خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار هاشمیه - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار هاشمیه
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار هاشمیه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#221313

فروش آپارتمان 113 متری
مشهد بلوار هاشمیه، نوزده بهمن

طبقه 2 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :342 میلیون تومان | متری :3.020 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226062

فروش آپارتمان 180 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشميه44

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :504 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226035

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد بلوار هاشمیه، نماز 3 - مجتمع سهند

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :176 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226026

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، کوثرشمالی20

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :240 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226017

فروش آپارتمان 417 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشميه 85

طبقه همکف و 1 و 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :1.200 میلیارد تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225876

فروش آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، کوثر شمالي23

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :182 میلیون تومان | متری :2.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225853

فروش آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، کوثر شمالی37/5

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :288 میلیون تومان | متری :2.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225844

فروش آپارتمان 77 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه26

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :154 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225838

فروش آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، کوثر شمالي23

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :182 میلیون تومان | متری :2.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225442

فروش آپارتمان 170 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشميه 19

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225440

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، هنرستان36

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :260 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225433

فروش آپارتمان 72 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، سرافراز7

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
کل :115 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225426

فروش آپارتمان 83 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، هنرستان8

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :182.600 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225415

فروش آپارتمان 180 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشميه44 نبش بهاران 1

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :504 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225410

فروش آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، کوثر شمالي23

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :182 میلیون تومان | متری :2.600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225407

فروش آپارتمان 417 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشميه 85

طبقه همکف و 1 و 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :1.200 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 98

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار هاشمیه

goldenمشاور املاک قاسم عدالتیان,

نیلی
091532XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید مختاری,

مشاورین املاک مختاری
091531XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید امیری,

املاک لویزان
091511XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
099040XXXXX(نمایش کامل)