ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان خانه مغازه زمین رشت
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان خانه مغازه زمین رشت

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#225167

فروش آپارتمان 97 متری
رشت، منطقه آزاد، شهرک خوش اندوخته

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :320 میلیون تومان | متری :3.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#222342

فروش آپارتمان 78 متری
رشت، منطقه آزاد، برج طاووس

طبقه 9 ,
1 خوابه ,
نوساز ,
کل :358.800 میلیون تومان | متری :4.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#224504

فروش آپارتمان 70 متری
رشت، بلوار دیلمان، دکتر حسابی بن بست اول

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :170 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/31
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/26
#219805

فروش خانه ویلایی 325 متری
رشت، غازیان، شهرک اسحاقی

1 طبقه ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :380 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/25
#219003

فروش زمین 700 متری
رشت، تختی، ندارد

کل :40 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/24
#216546

فروش زمین 18 هکتاری
رشت، لاکانشهر، مسکن مهر

شمالی و جنوبی ,
کل :9 میلیارد تومان | متری :50 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/17
#214047

فروش آپارتمان 50 متری
رشت، گلسار، اذ

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
کل :100 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#202972

فروش آپارتمان 50 متری
رشت، بلوار مدرس، بلوار فجر

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :63 میلیون تومان | متری :1.260 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#190069

فروش زمین 1520 متری
رشت، زیباکنار، دریاکنار 2

تراکم متوسط ,
شمالی ,
کل :360 میلیون تومان | متری :240 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#183333

فروش زمین 230 متری
رشت، زیباکنار، دریا- خیابان دریا 2

تراکم متوسط ,
شمالی ,
کل :46 میلیون تومان | متری :200 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/15
#162629

فروش زمین 395 متری
رشت، سبزه میدان، تکیه مستوفی

شمالی و جنوبی ,
کل :790 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/01
#166682

فروش زمین 250 متری
رشت، زیباکنار، خیابان دریا- دریا2

تراکم متوسط ,
شمالی ,
کل :60 میلیون تومان | متری :240 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/09/24
#173972

فروش آپارتمان 200 متری
رشت، شریعتی، کوچه خوش سرور

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
کل :420 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/09/20
#165053

فروش زمین 200 متری
رشت، حاجی بکنده، حاجی بکنده

کل :30 میلیون تومان | متری :150 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/27
#167853

فروش خانه ویلایی 140 متری
رشت، حاجی بکنده، حاجبکنده

1 طبقه ,
1 خوابه ,
نوساز ,
کل :70 میلیون تومان | متری :1.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/25
#165844

فروش خانه ویلایی 140 متری
رشت، حاجی بکنده، جاده زیباکنار 3کیلومتر ساحل

1 طبقه ,
1 خوابه ,
نوساز ,
کل :70 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/18
#165652

فروش آپارتمان 135 متری
رشت، بلوار مطهری، کوچه

طبقه 1 و 2 و 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :459 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/15
#165596

فروش آپارتمان 450 متری
رشت، گلسار، خیابان 91

طبقه 1 و 2 ,
4 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :3.240 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/15
#165462

فروش آپارتمان 148 متری
رشت، بلوار دیلمان، نبوت

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :562 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/15
#165459

فروش آپارتمان 115 متری
رشت، بلوار سمیه، خیابان 126

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :460 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/15
#165455

فروش آپارتمان 87 متری
رشت، بلوار دیلمان، شهرک گلستان

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :182 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/15
#165426

فروش زمین 6000 متری
رشت، جاده انزلی، بعد از قلعه

کل :270 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/15
#165425

فروش مغازه و تجاری 52 متری
رشت، بلوار معلم، بلوار شمسی پور

ملکی ,
10 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :1.300 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/15
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 2

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص رشت

goldenمشاور املاک سعید عاشورزاده,

مسکن اهورا
091134XXXXX(نمایش کامل)