خرید فروش آپارتمان خانه مغازه زمین مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان خانه مغازه زمین مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان خانه مغازه زمین مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
فــوری
#188640

فروش مغازه و تجاری 120 متری
مشهد، سناباد، سناباد 42

اوقاف ,
30 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :2.400 میلیارد تومان | متری :20 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
بروز
#190710

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد، الهیه، نبش میثاق شش مجتمع قائم

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :165.750 میلیون تومان | متری :1.950 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190654

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت35

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190653

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد، کوثر شمالی، کوثر 26

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :280 میلیون تومان | متری :3.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#189423

فروش آپارتمان 103 متری
مشهد، بلوار پیروزی، لادن

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :260 میلیون تومان | متری :2.500 میلیارد تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#189135

فروش هتل و هتل آپارتمان 5000 متری
مشهد، خیابان هفده شهریور، هفده شهریور

80 واحدی ,
زمین 1000 متری ,
کل :26 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#188683

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد، الهیه، مجیدیه شش/یک

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :194.250 میلیون تومان | متری :1.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#187136

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت16

طبقه 1 و 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :378 میلیون تومان | متری :4.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#186365

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد، بلوار سرافرازان، راضی 2/5

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :120 میلیون تومان | متری :1.330 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#185273

فروش آپارتمان 81 متری
مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اقبال لاهوری ۲۳

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :175 میلیون تومان | متری :2.160 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#184129

فروش آپارتمان 136 متری
مشهد، الهیه، بلوار محمدیه

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :244.800 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#184009

فروش آپارتمان 145 متری
مشهد، الهیه، بلوار محمدیه

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :290 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#182558

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، الهیه، بلوار اقدسیه

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :175 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#182270

فروش آپارتمان 180 متری
مشهد، معلم، دانش آموز

طبقه زیرزمین و 1 و 2 و 3 ,
9 خوابه ,
نوساز ,
کل :1.600 میلیارد تومان | متری :2.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#181562

فروش آپارتمان 136 متری
مشهد، بلوار شهید کریمی، کریمی5

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :313.500 میلیون تومان | متری :2.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#181257

فروش مغازه و تجاری 70 متری
مشهد، الهیه، اقدسیه

ملکی ,
10 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :329 میلیون تومان | متری :4.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#180650

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد، الهیه، میثاق 6

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :156 میلیون تومان | متری :1.950 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#179989

فروش آپارتمان 240 متری
مشهد، مجد، مجد 8

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :720 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 2513

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)