قیمت آپارتمان در مشهد بلوار شریعتی - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت

قیمت آپارتمان در مشهد بلوار شریعتی

برای اطلاع از قیمت آپارتمان در مشهد کافیست بر اساس منطقه در مشهد جستجو کنید تا لیستی از میانگین قیمت برای شما نمایش داده شود:

میانگین قیمت آپارتمان نوساز

بلوار شریعتی مشهد

متری 2.200 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 1 تا 5 سال ساخت

بلوار شریعتی مشهد

متری 1.800 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 5 تا 10 سال ساخت

بلوار شریعتی مشهد

متری 1.700 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 10 تا 15 سال ساخت

بلوار شریعتی مشهد

متری 1.600 میلیون تومان