ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار امیریه
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار امیریه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
فــوری
#257401

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، بلوارمحمدیه

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :171 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
بروز
#262523

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه 31

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :110 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#261864

فروش آپارتمان 81 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه31

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :95 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#260778

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه31

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :118 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
#260753

فروش آپارتمان 66 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه1

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :118 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
#260718

فروش آپارتمان 112 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه37

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :168 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
#260713

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه37

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :140 میلیون تومان | متری :1.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
#260646

فروش آپارتمان 97 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه 37 نجفی6

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :160.050 میلیون تومان | متری :1.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
#260643

فروش آپارتمان 112 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه37

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :168 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
#260175

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه31

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :120 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
#260081

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه37

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :187 میلیون تومان | متری :1.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
#258364

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه31

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :120 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/29
#258345

فروش آپارتمان 97 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه 37 نجفی6

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :160.050 میلیون تومان | متری :1.650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/29
#258320

فروش آپارتمان 112 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه37

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :168 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/29
#258205

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه1

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/29
#258016

فروش آپارتمان 71 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه10

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
نوساز ,
کل :122 میلیون تومان | متری :1.720 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/28
#258014

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه3

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :148.500 میلیون تومان | متری :1.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/28
#258012

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، اقدسیه13

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :95 میلیون تومان | متری :1.270 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/28
#257967

فروش آپارتمان 70 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه31

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :110 میلیون تومان | متری :1.570 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/28
#257964

فروش آپارتمان 87 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه37

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :115 میلیون تومان | متری :1.320 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/28
#257960

فروش آپارتمان 92 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه33

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :130 میلیون تومان | متری :1.410 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/28
#257827

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه1

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/26
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 31

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار امیریه

goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آرش راد,

مسکن سراسری آزموده
091589XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک شهاب رفیعی,

املاک سراسری کاسپین
093522XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امیر جلیلیان,

املاک جلیلیان
091551XXXXX(نمایش کامل)