خرید فروش آپارتمان مشهد الهیه - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد الهیه
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد الهیه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#204900

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده الهیه، رحمانیه 5/3

طبقه 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :210 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204888

فروش آپارتمان 98 متری
مشهد محدوده الهیه، سجادیه 16

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :170 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204885

فروش آپارتمان 92 متری
مشهد محدوده الهیه، محمدیه 10/3

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204584

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده الهیه، میثاق 12/3

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :200 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#202867

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد محدوده الهیه، مجیدیه ۱۷/۴

طبقه 1 و 3 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :180 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#202843

فروش آپارتمان 240 متری
مشهد محدوده الهیه، ۲۰

طبقه 10 ,
5 خوابه ,
نوساز ,
کل :588 میلیون تومان | متری :2.450 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#202564

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده الهیه، ۲۲

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :225 میلیون تومان | متری :2.150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#202549

فروش آپارتمان 92 متری
مشهد محدوده الهیه، مجیدیه 17/3

طبقه 1 و 2 و 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :166 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#202177

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده الهیه، مجیدیه 37

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :200 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#198972

فروش آپارتمان 104 متری
مشهد محدوده الهیه، رفیعی 12

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :205 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#188128

فروش آپارتمان 200 متری
مشهد الهیه، حاشیه الهیه

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :475 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#184376

فروش آپارتمان 103 متری
مشهد محدوده الهیه، مجیدیه17/9

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :195 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204868

فروش آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده الهیه، رحمانیه5/3

طبقه 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :260 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204772

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده الهیه، مجیدیه 21

طبقه 3 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :137.250 میلیون تومان | متری :1.830 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204706

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده الهیه، اقدسیه 3

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :176 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204661

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده الهیه، رحمانیه5/3

طبقه 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :236.250 میلیون تومان | متری :2.250 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204659

فروش آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده الهیه، رحمانیه5/3

طبقه 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :260 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204623

فروش آپارتمان 78 متری
مشهد محدوده الهیه، امیریه37

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :105 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204611

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده الهیه، اقدسیه 53و55

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :165 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204475

فروش آپارتمان 92 متری
مشهد محدوده الهیه، اقدسیه53

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :151 میلیون تومان | متری :1.640 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204441

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد الهیه، اقدسیه

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :148.500 میلیون تومان | متری :1.350 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204437

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد الهیه، رحمانیه 29

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :185 میلیون تومان | متری :1.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204418

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده الهیه، مجیدیه3

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :184.450 میلیون تومان | متری :2.170 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204397

فروش آپارتمان 112 متری
مشهد محدوده الهیه، حاشیه محمدیه.

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :252 میلیون تومان | متری :2.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204373

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده الهیه، مجیدیه3

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :189 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 161

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص الهیه

goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین محبوب,

مسکن کاخ
091552XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهزاد منصوری,

دفتر فنی مهندسی و کارشناسی املاک آموت
091531XXXXX(نمایش کامل)