قیمت آپارتمان در مشهد یوسفیه - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت

قیمت آپارتمان در مشهد یوسفیه

برای اطلاع از قیمت آپارتمان در مشهد کافیست بر اساس منطقه در مشهد جستجو کنید تا لیستی از میانگین قیمت برای شما نمایش داده شود:

میانگین قیمت آپارتمان نوساز

یوسفیه مشهد

متری 2 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 1 تا 5 سال ساخت

یوسفیه مشهد

متری 1.400 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 5 تا 10 سال ساخت

یوسفیه مشهد

متری 1.500 میلیون تومان

میانگین قیمت آپارتمان 10 تا 15 سال ساخت

یوسفیه مشهد

متری 1.500 میلیون تومان