ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار امامت
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار امامت

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#214042

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار امامت، امامت64

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان | متری :2.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#213882

فروش آپارتمان 168 متری
مشهد محدوده بلوار امامت، آموزگار2

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :672 میلیون تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/30
#213871

فروش آپارتمان 168 متری
مشهد محدوده بلوار امامت، اموزگار2

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :672 میلیون تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/29
#182926

فروش آپارتمان 94 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 18

طبقه 1 و 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :399.500 میلیون تومان | متری :4.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/27
#213645

فروش آپارتمان 190 متری
مشهد بلوار امامت، امامت20

طبقه 1 ,
4 خوابه ,
نوساز ,
کل :703 میلیون تومان | متری :3.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/27
#213638

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 64

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213551

فروش آپارتمان 157 متری
مشهد محدوده بلوار امامت، بلوار آموزگار

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
کل :439 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213455

فروش آپارتمان 168 متری
مشهد محدوده بلوار امامت، آموزگار2،

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :672 میلیون تومان | متری :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213414

فروش آپارتمان 157 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 19

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :392.500 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213212

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار امامت، امامت64

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان | متری :2.400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213355

فروش آپارتمان 157 متری
مشهد بلوار امامت، بلوار امامت۱۹

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :392.500 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#196291

فروش آپارتمان 165 متری
مشهد بلوار امامت، امامت16

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :540 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#187639

فروش آپارتمان 193 متری
مشهد بلوار امامت، امامت3

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :810 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212810

فروش آپارتمان 157 متری
مشهد بلوار امامت، بلوار امامت۱۹

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :392.500 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212789

فروش آپارتمان 81 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 31

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212785

فروش آپارتمان 89 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 9

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :220 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212780

فروش آپارتمان 86 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 74

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212772

فروش آپارتمان 190 متری
مشهد محدوده بلوار امامت، آموزگار 12

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :570 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212765

فروش آپارتمان 86 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 9

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :215 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 44

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار امامت

goldenمشاور املاک محمد مبين امينی,

امين سکنا
091511XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید تهرانی,

مسکن عابدزاده
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علی اصغر اکبری,

املاک ارشاد
091552XXXXX(نمایش کامل)