خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار هاشمیه - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار هاشمیه
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار هاشمیه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#256043

فروش آپارتمان 176 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه29

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :756 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#250780

فروش آپارتمان 180 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه12

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#241659

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 55

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
کل :155 میلیون تومان | متری :1.720 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#230427

فروش آپارتمان 129 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 59

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :400 میلیون تومان | متری :3.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265387

فروش آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، کوثر شمالی

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :286 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264900

فروش آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، کوثرجنوبی 20

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :380 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264833

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، نیاوران16

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :175 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264831

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، راضی1/2

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :140 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264827

فروش آپارتمان 120 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه65

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :360 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#263659

فروش آپارتمان 114 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، هنرستان17،

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :370.500 میلیون تومان | متری :3.250 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#198962

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، نماز ۳ مجتمع زیبای دماوند

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :184 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#257506

فروش آپارتمان 81 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 61

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :1.850 میلیون تومان | متری :150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#252556

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه61

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :273 میلیون تومان | متری :2.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264558

فروش آپارتمان 107 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 20

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :374.500 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#260761

فروش آپارتمان 76 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه61

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :230 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#252362

فروش آپارتمان 154 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 31

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :520 میلیون تومان | متری :3.380 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 114

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار هاشمیه

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهندس هوشیار,

مشاورین املاک سامانیه
091580XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک قاسم عدالتیان,

نیلی
091532XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد عباسپور,

مسکن هاوین
091511XXXXX(نمایش کامل)