خرید فروش آپارتمان رشت - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان رشت
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان رشت

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#202972

فروش آپارتمان 50 متری
رشت، بلوار مدرس، بلوار فجر

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :63 میلیون تومان | متری :1.260 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#173972

فروش آپارتمان 200 متری
رشت، شریعتی، کوچه خوش سرور

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
کل :420 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/09/20
#165652

فروش آپارتمان 135 متری
رشت، بلوار مطهری، کوچه

طبقه 1 و 2 و 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :459 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/15
#165596

فروش آپارتمان 450 متری
رشت، گلسار، خیابان 91

طبقه 1 و 2 ,
4 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :3.240 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/15
#165462

فروش آپارتمان 148 متری
رشت، بلوار دیلمان، نبوت

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :562 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/15
#165459

فروش آپارتمان 115 متری
رشت، بلوار سمیه، خیابان 126

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :460 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/15
#165455

فروش آپارتمان 87 متری
رشت، بلوار دیلمان، شهرک گلستان

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :182 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/15
#165424

فروش آپارتمان 74 متری
رشت، بلوار قلی پور، کوچه احسان

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :165 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/15
#163854

فروش آپارتمان 84 متری
رشت، بلوار سمیه، خیابان 124

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
17 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/08
#163848

فروش آپارتمان 100 متری
رشت، بلوار سمیه، خیابان 126

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :330 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/08
#163846

فروش آپارتمان 110 متری
رشت، بلوار دیلمان، نبوت

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
کل :440 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/08
#163842

فروش آپارتمان 235 متری
رشت، بلوار دیلمان، روبروی کبابی بهارستان

طبقه 4 ,
4 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :1 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/08
#163838

فروش آپارتمان 84 متری
رشت، بلوار سمیه، خیابان 122

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/08
#157802

فروش آپارتمان 73 متری
رشت، بلوار دیلمان، دکتر حسابی

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :175 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/07/10
#150404

فروش آپارتمان 72 متری
رشت، بلوار دیلمان، اذر اندامی

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :175 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/15
#150399

فروش آپارتمان 108 متری
رشت، گلسار، وحدت

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :259 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/15
#150168

فروش آپارتمان 250 متری
رشت، گلسار، خیابان 135

طبقه 3 و 5 ,
4 خوابه ,
نوساز ,
کل :1.330 میلیارد تومان | متری :5.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/14
#147207

فروش آپارتمان 98 متری
رشت، پيام نور، كوچه دكتر رِسا

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :190 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/13
#149073

فروش آپارتمان 63 متری
رشت، بلوار دیلمان، شهرک بهشتی

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :130 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/09
#148994

فروش آپارتمان 105 متری
رشت، انصاری، خیابان ارشاد

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :264.500 میلیون تومان | متری :2.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/09
#148991

فروش آپارتمان 136 متری
رشت، انصاری، گلباغ نماز-خاک شناسی

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :360 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/09
#148990

فروش آپارتمان 78 متری
رشت، گلسار، خیابان 104

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/09
#148989

فروش آپارتمان 70 متری
رشت، بلوار دیلمان، شهرک بهشتی

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/09
#148988

فروش آپارتمان 260 متری
رشت، بلوار گیلان، خیابان 178

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :1.300 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/09
#148986

فروش آپارتمان 120 متری
رشت، بلوار دیلمان، میرابوالقاسمی

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :450 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/09
#148985

فروش آپارتمان 78 متری
رشت، بلوار دیلمان، میرابوالقاسمی

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :195 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/09
#148668

فروش آپارتمان 195 متری
رشت، گلسار، خیابان 93

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :1.130 میلیارد تومان | متری :5.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/08
#147743

فروش آپارتمان 189 متری
رشت، بلوار دیلمان، بوستان

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/04
#147740

فروش آپارتمان 81 متری
رشت، بلوار دیلمان، شهرک بهشتی

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/04
#147737

فروش آپارتمان 110 متری
رشت، بلوار دیلمان، اذر اندامی

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :380 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/04
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 18

مشاوره املاک و مستغلات