ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد قاسم آباد
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد قاسم آباد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
فــوری
#258197

فروش آپارتمان 108 متری
مشهد قاسم آباد، اندیشه 62

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :150 میلیون تومان | متری :1.400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
بروز
#262314

فروش آپارتمان 62 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، اندیشه 89

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :110 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#257680

فروش آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، نبش رازی 10/5

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :312 میلیون تومان | متری :2.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262641

فروش آپارتمان 72 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، پلاک 7/4

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :142 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#249382

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد قاسم آباد، بهورز 3/6

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :145 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263374

فروش آپارتمان 140 متری
مشهد قاسم آباد، نبش بهورز8/4

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :238 میلیون تومان | متری :1.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263365

فروش آپارتمان 115 متری
مشهد قاسم آباد، فلاحی 38

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :253 میلیون تومان | متری :2.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263360

فروش آپارتمان 163 متری
مشهد قاسم آباد، فلاحی 1

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :366 میلیون تومان | متری :2.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263345

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد قاسم آباد، رازی17/7

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :120 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263340

فروش آپارتمان 77 متری
مشهد قاسم آباد، شریعتی60

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :110 میلیون تومان | متری :1.430 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263338

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد قاسم آباد، بین میعاد11 و نیکی

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :315 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263336

فروش آپارتمان 82 متری
مشهد قاسم آباد، حسابی17

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :195 میلیون تومان | متری :2.380 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263335

فروش آپارتمان 106 متری
مشهد قاسم آباد، فاطمیه13

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :238.500 میلیون تومان | متری :2.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 190

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص قاسم آباد

goldenمشاور املاک حسین محبوب,

مسکن محبوب
091552XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید مشیری,

مسکن آرین
091530XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهدی قاسمی,

آرمان گستر
091502XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خوشرو,

مسکن طاها
091512XXXXX(نمایش کامل)