ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار امامت
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار امامت

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#265385

فروش آپارتمان 175 متری
مشهد محدوده بلوار امامت، جلال

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
کل :780 میلیون تومان | متری :4.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264876

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار امامت، ایرج میرزا40

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :170 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264873

فروش آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده بلوار امامت، ایرج میرزا22

طبقه همکف و 1 ,
2 خوابه ,
24 سال ساخت ,
کل :550 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264783

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده بلوار امامت، جلال 66

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :280 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264674

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار امامت، امامت11

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :300 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264588

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد بلوار امامت، امامت17

طبقه 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :495 میلیون تومان | متری :3.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#256975

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد بلوار امامت، امامت25

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :230 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264631

فروش آپارتمان 102 متری
مشهد محدوده بلوار امامت، معلم

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :230 میلیون تومان | متری :2.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264617

فروش آپارتمان 156 متری
مشهد محدوده بلوار امامت، جلال آل احمد 64

طبقه 1 و 3 و 4 و 5 و 6 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :500 میلیون تومان | متری :3.210 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#260746

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار امامت، امامت11

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :300 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#253339

فروش آپارتمان 152 متری
مشهد بلوار امامت، امامت45

طبقه 6 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :435 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#264387

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار امامت، جلال54

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :260 میلیون تومان | متری :2.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#249318

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده بلوار امامت، فرهنگ4

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :525 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#264145

فروش آپارتمان 107 متری
مشهد محدوده بلوار امامت، جلال 62

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :235 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#264143

فروش آپارتمان 71 متری
مشهد محدوده بلوار امامت، سروش15

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :170 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263625

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 20

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :320 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263612

فروش آپارتمان 163 متری
مشهد بلوار امامت، امامت62

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :270 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 64

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار امامت

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد مبين امينی,

امين سکنا
091511XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مسکن گوزل,

املاک گوزل
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محسن آرزومندی,

املاک سادات
093630XXXXX(نمایش کامل)