ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#204931

فروش آپارتمان 103 متری
مشهد، قاسم آباد، رفیعی 14

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :175 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204929

فروش آپارتمان 82 متری
مشهد، قاسم آباد، شریعتی

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :110 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204904

فروش آپارتمان 83 متری
مشهد، بلوار حسابی، حسابی شمالی 2 موقعیت عالی

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204900

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد، بلوار رحمانیه، رحمانیه 5/3

طبقه 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :210 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204888

فروش آپارتمان 98 متری
مشهد، بلوار سجادیه، سجادیه 16

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :170 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204885

فروش آپارتمان 92 متری
مشهد، بلوار محمدیه، محمدیه 10/3

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204875

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد، بلوار شریعتی، شریعتی 76

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :175 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204870

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، شاهد، شاهد 30

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :250 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204584

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، میثاق 12/3

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :200 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204456

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 44

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204443

فروش آپارتمان 129 متری
مشهد، بلوار فکوری، برکپور 8

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :460 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204425

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد، پژوهش، پژوهش 7

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :390 میلیون تومان | متری :3.120 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204404

فروش آپارتمان 84 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 27

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :204 میلیون تومان | متری :2.450 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204349

فروش آپارتمان 115 متری
مشهد، بلوار توس، توس 97

طبقه 1 و 2 ,
3 سال ساخت ,
کل :75 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204239

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد، قاسم آباد، نرگس 1

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :140 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204236

فروش آپارتمان 68 متری
مشهد، قاسم آباد، رفیعی 10

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :132 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204017

فروش آپارتمان 78 متری
مشهد، قاسم آباد، شریعتی 60

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :118 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204015

فروش آپارتمان 113 متری
مشهد، قاسم آباد، شریعتی 60

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :140 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204013

فروش آپارتمان 82 متری
مشهد، قاسم آباد، شریعتی 58

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :178 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204012

فروش آپارتمان 104 متری
مشهد، قاسم آباد، رفیعی 12

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 2067

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)