ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان خانه مغازه زمین مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان خانه مغازه زمین مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
فــوری
#222971

فروش آپارتمان 91 متری
مشهد، الهیه، سجادیه32 منجم4

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
بروز
فــوری
#225273

فروش آپارتمان 126 متری
مشهد، فلاحی، فلاحی 8

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :287 میلیون تومان | متری :2.270 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
بروز
فــوری
#224520

فروش آپارتمان 122 متری
مشهد، بلوار آموزگار، آموزگار37

طبقه 9 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :360 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
بروز
فــوری
#217778

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، هفت تیر 29

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
کل :168 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
بروز
فــوری
#213004

فروش آپارتمان 72 متری
مشهد، پیروزی، پیروزی 81- برسلانی 2

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
بروز
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225657

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد، قاسم آباد، رفیعی 14 فجر 2

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225640

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد، قاسم آباد، شاهد

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :225 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225639

فروش آپارتمان 87 متری
مشهد، قاسم آباد، شاهد12

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :165 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225638

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد، قاسم آباد، شریعتی

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :215 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#221326

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار حافظ، حافظ1

3 طبقه ,
4 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :1.800 میلیارد تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#219061

فروش آپارتمان 170 متری
مشهد، رضاشهر، انوری

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :700 میلیون تومان | متری :4.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#218222

فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد، رضاشهر، شهرک طالقانی

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :375 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#216541

فروش آپارتمان 130 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صياد٢٦

طبقه 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :380 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#216299

فروش آپارتمان 130 متری
مشهد، قاسم آباد، شریعتی 58/12

طبقه 3 و 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :286 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#216009

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار لادن، لادن37

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :280 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#215924

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد، قاسم آباد، حسابی 8

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :139 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#215586

فروش آپارتمان 114 متری
مشهد، قاسم آباد، فلاحی 38/16

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :235 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#215565

فروش آپارتمان 140 متری
مشهد، الهیه، مجیدیه 3

طبقه 1 و 3 و 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :280 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#215564

فروش آپارتمان 138 متری
مشهد، قاسم آباد، شاهد 54

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :345 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#215562

فروش آپارتمان 98 متری
مشهد، قاسم آباد، شریعتی 66

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :225 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#215561

فروش آپارتمان 163 متری
مشهد، قاسم آباد، فلاحی 1/2

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :359 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#215558

فروش آپارتمان 103 متری
مشهد، قاسم آباد، رفیعی14

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :175 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#215556

فروش آپارتمان 108 متری
مشهد، قاسم آباد، فلاحی 8/6

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :238 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#207002

فروش آپارتمان 170 متری
مشهد، رضاشهر، رضوی

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :595 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 1188

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
099040XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

آژانس معاملات ملکی برج
091175XXXXX(نمایش کامل)