خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار فکوری - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار فکوری
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار فکوری

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#190010

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، اقبال 15

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان | متری :1.890 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189994

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هاشمیه55

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :190 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189918

فروش آپارتمان 81 متری
مشهد بلوار فکوری، فکوری17

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :140 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189913

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هفت تیر 32

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#188690

فروش آپارتمان 115 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، ویلا

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :375 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#188048

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد29

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :220 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#186499

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، سرافراز13

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#184399

فروش آپارتمان 73 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، نور11

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :205 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#173958

فروش آپارتمان 81 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، 19بهمن

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :185 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189995

فروش آپارتمان 127 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، پیروزی 70

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :254 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189992

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هفت تیر 21/2

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
کل :510 میلیون تومان | متری :3.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189986

فروش آپارتمان 99 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد 50

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
کل :217.800 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189981

فروش آپارتمان 91 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، پیروزی 72 - حافظیه 7

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :209.300 میلیون تومان | متری :2.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189976

فروش آپارتمان 74 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، لادن 2 - خضرایی منش 6

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :185 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189967

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد 30

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :330 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189924

فروش آپارتمان 152 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد40

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :380 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 329

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار فکوری

goldenمشاور املاک حمید جهان,

مسکن ایرانیان
093537XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمدرضا صادقی,

آژانس مسکن 2000
091531XXXXX(نمایش کامل)