ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار فکوری
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار فکوری

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204456

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هاشمیه 44

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204443

فروش آپارتمان 129 متری
مشهد بلوار فکوری، برکپور 8

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :460 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#202033

فروش آپارتمان 130 متری
مشهد بلوار فکوری، برکپور 8

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :460 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#201526

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد بلوار فکوری، انتهای فکوری 5

طبقه 1 و 2 و 3 ,
1 خوابه ,
نوساز ,
کل :96 میلیون تومان | متری :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#199384

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هاشمیه 87

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :315 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#198013

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، بلوارپایداری پشت حاشیه

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :120 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#194326

فروش آپارتمان 128 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هفت تیر 32

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :428 میلیون تومان | متری :3.350 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#192372

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد40

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#192367

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هنرستان31

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :270 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#191174

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، رازی 2

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :242 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#190094

فروش آپارتمان 117 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد26

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :251 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#185885

فروش آپارتمان 265 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :850 میلیون تومان | متری :3.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#174577

فروش آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد34

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :416 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#171666

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، لادن 45

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :286 میلیون تومان | متری :2.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#169230

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، گلدیس

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :390 میلیون تومان | متری :2.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#168161

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد بلوار فکوری، نسترن 9

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :325 میلیون تومان | متری :2.480 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204925

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هفت تير21

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
کل :170 میلیون تومان | متری :1.790 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204917

فروش آپارتمان 147 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، كوثرجنوبی22

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :367.500 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 329

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار فکوری

goldenمشاور املاک آقای بیداری,

گروه مشاورین مسکن بیداری
091530XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید تهرانی,

مسکن عابدزاده
091500XXXXX(نمایش کامل)