خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار محمدیه - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار محمدیه
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار محمدیه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#189383

فروش آپارتمان 107 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، میثاق 6

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :198 میلیون تومان | متری :1.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#182737

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، بلوار الهیه

طبقه 2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :190 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#178293

فروش آپارتمان 77 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، محمدیه

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :146.800 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189928

فروش آپارتمان 83 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، امیریه37

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :103.750 میلیون تومان | متری :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189927

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، امیریه33

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :120 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189888

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، امیریه37

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :108 میلیون تومان | متری :1.350 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#183165

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، رحمانیه 5

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :185 میلیون تومان | متری :1.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189830

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار محمدیه، محمدیه2/16

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :170 میلیون تومان | متری :1.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189786

فروش آپارتمان 147 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، رحمانیه18

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :283.710 میلیون تومان | متری :1.930 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189743

فروش آپارتمان 108 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، رحمانیه13/1

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :231.800 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189737

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، الهیه22

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189731

فروش آپارتمان 55 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، اقدسیه36

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :70 میلیون تومان | متری :1.270 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189722

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، اقدسیه21

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189556

فروش آپارتمان 82 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، میثاق6/14

طبقه 1 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :160 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189548

فروش آپارتمان 83 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، امیریه37

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :95 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189537

فروش آپارتمان 83 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، امیریه37

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :103.750 میلیون تومان | متری :1.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189536

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، امیریه37

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :108 میلیون تومان | متری :1.350 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189520

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، امیریه33

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :120 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 78

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار محمدیه

goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید حقیقی,

املاک مرکزی محمدیه
099062XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امیر جلیلیان,

املاک جلیلیان
091551XXXXX(نمایش کامل)