ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بزرگراه میثاق
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بزرگراه میثاق

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#189159

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد بزرگراه میثاق، میثاق 10

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :214 میلیون تومان | متری :1.950 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#189071

فروش آپارتمان 98 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، مجیدیه3

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان | متری :1.840 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#189058

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد بزرگراه میثاق، میثاق32

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :198 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188863

فروش آپارتمان 109 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، فلاحی 38/12

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :234.350 میلیون تومان | متری :2.150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188860

فروش آپارتمان 112 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، حجاب85 مجتمع نيلوفر

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان | متری :1.610 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188695

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، امامیه75

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :64 میلیون تومان | متری :1.280 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#173108

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد بزرگراه میثاق، میثاق6

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :233 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188396

فروش آپارتمان 113 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، اقدسیه15

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :180.800 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188392

فروش آپارتمان 115 متری
مشهد بزرگراه میثاق، میثاق6/14

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :190 میلیون تومان | متری :1.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188388

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد بزرگراه میثاق، میثاق10

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :209 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188351

فروش آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، حجاب64/3-مجتمع ارم--

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :170 میلیون تومان | متری :1.310 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188318

فروش آپارتمان 84 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، حجاب 87/4

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :163 میلیون تومان | متری :1.940 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188285

فروش آپارتمان 74 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، اندیشه74

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :118 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188269

فروش آپارتمان 76 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، رحمانیه13

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :121 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188249

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، امامیه75

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :64 میلیون تومان | متری :1.280 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#186654

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، اقدسیه5

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :108 میلیون تومان | متری :1.440 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#186373

فروش آپارتمان 115 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، اميريه9

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :184 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#183165

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد بزرگراه میثاق، رحمانیه 5

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :185 میلیون تومان | متری :1.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 73

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بزرگراه میثاق

goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حمید جهان,

مسکن ایرانیان
093537XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهادر شهراز,

املاک این سو و آن سو
093883XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)