خرید فروش آپارتمان مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#265428

فروش آپارتمان 102 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، ویلا 6

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :280 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265418

فروش آپارتمان 186 متری
مشهد، سناباد، ابوسعیدابولخیر

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :450 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265404

فروش آپارتمان 60 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 44

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :210 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265403

فروش آپارتمان 71 متری
مشهد، قاسم آباد، بهورز 7 7/4

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :142 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265401

فروش آپارتمان 72 متری
مشهد، قاسم آباد، بهورز 7 7/4

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :145 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265385

فروش آپارتمان 175 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، جلال

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
کل :780 میلیون تومان | متری :4.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265375

فروش آپارتمان 118 متری
مشهد، بلوار رحمانیه، رحمانیه 20

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :218 میلیون تومان | متری :1.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264784

فروش آپارتمان 94 متری
مشهد، ستاری، ستاری1

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264758

فروش آپارتمان 170 متری
مشهد، بلوار فردوسی، نبش مهدی 3

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :720 میلیون تومان | متری :4.250 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#258152

فروش آپارتمان 55 متری
مشهد، جاده شاندیز، جاده شاندیز ویرانی

طبقه 3 و 4 و 2 و 1 ,
1 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :27 میلیون تومان | متری :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#257623

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، هفت تیر 21

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :249 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#257293

فروش آپارتمان 69 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد13

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :185 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#256043

فروش آپارتمان 176 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه29

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :756 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#250780

فروش آپارتمان 180 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه12

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#249683

فروش آپارتمان 74 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، 7 تیر 9

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#241659

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 55

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
کل :155 میلیون تومان | متری :1.720 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#233778

فروش آپارتمان 79 متری
مشهد، بلوار لادن، لادن 11

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :165 میلیون تومان | متری :2.080 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#230427

فروش آپارتمان 129 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 59

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :400 میلیون تومان | متری :3.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#230067

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد، بلوار پیروزی، حق شناس

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :75 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#229547

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد، خیابان رازی (منطقه 10)، رازی17/7

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :95 میلیون تومان | متری :1.260 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#229331

فروش آپارتمان 84 متری
مشهد، بلوار اندیشه، اندیشه7

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :186 میلیون تومان | متری :2.220 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 1068

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)