قیمت آپارتمان در مشهد قاسم آباد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت

قیمت آپارتمان در مشهد قاسم آباد

برای اطلاع از قیمت آپارتمان در مشهد کافیست بر اساس منطقه در مشهد جستجو کنید تا لیستی از میانگین قیمت برای شما نمایش داده شود:

میانگین قیمت آپارتمان نوساز

قاسم آباد مشهد

متری 2.100 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 1 تا 5 سال ساخت

قاسم آباد مشهد

متری 1.800 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 5 تا 10 سال ساخت

قاسم آباد مشهد

متری 1.700 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 10 تا 15 سال ساخت

قاسم آباد مشهد

متری 1.500 میلیون تومان