خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار امیریه - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار امیریه
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار امیریه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#203836

فروش آپارتمان 112 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه37 مجتمع امیرمومنین

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :168 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203421

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، اقدسیه3

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :189 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203355

فروش آپارتمان 70 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه12

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :135 میلیون تومان | متری :1.930 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203348

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، عصمتیه13 مجتمع فرهنگیان

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :110 میلیون تومان | متری :1.220 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203338

فروش آپارتمان 113 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، اقدسیه3 مجتمع آپادانا

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :203.400 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203333

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه20

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :212.500 میلیون تومان | متری :1.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203253

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه33 مجتمع امیر بلوک5

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :125 میلیون تومان | متری :1.560 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203248

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه37 مجتمع نسیم

طبقه 6 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :115 میلیون تومان | متری :1.360 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203244

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه1

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :255 میلیون تومان | متری :1.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203209

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار امیریه، امیر 3 تلگردی3

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :145 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203190

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، عصمتیه11

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :118.500 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203189

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، اقدسیه3

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :189 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203182

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه14

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203178

فروش آپارتمان 78 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، اقدسیه 17

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :150 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203059

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه37 نجفی16

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :157.500 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
#202656

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه31

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :110 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
#202505

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه9/2

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :183.750 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
#202482

فروش آپارتمان 57 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه37

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :85.500 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/27
#202390

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه 33 مجتمع امیر بلوک 5 واحد

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
کل :120 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/27
#202387

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه 33 مجتمع امیر کبیر بلوک 5

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
کل :120 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/27
#202382

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه 33 مجتمع امیر کبیر بلوک 5

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
کل :120 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/27
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 45

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار امیریه

goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امیر جلیلیان,

املاک جلیلیان
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک شهاب رفیعی,

املاک کاسپین
093522XXXXX(نمایش کامل)