرافرازان مشهد

متری 2.600 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 1 تا 5 سال ساخت

بلوار سرافرازان مشهد

متری 2.300 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 5 تا 10 سال ساخت

بلوار سرافرازان مشهد

متری 2 میلیون تومان