خرید فروش آپارتمان مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#188152

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد، بلوار عبدالمطلب، شهیدکریمی 29

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان | متری :2.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190018

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار اندیشه، اندیشه 7

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :130 میلیون تومان | متری :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#189075

فروش آپارتمان 250 متری
مشهد، بلوار موسوی قوچانی، موقنیان

طبقه همکف و 1 و 2 ,
4 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :550 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190010

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اقبال 15

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان | متری :1.890 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189994

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه55

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :190 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189942

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، بزرگراه آزادی، خیابان گلریز . گلریز5

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :70 میلیون تومان | متری :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189920

فروش آپارتمان 140 متری
مشهد، بلوار فارغ التحصیلان، فارغ التحصیلان4

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :460 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189918

فروش آپارتمان 81 متری
مشهد، بلوار فکوری، فکوری17

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :140 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189913

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، هفت تیر 32

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189697

فروش آپارتمان 175 متری
مشهد، بلوار باهنر، باهنر 7

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :1.050 میلیارد تومان | متری :6 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189387

فروش آپارتمان 113 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، میثاق 10

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :209 میلیون تومان | متری :1.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189383

فروش آپارتمان 107 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، میثاق 6

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :198 میلیون تومان | متری :1.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189159

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، میثاق 10

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :214 میلیون تومان | متری :1.950 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189131

فروش آپارتمان 162 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صارمی

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :656 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189129

فروش آپارتمان 120 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صارمی

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :492 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189128

فروش آپارتمان 112 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صارمی

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :459 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#188735

فروش آپارتمان 161 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، ایرج میرزا 15

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :570 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#188690

فروش آپارتمان 115 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، ویلا

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :375 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#188686

فروش آپارتمان 135 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، ابتدای صیاد

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :490 میلیون تومان | متری :3.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#188673

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد، الهیه، نقویه چهاردهم

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :144 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#188048

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد29

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :220 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#188045

فروش آپارتمان 108 متری
مشهد، بلوار لادن، لادن 39

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :239 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#187610

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد، بلوار لادن، ابتدای لادن

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :280 میلیون تومان | متری :2.950 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#187455

فروش آپارتمان 135 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، ابتدای صیاد شیرازی

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :495 میلیون تومان | متری :3.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#187404

فروش آپارتمان 135 متری
مشهد، یاس، یاس 16

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :520 میلیون تومان | متری :3.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 1774

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)