ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار فکوری
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار فکوری

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#214049

فروش آپارتمان 144 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، ارشاد 7

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :446 میلیون تومان | متری :3.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#207849

فروش آپارتمان 57 متری
مشهد بلوار فکوری، فکوری13

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :105 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#206968

فروش آپارتمان 138 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد شیرازی 26

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :410 میلیون تومان | متری :2.970 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#201854

فروش آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، ویلا 6

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :192.500 میلیون تومان | متری :2.750 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#200671

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، ویلا 12

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :315 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#194509

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد

طبقه 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :300 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#192372

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد40

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#191238

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد40

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :199 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#174577

فروش آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد34

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :416 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#169438

فروش آپارتمان 88 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد21

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214108

فروش آپارتمان 126 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هاشمیه62

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :327.600 میلیون تومان | متری :2.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214094

فروش آپارتمان 115 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، لادن20/1

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :264.500 میلیون تومان | متری :2.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#213853

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد 26

طبقه 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :300 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#210858

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد شیرازی 51

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :170 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#208581

فروش آپارتمان 88 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد21

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :246.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#192367

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هنرستان31

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :270 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 172

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار فکوری

goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید تهرانی,

مسکن عابدزاده
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مسکن بیداری,

گروه مشاورین مسکن بیداری
091530XXXXX(نمایش کامل)