خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار سرافرازان - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار سرافرازان
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار سرافرازان

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#205371

فروش آپارتمان 170 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، بین فکوری 56 و 58

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :425 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205369

فروش آپارتمان 86 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، بین پیروزی 34 و 36

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :350 میلیون تومان | متری :4.070 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205368

فروش آپارتمان 86 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه28/10

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :240 میلیون تومان | متری :2.790 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205364

فروش آپارتمان 160 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، کوثر جنوبی 18

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :450 میلیون تومان | متری :2.810 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#198013

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار سرافرازان، بلوارپایداری پشت حاشیه

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :120 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#186499

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز13

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205160

فروش آپارتمان 55 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان 25 نیاوران16

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :90 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204989

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز13

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :102 میلیون تومان | متری :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204952

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز13

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :102 میلیون تومان | متری :1.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204519

فروش آپارتمان 135 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان12

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :320 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204491

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان42 رادان4

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :125 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204122

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان13

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :80 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#202553

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 34

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :252 میلیون تومان | متری :2.020 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#184906

فروش آپارتمان 120 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز13

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان | متری :2.080 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 78

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار سرافرازان

goldenمشاور املاک آقای بیداری,

گروه مشاورین مسکن بیداری
091530XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید تهرانی,

مسکن عابدزاده
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک جلال نوروزی,

گروه مشاورین املاک آرین
091552XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهدی فروتن,

املاک برج سازان
091577XXXXX(نمایش کامل)