قیمت آپارتمان در مشهد نهضت - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت

قیمت آپارتمان در مشهد نهضت

برای اطلاع از قیمت آپارتمان در مشهد کافیست بر اساس منطقه در مشهد جستجو کنید تا لیستی از میانگین قیمت برای شما نمایش داده شود:

میانگین قیمت آپارتمان نوساز

نهضت مشهد

متری 2.300 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 1 تا 5 سال ساخت

نهضت مشهد

متری 1.600 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 5 تا 10 سال ساخت

نهضت مشهد

متری 1.500 میلیون تومان