قیمت آپارتمان در مشهد بلوار هاشمیه - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت

قیمت آپارتمان در مشهد بلوار هاشمیه

برای اطلاع از قیمت آپارتمان در مشهد کافیست بر اساس منطقه در مشهد جستجو کنید تا لیستی از میانگین قیمت برای شما نمایش داده شود:

میانگین قیمت آپارتمان نوساز

بلوار هاشمیه مشهد

متری 3.900 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 1 تا 5 سال ساخت

بلوار هاشمیه مشهد

متری 3.100 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 5 تا 10 سال ساخت

بلوار هاشمیه مشهد

متری 2.600 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 10 تا 15 سال ساخت

بلوار هاشمیه مشهد

متری 2.700 میلیون تومان