خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار محمدیه - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار محمدیه
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار محمدیه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#204900

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، رحمانیه 5/3

طبقه 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :210 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204888

فروش آپارتمان 98 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، سجادیه 16

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :170 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204885

فروش آپارتمان 92 متری
مشهد بلوار محمدیه، محمدیه 10/3

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204584

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، میثاق 12/3

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :200 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#202867

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه ۱۷/۴

طبقه 1 و 3 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :180 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#202843

فروش آپارتمان 240 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، ۲۰

طبقه 10 ,
5 خوابه ,
نوساز ,
کل :588 میلیون تومان | متری :2.450 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#202564

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، ۲۲

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :225 میلیون تومان | متری :2.150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#202549

فروش آپارتمان 92 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه 17/3

طبقه 1 و 2 و 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :166 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204868

فروش آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، رحمانیه5/3

طبقه 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :260 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204772

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه 21

طبقه 3 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :137.250 میلیون تومان | متری :1.830 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204706

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، اقدسیه 3

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :176 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204661

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، رحمانیه5/3

طبقه 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :236.250 میلیون تومان | متری :2.250 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204659

فروش آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، رحمانیه5/3

طبقه 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :260 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204623

فروش آپارتمان 78 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، امیریه37

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :105 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204418

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه3

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :184.450 میلیون تومان | متری :2.170 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204397

فروش آپارتمان 112 متری
مشهد بلوار محمدیه، حاشیه محمدیه.

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :252 میلیون تومان | متری :2.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204373

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه3

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :189 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#197965

فروش آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه17/8.دارای وام40میلیونی

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :240 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 78

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار محمدیه

goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید حقیقی,

املاک مرکزی محمدیه
099062XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امیر جلیلیان,

املاک جلیلیان
091551XXXXX(نمایش کامل)