قیمت آپارتمان در مشهد بلوار نماز - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت

قیمت آپارتمان در مشهد بلوار نماز

برای اطلاع از قیمت آپارتمان در مشهد کافیست بر اساس منطقه در مشهد جستجو کنید تا لیستی از میانگین قیمت برای شما نمایش داده شود:

میانگین قیمت آپارتمان نوساز

بلوار نماز مشهد

متری 2.400 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 1 تا 5 سال ساخت

بلوار نماز مشهد

متری 2.100 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 5 تا 10 سال ساخت

بلوار نماز مشهد

متری 2 میلیون تومان