خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار سرافرازان - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار سرافرازان
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار سرافرازان

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#211203

فروش آپارتمان 92 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 59

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
کل :265 میلیون تومان | متری :2.880 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214325

فروش آپارتمان 135 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز4

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :364.500 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#212860

فروش آپارتمان 98 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، شهرک آزادگان

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :254.800 میلیون تومان | متری :2.600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214219

فروش آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، کوثر جنوبي 22

طبقه 1 و 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :324 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#203569

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 55

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :135 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#214108

فروش آپارتمان 126 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه62

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :327.600 میلیون تومان | متری :2.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214091

فروش آپارتمان 65 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، پیروزی 20 علیزاده13

طبقه 4 ,
1 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :130 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#213980

فروش آپارتمان 134 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 38

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :410 میلیون تومان | متری :3.050 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/02
#213962

فروش آپارتمان 88 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، فکوري 37-مجتمع ارکيده

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :158.400 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/02
#213923

فروش آپارتمان 180 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشميه44 بهاران 1

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :504 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/01
#213909

فروش آپارتمان 107 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشميه 20 مجتمع بلوط،

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :374.500 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/01
#213862

فروش آپارتمان 115 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :300 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/29
#213861

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/29
#213341

فروش آپارتمان 66 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه38

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :174.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/29
#213804

فروش آپارتمان 135 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 38

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#213775

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد بلوار سرافرازان، انتهاي سرافراز53

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :240 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#213738

فروش آپارتمان 121 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز ۵۲ خسروی5

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :240 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#212989

فروش آپارتمان 84 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، کوثر جنوبی 10

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :194.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#212961

فروش آپارتمان 134 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه38

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#213687

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان9

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :140 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/27
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 35

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار سرافرازان

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید تهرانی,

مسکن عابدزاده
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهدی سلمانی رهنی,

املاک البرز
091506XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علی حمیدی,

املاک ونک
093037XXXXX(نمایش کامل)