خرید فروش آپارتمان مشهد بزرگراه میثاق - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بزرگراه میثاق
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بزرگراه میثاق

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263292

فروش آپارتمان 104 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، میثاق 12/3

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :187.200 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263288

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، حجاب 87/2

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
19 سال ساخت ,
کل :190 میلیون تومان | متری :1.520 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263286

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، الهیه 7

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :187 میلیون تومان | متری :1.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262719

فروش آپارتمان 104 متری
مشهد بزرگراه میثاق، میثاق12/3

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :187.200 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262710

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، الهیه7

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :187 میلیون تومان | متری :1.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262706

فروش آپارتمان 115 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، حجاب85

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :185 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262704

فروش آپارتمان 76 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، حجاب93

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :115 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262682

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، حجاب87/2

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
19 سال ساخت ,
کل :190 میلیون تومان | متری :1.520 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#257580

فروش آپارتمان 135 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، مجیدیه3

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :290 میلیون تومان | متری :2.150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#252516

فروش آپارتمان 140 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، مجیدیه3/2..برندمعروف منطقه

طبقه 1 و 2 و 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :294 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262483

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد بزرگراه میثاق، الهیه 43 غلامی 10

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :166.250 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262534

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، اندیشه 72و70

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :96 میلیون تومان | متری :1.280 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262480

فروش آپارتمان 137 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، مجیدیه3/4

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :315 میلیون تومان | متری :2.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262477

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد بزرگراه میثاق، میثاق10/9

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :231 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262476

فروش آپارتمان 140 متری
مشهد بزرگراه میثاق، میثاق6/7

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :273 میلیون تومان | متری :1.950 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262474

فروش آپارتمان 92 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، مجیدیه3

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :195 میلیون تومان | متری :2.120 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262470

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، میدان مجیدیه

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :180 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262466

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، مجیدیه9

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :198 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 59

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بزرگراه میثاق

goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آرش راد,

مسکن سراسری آزموده
091589XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین محبوب,

مسکن محبوب
091552XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک شهاب رفیعی,

املاک سراسری کاسپین
093522XXXXX(نمایش کامل)