خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار شریعتی - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار شریعتی
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار شریعتی

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#197516

فروش آپارتمان 76 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، رفیعی

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :138 میلیون تومان | متری :1.760 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205322

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، حسابی شمالی 2

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :120 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205314

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، امامیه 3

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :190 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204931

فروش آپارتمان 103 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، رفیعی 14

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :175 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204929

فروش آپارتمان 82 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، شریعتی

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :110 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205147

فروش آپارتمان 96 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، فلاحی8/12

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :190 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205013

فروش آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، فلاحی 77 - مجاور بزرگراه امام عل

طبقه 2 و 3 و 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :276 میلیون تومان | متری :2.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204997

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، بهورز

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :253 میلیون تومان | متری :2.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#201498

فروش آپارتمان 158 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، یوسفی13.سه نبش

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :316 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#185181

فروش آپارتمان 175 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، فلاحی 7 بهورز

طبقه 2 و 3 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :437.500 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204904

فروش آپارتمان 83 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، حسابی شمالی 2 موقعیت عالی

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204875

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد بلوار شریعتی، شریعتی 76

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :175 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204870

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، شاهد 30

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :250 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204239

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، نرگس 1

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :140 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204008

فروش آپارتمان 82 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، رفیعی 14

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :132 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#201105

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، بهورز

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :155 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#198960

فروش آپارتمان 160 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، شاهد

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
کل :400 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#198503

فروش آپارتمان 160 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، شریعتی 43

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
کل :360 میلیون تومان | متری :2.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 150

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار شریعتی

goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین محبوب,

مسکن کاخ
091552XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امیر جلیلیان,

املاک جلیلیان
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک منوچهر قربانی,

املاک قصر
091531XXXXX(نمایش کامل)