خرید فروش آپارتمان مشهد بزرگراه میثاق - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بزرگراه میثاق
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بزرگراه میثاق

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
فــوری
#225273

فروش آپارتمان 126 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، فلاحی 8

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :287 میلیون تومان | متری :2.270 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
بروز
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225785

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد بزرگراه میثاق، الهیه

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
کل :165 میلیون تومان | متری :1.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226060

فروش آپارتمان 120 متری
مشهد بزرگراه میثاق، میثاق 10

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :240 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226055

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد بزرگراه میثاق، میثاق 12

طبقه 2 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :185 میلیون تومان | متری :1.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225927

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، رحمانیه9

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225917

فروش آپارتمان 91 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، فلاحی8/12

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :165 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#223129

فروش آپارتمان 93 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، الهیه6

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :186 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#218675

فروش آپارتمان 92 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، مجیدیه3/2.حاشیه.نوساز

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :192 میلیون تومان | متری :2.050 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#214522

فروش آپارتمان 98 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، مجیدیه

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :140 میلیون تومان | متری :1.430 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225647

فروش آپارتمان 107 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، فلاحی16

طبقه 1 و 2 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :246.100 میلیون تومان | متری :2.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#218998

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد بزرگراه میثاق، الهیه

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :165 میلیون تومان | متری :18 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#206569

فروش آپارتمان 92 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، مجیدیه5

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :165 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225548

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، حجاب 87

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :120 میلیون تومان | متری :1.330 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225346

فروش آپارتمان 107 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، فلاحی16

طبقه 1 و 2 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :246.100 میلیون تومان | متری :2.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225331

فروش آپارتمان 126 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، فلاحی 8

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :287 میلیون تومان | متری :2.270 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225146

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، محمدیه ۵

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :170 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225239

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، بوستان29/2

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :77 میلیون تومان | متری :1.540 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225236

فروش آپارتمان 97 متری
مشهد بزرگراه میثاق، میثاق6/1

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :174 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225205

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، اندیشه78

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :240 میلیون تومان | متری :1.920 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 42

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بزرگراه میثاق

goldenمشاور املاک بهزاد منصوری,

دفتر فنی مهندسی و کارشناسی املاک آموت
091531XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امیر جلیلیان,

املاک جلیلیان
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک شهاب رفیعی,

املاک کاسپین
093522XXXXX(نمایش کامل)