ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار امامت
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار امامت

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#177749

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 1

طبقه 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :660 میلیون تومان | متری :4.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#190012

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار امامت، امامت

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان | متری :2.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189972

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد بلوار امامت، آموزگار29

طبقه 1 و 3 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :420 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189901

فروش آپارتمان 190 متری
مشهد بلوار امامت، بلوار امامت ۳۷

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :589 میلیون تومان | متری :3.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#182926

فروش آپارتمان 94 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 18

طبقه 1 و 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :399.500 میلیون تومان | متری :4.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189744

فروش آپارتمان 164 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 8

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :525 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189712

فروش آپارتمان 160 متری
مشهد بلوار امامت، امامت6 مدرس9

طبقه 1 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :880 میلیون تومان | متری :5.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189669

فروش آپارتمان 190 متری
مشهد بلوار امامت، بلوار امامت ۳۷

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :589 میلیون تومان | متری :3.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189334

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد بلوار امامت، آموزگار29

طبقه 1 و 3 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :420 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189326

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار امامت، بين امامت 70-72

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
کل :145 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#187141

فروش آپارتمان 170 متری
مشهد بلوار امامت، امامت16

طبقه 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :680 میلیون تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#187136

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد بلوار امامت، امامت16

طبقه 1 و 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :378 میلیون تومان | متری :4.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189467

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 19

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :111.110 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189458

فروش آپارتمان 180 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 12

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189432

فروش آپارتمان 170 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 43 اموزگار6

طبقه 3 و 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :560 میلیون تومان | متری :3.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189431

فروش آپارتمان 170 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 43 اموزگار6

طبقه 3 و 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :560 میلیون تومان | متری :3.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189207

فروش آپارتمان 168 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 17

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :453 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189205

فروش آپارتمان 65 متری
مشهد محدوده بلوار امامت، معلم 1

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :130 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189176

فروش آپارتمان 87 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 62

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :165 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 104

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار امامت

goldenمشاور املاک محمد مبين امينی,

امين سکنا
091511XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حمید جهان,

مسکن ایرانیان
093537XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهادر شهراز,

املاک این سو و آن سو
093883XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)