خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار امیریه - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار امیریه
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار امیریه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#189383

فروش آپارتمان 107 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، میثاق 6

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :198 میلیون تومان | متری :1.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#189062

فروش آپارتمان 104 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه24

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :156 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#189058

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، میثاق32

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :198 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188988

فروش آپارتمان 88 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه48

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :132 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188785

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه31

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :110 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188781

فروش آپارتمان 88 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه48

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :132 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188645

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، اقدسیه21

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :163 میلیون تومان | متری :1.630 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188642

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه13

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :180 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#130716

فروش آپارتمان 102 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، اقدسیه21

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :163.200 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#182541

فروش آپارتمان 98 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، بلوار اقدسیه

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :156.800 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188400

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، اقدسیه53

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :120 میلیون تومان | متری :1.330 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188396

فروش آپارتمان 113 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، اقدسیه15

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :180.800 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188271

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، اقدسیه21

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :163 میلیون تومان | متری :1.630 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188250

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه13

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :180 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188107

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، سجادیه32

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :189 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#186654

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، اقدسیه5

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :108 میلیون تومان | متری :1.440 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#186373

فروش آپارتمان 115 متری
مشهد بلوار امیریه، اميريه9

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :184 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#164646

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، اقدسیه 53 خوش منظر 9

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :225 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 45

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار امیریه

goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امیر جلیلیان,

املاک جلیلیان
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک غلامی حق بین,

املاک مشهدسکنا
091591XXXXX(نمایش کامل)