ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد الهیه
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد الهیه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
فــوری
#257401

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد محدوده الهیه، بلوارمحمدیه

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :171 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
بروز
#263371

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد الهیه، مجیدیه 27

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :120 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#260980

فروش آپارتمان 82 متری
مشهد محدوده الهیه، مجیدیه3

طبقه 6 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :140 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263292

فروش آپارتمان 104 متری
مشهد محدوده الهیه، میثاق 12/3

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :187.200 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263288

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده الهیه، حجاب 87/2

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
19 سال ساخت ,
کل :190 میلیون تومان | متری :1.520 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263286

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده الهیه، الهیه 7

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :187 میلیون تومان | متری :1.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262723

فروش آپارتمان 68 متری
مشهد الهیه، الهیه25

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :70 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262722

فروش آپارتمان 96 متری
مشهد الهیه، الهیه37

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :155 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262719

فروش آپارتمان 104 متری
مشهد محدوده الهیه، میثاق12/3

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :187.200 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262710

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد الهیه، الهیه7

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :187 میلیون تومان | متری :1.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262704

فروش آپارتمان 76 متری
مشهد محدوده الهیه، حجاب93

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :115 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262682

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده الهیه، حجاب87/2

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
19 سال ساخت ,
کل :190 میلیون تومان | متری :1.520 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262523

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده الهیه، امیریه 31

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :110 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262339

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده الهیه، حجاب 64

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#257779

فروش آپارتمان 82 متری
مشهد محدوده الهیه، محمدیه6

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :165 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#257580

فروش آپارتمان 135 متری
مشهد محدوده الهیه، مجیدیه3

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :290 میلیون تومان | متری :2.150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#255536

فروش آپارتمان 72 متری
مشهد الهیه، الهیه 50

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#252516

فروش آپارتمان 140 متری
مشهد محدوده الهیه، مجیدیه3/2..برندمعروف منطقه

طبقه 1 و 2 و 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :294 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262483

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد محدوده الهیه، الهیه 43 غلامی 10

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :166.250 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262480

فروش آپارتمان 137 متری
مشهد محدوده الهیه، مجیدیه3/4

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :315 میلیون تومان | متری :2.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262477

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده الهیه، میثاق10/9

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :231 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262476

فروش آپارتمان 140 متری
مشهد محدوده الهیه، میثاق6/7

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :273 میلیون تومان | متری :1.950 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262474

فروش آپارتمان 92 متری
مشهد محدوده الهیه، مجیدیه3

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :195 میلیون تومان | متری :2.120 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 112

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص الهیه

goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهدی قویدل,

کانون مسکن الهیه
091526XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک رضا حاتم زاده,

املاک آرتا
093663XXXXX(نمایش کامل)