ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار هاشمیه
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار هاشمیه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#214359

فروش آپارتمان 200 متری
مشهد بلوار هاشمیه، بین ۱۱ و ۱۳

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :640 میلیون تومان | متری :3.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#211203

فروش آپارتمان 92 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 59

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
کل :265 میلیون تومان | متری :2.880 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#210370

فروش آپارتمان 112 متری
مشهد بلوار هاشمیه، برکپور

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
کل :330 میلیون تومان | متری :2.940 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#207814

فروش آپارتمان 88 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، کوثر20

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :265 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#192367

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، هنرستان31

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :270 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#182339

فروش آپارتمان 78 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه4

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214344

فروش آپارتمان 140 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، کوثر شمالي 24

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :630 میلیون تومان | متری :4.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#190680

فروش آپارتمان 228 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، برکپور4

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :706.800 میلیون تومان | متری :3.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#211263

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد بلوار هاشمیه، ١٩بهمن ٣

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :253 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214219

فروش آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، کوثر جنوبي 22

طبقه 1 و 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :324 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214213

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، فکوری23

طبقه 1 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :387.500 میلیون تومان | متری :3.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#211272

فروش آپارتمان 170 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، هنرستان 23

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :850 میلیون تومان | متری :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#214151

فروش آپارتمان 160 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، لاله17

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :720 میلیون تومان | متری :4.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#203569

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 55

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :135 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 98

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار هاشمیه

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید تهرانی,

مسکن عابدزاده
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک اقای کریمی,

کریمی
093544XXXXX(نمایش کامل)