قیمت آپارتمان در مشهد بلوار فکوری - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت

قیمت آپارتمان در مشهد بلوار فکوری

برای اطلاع از قیمت آپارتمان در مشهد کافیست بر اساس منطقه در مشهد جستجو کنید تا لیستی از میانگین قیمت برای شما نمایش داده شود:

میانگین قیمت آپارتمان نوساز

بلوار فکوری مشهد

متری 2.800 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 1 تا 5 سال ساخت

بلوار فکوری مشهد

متری 2.400 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 5 تا 10 سال ساخت

بلوار فکوری مشهد

متری 2.100 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 10 تا 15 سال ساخت

بلوار فکوری مشهد

متری 2 میلیون تومان