قیمت آپارتمان در مشهد نهضت - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت

قیمت آپارتمان در مشهد نهضت

برای اطلاع از قیمت آپارتمان در مشهد کافیست بر اساس منطقه در مشهد جستجو کنید تا لیستی از میانگین قیمت برای شما نمایش داده شود:

میانگین قیمت آپارتمان نوساز

نهضت مشهد

متری 2.400 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 1 تا 5 سال ساخت

نهضت مشهد

متری 1.700 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 5 تا 10 سال ساخت

نهضت مشهد

متری 1.900 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 10 تا 15 سال ساخت

نهضت مشهد

متری 1.800 میلیون تومان