ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
فــوری
#225783

فروش آپارتمان 175 متری
مشهد، فلسطین، فلسطین 17

طبقه 4 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :800 میلیون تومان | متری :4.600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
بروز
فــوری
#222971

فروش آپارتمان 91 متری
مشهد، الهیه، سجادیه32 منجم4

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
بروز
فــوری
#225273

فروش آپارتمان 126 متری
مشهد، فلاحی، فلاحی 8

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :287 میلیون تومان | متری :2.270 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
بروز
فــوری
#224520

فروش آپارتمان 122 متری
مشهد، بلوار آموزگار، آموزگار37

طبقه 9 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :360 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
بروز
فــوری
#217778

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، هفت تیر 29

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
کل :168 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
بروز
فــوری
#213004

فروش آپارتمان 72 متری
مشهد، پیروزی، پیروزی 81- برسلانی 2

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
بروز
#226082

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد، مجلسی، عبادی 40- مطهری23.7

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :178.500 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226079

فروش آپارتمان 160 متری
مشهد، بلوار جانباز، جانباز 11 جانباز 7

طبقه 6 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :256 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226006

فروش آپارتمان 154 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 11

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :450 میلیون تومان | متری :2.920 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225994

فروش آپارتمان 175 متری
مشهد، بلوار فلسطین، فلسطین

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :805 میلیون تومان | متری :4.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225993

فروش آپارتمان 175 متری
مشهد، بلوار فلسطین، فلسطین

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :805 میلیون تومان | متری :4.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225982

فروش آپارتمان 130 متری
مشهد، الهیه، رحمانیه 29

طبقه 3 و 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :227.500 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225891

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد، بوستان، بوستان 29/2

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :70 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225890

فروش آپارتمان 175 متری
مشهد، بلوار فلسطین، فلسطین 17

طبقه 4 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :800 میلیون تومان | متری :4.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225886

فروش آپارتمان 108 متری
مشهد، خیابان صدف، حاشیه خیابان

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان | متری :1.660 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225884

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد، بلوار شریعتی، نرگس 1.5

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :138 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225875

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، الهیه، الهیه 7

طبقه 3 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :185 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225785

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، الهیه

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
کل :165 میلیون تومان | متری :1.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225782

فروش آپارتمان 175 متری
مشهد، بلوار فلسطین، فلسطین 17

طبقه 4 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :800 میلیون تومان | متری :4.600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225781

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد، بوستان، بوستان 29/2

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :75 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225666

فروش آپارتمان 160 متری
مشهد، بلوار جانباز، جانباز 11

طبقه 6 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :256 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225640

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد، قاسم آباد، شاهد

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :225 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 857

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
099040XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

مشاورین مسکن پارسیان
091175XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهزاد منصوری,

دفتر فنی مهندسی و کارشناسی املاک آموت
091531XXXXX(نمایش کامل)