خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار فکوری - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار فکوری
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار فکوری

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
فــوری
#217778

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هفت تیر 29

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
کل :168 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
بروز
فــوری
#213004

فروش آپارتمان 72 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، پیروزی 81- برسلانی 2

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
بروز
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#221313

فروش آپارتمان 113 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، نوزده بهمن

طبقه 2 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :342 میلیون تومان | متری :3.020 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#217170

فروش آپارتمان 215 متری
مشهد بلوار فکوری، فکوری5

طبقه 1 و 3 و 4 و 5 و 6 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :764 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#211500

فروش آپارتمان 58 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، چهارراه نماز - مجتمع پایداری

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
نوساز ,
کل :110 میلیون تومان | متری :1.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#194509

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد

طبقه 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :300 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226086

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، رحیم زاده8

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :135 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226084

فروش آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، سرافراز6

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :360 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226073

فروش آپارتمان 180 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صياد61

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
کل :432 میلیون تومان | متری :2.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226062

فروش آپارتمان 180 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هاشميه44

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :504 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226056

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صياد61

طبقه 1 و 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :228 میلیون تومان | متری :2.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226035

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، نماز 3 - مجتمع سهند

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :176 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226018

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، نبش فکوري79

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :300 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226017

فروش آپارتمان 417 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هاشميه 85

طبقه همکف و 1 و 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :1.200 میلیارد تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226015

فروش آپارتمان 102 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، ویلا7

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :240 میلیون تومان | متری :2.350 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 172

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار فکوری

goldenمشاور املاک محمد بیداری,

گروه مشاورین مسکن بیداری
091530XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ابولفضل محبی,

املاک محبی
091055XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک جاسم هوشیار,

املاک هوشیار
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حمیدرضا براتی مشهدی,

املاک براتی
091564XXXXX(نمایش کامل)