خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار امیریه - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار امیریه
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار امیریه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#214313

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار امیریه، شهید نجفی ۳

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :115 میلیون تومان | متری :1.150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214268

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه37 نجفی12

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :187 میلیون تومان | متری :1.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214267

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه37

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :155 میلیون تومان | متری :1.630 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214266

فروش آپارتمان 93 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه60

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :150 میلیون تومان | متری :1.610 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214265

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه20

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :247.500 میلیون تومان | متری :1.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214264

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه31 مجتمع آرمان

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :130 میلیون تومان | متری :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214263

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه31 مجتمع نرگس

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :130 میلیون تومان | متری :1.730 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214180

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، عصمتیه

طبقه 1 و 2 و 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :187 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214103

فروش آپارتمان 107 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، اقدسیه ۵۳

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :176 میلیون تومان | متری :1.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#213898

فروش آپارتمان 73 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، امیریه 1

طبقه 1 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :60 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/01
#213736

فروش آپارتمان 60 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، عصمتیه3

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :66 میلیون تومان | متری :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213374

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، اقدسیه15

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :115 میلیون تومان | متری :1.150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#212896

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، اقدسیه15

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :115 میلیون تومان | متری :1.150 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212746

فروش آپارتمان 93 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، اقدسیه 53

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :130 میلیون تومان | متری :1.400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212688

فروش آپارتمان 107 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، اقدسيه 21 انوري 6

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212469

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، سجادیه32

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :184 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212466

فروش آپارتمان 60 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، عصمتیه3

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :66 میلیون تومان | متری :1.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212434

فروش آپارتمان 91 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه 3 تلگردی2

طبقه 1 و 2 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :170 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212354

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، اقدسیه 36

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :55 میلیون تومان | متری :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212353

فروش آپارتمان 94 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، اقدسیه 53

طبقه 3 و 4 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :141 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212351

فروش آپارتمان 93 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه 60

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :150 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212350

فروش آپارتمان 93 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، اقدسیه 53

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :140 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#211995

فروش آپارتمان 113 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، اقدسیه3

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :203.400 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
#161897

فروش آپارتمان 93 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، اقدسیه9

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :170 میلیون تومان | متری :1.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
#211962

فروش آپارتمان 84 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه31/1

طبقه 7 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :126 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/21
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/21
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/21
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 24

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار امیریه

goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهزاد منصوری,

دفتر فنی مهندسی و کارشناسی املاک آموت
091531XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امیر جلیلیان,

املاک جلیلیان
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک شهاب رفیعی,

املاک کاسپین
093522XXXXX(نمایش کامل)