خرید فروش آپارتمان مشهد الهیه - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد الهیه
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد الهیه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#214133

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده الهیه، مجیدیه 17 ساختمان نفیس

طبقه 1 و 3 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :241.500 میلیون تومان | متری :2.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#214130

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده الهیه، مجیدیه 17

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214129

فروش آپارتمان 117 متری
مشهد محدوده الهیه، مجیدیه 17/9 ساختمان نفیس

طبقه 1 و 2 و 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :251.550 میلیون تومان | متری :2.150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#213505

فروش آپارتمان 130 متری
مشهد الهیه، رحمانیه-رحمانیه 30

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :269.750 میلیون تومان | متری :2.080 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#206569

فروش آپارتمان 92 متری
مشهد محدوده الهیه، مجیدیه5

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :165 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#193360

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد الهیه، الهیه22

طبقه 1 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :177 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214104

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد محدوده الهیه، مجیدیه ۲۷

طبقه 1 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :171 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214103

فروش آپارتمان 107 متری
مشهد محدوده الهیه، اقدسیه ۵۳

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :176 میلیون تومان | متری :1.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214102

فروش آپارتمان 86 متری
مشهد محدوده الهیه، میثاق ۱۰

طبقه 1 و 2 و 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :172 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214101

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده الهیه، رحمانیه ۴۳

طبقه 1 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :170 میلیون تومان | متری :1.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214099

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده الهیه، رحمانیه ۴۳

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :165 میلیون تومان | متری :1.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214098

فروش آپارتمان 78 متری
مشهد محدوده الهیه، مجیدیه25

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :120.900 میلیون تومان | متری :1.550 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214097

فروش آپارتمان 93 متری
مشهد محدوده الهیه، میثاق ۱۲

طبقه 1 و 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :167 میلیون تومان | متری :1.790 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214095

فروش آپارتمان 94 متری
مشهد محدوده الهیه، اقدسیه ۵۳

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :165 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214093

فروش آپارتمان 98 متری
مشهد محدوده الهیه، مجیدیه۱۷

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :170 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214092

فروش آپارتمان 92 متری
مشهد محدوده الهیه، مجیدیه۱۷

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :165 میلیون تومان | متری :1.790 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#212968

فروش آپارتمان 96 متری
مشهد محدوده الهیه، رحمانیه30

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :153 میلیون تومان | متری :1.590 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#211186

فروش آپارتمان 71 متری
مشهد محدوده الهیه، پاشازاده

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :120 میلیون تومان | متری :1.680 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#211184

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد الهیه، 37الهیه

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :125 میلیون تومان | متری :1.250 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#210119

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده الهیه، رحمانیه21

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :242 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#209787

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده الهیه، نقویه 14

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :120 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#205844

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد محدوده الهیه، مجیدیه27

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
کل :158.650 میلیون تومان | متری :1.670 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#205843

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده الهیه، 27مجیدیه

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
کل :200 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#205841

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده الهیه، مجیدیه33

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
کل :178.500 میلیون تومان | متری :1.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214034

فروش آپارتمان 130 متری
مشهد الهیه، رحمانیه-رحمانیه 30

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :269.750 میلیون تومان | متری :2.080 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#208442

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده الهیه، میثاق 10

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :198 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#214023

فروش آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده الهیه، رحمانیه 30

طبقه 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :266.500 میلیون تومان | متری :2.050 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#214022

فروش آپارتمان 112 متری
مشهد محدوده الهیه، رحمانیه 30

طبقه 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :235 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#214021

فروش آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده الهیه، رحمانیه 5

طبقه 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :260 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#214020

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده الهیه، رحمانیه 5

طبقه 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :210 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 81

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص الهیه

goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهزاد منصوری,

دفتر فنی مهندسی و کارشناسی املاک آموت
091531XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حمزه خردمند,

مشاور املاک پارس
091530XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امیر جلیلیان,

املاک جلیلیان
091551XXXXX(نمایش کامل)