خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار محمدیه - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار محمدیه
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار محمدیه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#206569

فروش آپارتمان 92 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه5

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :165 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#193360

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، الهیه22

طبقه 1 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :177 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214103

فروش آپارتمان 107 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، اقدسیه ۵۳

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :176 میلیون تومان | متری :1.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214102

فروش آپارتمان 86 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، میثاق ۱۰

طبقه 1 و 2 و 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :172 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214098

فروش آپارتمان 78 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه25

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :120.900 میلیون تومان | متری :1.550 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214093

فروش آپارتمان 98 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه۱۷

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :170 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214092

فروش آپارتمان 92 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه۱۷

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :165 میلیون تومان | متری :1.790 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#212968

فروش آپارتمان 96 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، رحمانیه30

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :153 میلیون تومان | متری :1.590 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#210119

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، رحمانیه21

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :242 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#208442

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، میثاق 10

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :198 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#214021

فروش آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، رحمانیه 5

طبقه 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :260 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#214020

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، رحمانیه 5

طبقه 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :210 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#214017

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد بلوار محمدیه، محمدیه 6

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :243 میلیون تومان | متری :1.950 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#214016

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار محمدیه، محمدیه 10

طبقه 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :190 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#214015

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، میثاق 6

طبقه 1 و 2 و 3 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :214 میلیون تومان | متری :1.950 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#214014

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه 17

طبقه 1 و 2 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :236 میلیون تومان | متری :2.150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#214013

فروش آپارتمان 101 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه 17

طبقه 1 و 2 و 3 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :202 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#214012

فروش آپارتمان 160 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه 17

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :320 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#214011

فروش آپارتمان 162 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، الهیه 12

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :350 میلیون تومان | متری :2.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#214010

فروش آپارتمان 136 متری
مشهد بلوار محمدیه، محمدیه 5

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :272 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#213380

فروش آپارتمان 86 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، حاشیه رحمانیه.مجتمع مینیاتوری.30

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :153 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#212039

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، رحمانیه21

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :175 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#211631

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، رحمانیه21..برندمعرف منطقه..

طبقه 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :185 میلیون تومان | متری :1.850 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#209785

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، منجم

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :135 میلیون تومان | متری :1.690 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#207525

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد بلوار محمدیه، محمدیه2

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :315 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#205428

فروش آپارتمان 106 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، حاشیه رحمانیه.محله7..

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :190 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#204397

فروش آپارتمان 108 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه9.سه نبش.50میلیون وامدارد

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :235 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#201222

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه3/2

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :165 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#198428

فروش آپارتمان 106 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه3

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :215 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#197965

فروش آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه17/8.دارای وام40میلیونی

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :240 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 40

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار محمدیه

goldenمشاور املاک سعید حقیقی,

املاک مرکزی محمدیه
099062XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهزاد منصوری,

دفتر فنی مهندسی و کارشناسی املاک آموت
091531XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امیر جلیلیان,

املاک جلیلیان
091551XXXXX(نمایش کامل)