خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار هاشمیه - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار هاشمیه
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار هاشمیه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#205373

فروش آپارتمان 157 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 16

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :380 میلیون تومان | متری :2.420 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205369

فروش آپارتمان 86 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، بین پیروزی 34 و 36

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :350 میلیون تومان | متری :4.070 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205368

فروش آپارتمان 86 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه28/10

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :240 میلیون تومان | متری :2.790 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205365

فروش آپارتمان 71 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 91/3

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :125 میلیون تومان | متری :1.760 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205364

فروش آپارتمان 160 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، کوثر جنوبی 18

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :450 میلیون تومان | متری :2.810 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205362

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، هنرستان 36/5

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :176 میلیون تومان | متری :2.350 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205337

فروش آپارتمان 83 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان | متری :2.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#202130

فروش آپارتمان 104 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه24

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :330 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#198013

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، بلوارپایداری پشت حاشیه

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :120 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#196148

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار هاشمیه، لاله 14

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :245 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#186499

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، سرافراز13

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205272

فروش آپارتمان 137 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 10

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :506.900 میلیون تومان | متری :3.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 201

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار هاشمیه

goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای بیداری,

گروه مشاورین مسکن بیداری
091530XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید تهرانی,

مسکن عابدزاده
091500XXXXX(نمایش کامل)