ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار فکوری
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار فکوری

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#263382

فروش آپارتمان 97 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، راضی 2/5

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :127 میلیون تومان | متری :1.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263369

فروش آپارتمان 60 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، لادن22

طبقه 4 ,
1 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262425

فروش آپارتمان 71 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هاشمیه 91/3

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :132 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#257506

فروش آپارتمان 81 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هاشمیه 61

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :1.850 میلیون تومان | متری :150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#253597

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد بلوار فکوری، نبش96

طبقه 1 و 2 ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :264 میلیون تومان | متری :2.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#253052

فروش آپارتمان 74 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، حافظیه

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :155 میلیون تومان | متری :2.090 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#248242

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، لادن37

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :280 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#243832

فروش آپارتمان 115 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، لادن17

طبقه همکف و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :320 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#241659

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هاشمیه 55

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
کل :155 میلیون تومان | متری :1.720 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#230890

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، حاشیه سرافراز13

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :220 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#171247

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، دلاوران 10

طبقه -2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :250 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#169230

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، گلدیس

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :375 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263403

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، لادن39

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :210 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263402

فروش آپارتمان 78 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد25

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :155 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263400

فروش آپارتمان 140 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صارمی 3

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :488 میلیون تومان | متری :3.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263396

فروش آپارتمان 128 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، پیروزی 81

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :384 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263391

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، حافظ 26

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263387

فروش آپارتمان 140 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، ویلا8

طبقه 1 و 4 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :392 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263274

فروش آپارتمان 220 متری
مشهد بلوار فکوری، فکوری

طبقه 1 و 3 و 4 و 5 و 6 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :770 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262811

فروش آپارتمان 140 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، سرافرازان 12

طبقه 4 و 5 ,
3 خوابه ,
کل :378 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262796

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هفت تیر29-

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :170 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262789

فروش آپارتمان 93 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، اقبال لاهوری 23

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :145 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262784

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هنرستان 36/5،

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :170 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 210

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار فکوری

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهندس بیداری,

گروه مشاورین مسکن بیداری
091530XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حمیدرضا براتی مشهدی,

املاک براتی
091564XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ابولفضل محبی,

املاک محبی
091055XXXXX(نمایش کامل)