ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد قاسم آباد
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد قاسم آباد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#213846

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد قاسم آباد، رفعی 14 فجر 2

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#214128

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، فلاحي 16 مهنه 5

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :190 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214127

فروش آپارتمان 94 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، حجاب 64/7 مجتمع انتقال نيرو

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :150 میلیون تومان | متری :1.560 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214126

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، امامیه 12

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :170 میلیون تومان | متری :1.790 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214125

فروش آپارتمان 82 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، رفيعي 1

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :115 میلیون تومان | متری :1.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214124

فروش آپارتمان 68 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، شاهد 36

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :120 میلیون تومان | متری :1.770 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214123

فروش آپارتمان 71 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، حجاب 69 مجتمع بهار

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :120 میلیون تومان | متری :1.690 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214122

فروش آپارتمان 107 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، اندیشه 85 مجتمع ساحل

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :181.900 میلیون تومان | متری :1.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214119

فروش آپارتمان 78 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، انديشه 78 مجتمع احسان

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :132 میلیون تومان | متری :1.690 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214118

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، مشکینی 43

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :110 میلیون تومان | متری :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214117

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، فلاحی 36

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :130 میلیون تومان | متری :1.530 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214116

فروش آپارتمان 73 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، شریعتی 73

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :70 میلیون تومان | متری :959 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214115

فروش آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، سریعتی 40

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :110 میلیون تومان | متری :1.570 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214114

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، چهارراه رستگاري-فاز2

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :65 میلیون تومان | متری :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214070

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، حجاب85/4

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :126 میلیون تومان | متری :1.580 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214069

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، یوسفیه 9

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :42 میلیون تومان | متری :840 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214068

فروش آپارتمان 115 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، فلاحی 2 آزاده 1

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :241.500 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#206868

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، مجتمع فرهنگیان

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :140 میلیون تومان | متری :1.400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 146

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص قاسم آباد

goldenمشاور املاک حسین محبوب,

مسکن کاخ
091552XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید مشیری,

مسکن آرین
091530XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهزاد منصوری,

دفتر فنی مهندسی و کارشناسی املاک آموت
091531XXXXX(نمایش کامل)