قیمت آپارتمان در مشهد بلوار محمدیه - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت

قیمت آپارتمان در مشهد بلوار محمدیه

برای اطلاع از قیمت آپارتمان در مشهد کافیست بر اساس منطقه در مشهد جستجو کنید تا لیستی از میانگین قیمت برای شما نمایش داده شود:

میانگین قیمت آپارتمان نوساز

بلوار محمدیه مشهد

متری 1.900 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 1 تا 5 سال ساخت

بلوار محمدیه مشهد

متری 1.700 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 5 تا 10 سال ساخت

بلوار محمدیه مشهد

متری 1.400 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 10 تا 15 سال ساخت

بلوار محمدیه مشهد

متری 1.200 میلیون تومان