خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار شریعتی - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار شریعتی
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار شریعتی

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#214327

فروش آپارتمان 65 متری
مشهد بلوار شریعتی، 40/4شریعتی

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :130 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214324

فروش آپارتمان 124 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، ادیب جنوبی1

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :297.600 میلیون تومان | متری :2.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214292

فروش آپارتمان 73 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، رفيعي14

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :110 میلیون تومان | متری :1.510 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214290

فروش آپارتمان 55 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، یوسفیه 8/1 پ 97/1

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :40 میلیون تومان | متری :728 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214289

فروش آپارتمان 91 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، اماميه7-نيک رفتار1

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :227.500 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214287

فروش آپارتمان 76 متری
مشهد بلوار شریعتی، شريعتي60

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :130 میلیون تومان | متری :1.710 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214286

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، آزاده 26

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :70 میلیون تومان | متری :933.330 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214280

فروش آپارتمان 55 متری
مشهد بلوار شریعتی، حاشیه راستان پ 23

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :55 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214277

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، یوسفیه 5

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :120 میلیون تومان | متری :1.260 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214276

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، جنوبی 7

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان | متری :1.720 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214258

فروش آپارتمان 55 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، شریعتی

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :48 میلیون تومان | متری :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214195

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد بلوار شریعتی، شريعتي73 ابرار10

طبقه 4 ,
1 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :50 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 78

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار شریعتی

goldenمشاور املاک امیر جلیلیان,

املاک جلیلیان
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک منوچهر قربانی,

املاک قصر
091531XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

آژانس معاملات ملکی برج
091175XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)