خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار نماز - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار نماز
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار نماز

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#214333

فروش آپارتمان 60 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، شهرک آزادگان

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :75 میلیون تومان | متری :1.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#212860

فروش آپارتمان 98 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، شهرک آزادگان

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :254.800 میلیون تومان | متری :2.600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214108

فروش آپارتمان 126 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، هاشمیه62

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :327.600 میلیون تومان | متری :2.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/30
#213880

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، شهرک آزادگان

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :187 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/30
#213862

فروش آپارتمان 115 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، هاشمیه

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :300 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/29
#213775

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، انتهاي سرافراز53

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :240 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#213738

فروش آپارتمان 121 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، سرافراز ۵۲ خسروی5

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :240 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#213725

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، نارنج8

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :50 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#213687

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، سرافرازان9

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :140 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/27
#198013

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، بلوارپایداری پشت حاشیه

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :120 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#186365

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، راضی 2/5

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :120 میلیون تومان | متری :1.330 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213532

فروش آپارتمان 54 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، هاشمیه91/3

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :102 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213530

فروش آپارتمان 154 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، سرافراز49

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :246 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213529

فروش آپارتمان 78 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، هاشمیه85

طبقه 1 و 4 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 40

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار نماز

goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید تهرانی,

مسکن عابدزاده
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسن امان زاده,

خاوران
091285XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک صادق شیخی زاده,

املاک البرز
091591XXXXX(نمایش کامل)