خرید فروش آپارتمان مشهد بزرگراه میثاق - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بزرگراه میثاق
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بزرگراه میثاق

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#213948

فروش آپارتمان 140 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، میثاق6

طبقه 1 و 2 و 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :280 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214312

فروش آپارتمان 113 متری
مشهد بزرگراه میثاق، میثاق ۱۰

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :192 میلیون تومان | متری :1.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214311

فروش آپارتمان 96 متری
مشهد بزرگراه میثاق، میثاق ۱۰

طبقه 1 و 2 و 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :192 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214310

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد بزرگراه میثاق، میثاق ۱۲

طبقه 1 و 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :190 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214309

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، الهیه

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :175 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214227

فروش آپارتمان 160 متری
مشهد بزرگراه میثاق، میثاق12

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :320 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214286

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، آزاده 26

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :70 میلیون تومان | متری :933.330 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214270

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، بوستان23

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :130 میلیون تومان | متری :1.530 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214261

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، الهیه6

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :200 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214180

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، عصمتیه

طبقه 1 و 2 و 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :187 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214179

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد بزرگراه میثاق، میثاق۶

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :189 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#190023

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد بزرگراه میثاق، حاشیه میثاق6..وام40میلیونی دارد

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#206569

فروش آپارتمان 92 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، مجیدیه5

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :165 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214119

فروش آپارتمان 78 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، انديشه 78 مجتمع احسان

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :132 میلیون تومان | متری :1.690 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214118

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، مشکینی 43

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :110 میلیون تومان | متری :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214102

فروش آپارتمان 86 متری
مشهد بزرگراه میثاق، میثاق ۱۰

طبقه 1 و 2 و 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :172 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214097

فروش آپارتمان 93 متری
مشهد بزرگراه میثاق، میثاق ۱۲

طبقه 1 و 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :167 میلیون تومان | متری :1.790 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214093

فروش آپارتمان 98 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، مجیدیه۱۷

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :170 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#208442

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد بزرگراه میثاق، میثاق 10

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :198 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#214037

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، آزاده 32

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :75 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#214021

فروش آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، رحمانیه 5

طبقه 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :260 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#214020

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، رحمانیه 5

طبقه 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :210 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#214017

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، محمدیه 6

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :243 میلیون تومان | متری :1.950 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#214015

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد بزرگراه میثاق، میثاق 6

طبقه 1 و 2 و 3 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :214 میلیون تومان | متری :1.950 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#214011

فروش آپارتمان 162 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، الهیه 12

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :350 میلیون تومان | متری :2.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#214010

فروش آپارتمان 136 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، محمدیه 5

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :272 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 42

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بزرگراه میثاق

goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهزاد منصوری,

دفتر فنی مهندسی و کارشناسی املاک آموت
091531XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امیر جلیلیان,

املاک جلیلیان
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک شهاب رفیعی,

املاک کاسپین
093522XXXXX(نمایش کامل)