ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد قاسم آباد
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد قاسم آباد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
فــوری
#225273

فروش آپارتمان 126 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، فلاحی 8

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :287 میلیون تومان | متری :2.270 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
بروز
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225884

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، نرگس 1.5

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :138 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225798

فروش آپارتمان 155 متری
مشهد قاسم آباد، شریعتی 43

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :360 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225640

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد قاسم آباد، شاهد

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :225 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225639

فروش آپارتمان 87 متری
مشهد قاسم آباد، شاهد12

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :165 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225638

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد قاسم آباد، شریعتی

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :215 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225596

فروش آپارتمان 79 متری
مشهد قاسم آباد، بهورز 8

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :155 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#224635

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد قاسم آباد، بهورز

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :146 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#224140

فروش آپارتمان 113 متری
مشهد قاسم آباد، شریعتی60

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :175 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#223577

فروش آپارتمان 117 متری
مشهد قاسم آباد، شاهد8

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :304 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#223576

فروش آپارتمان 70 متری
مشهد قاسم آباد، استاد یوسفی16

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :123 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#215561

فروش آپارتمان 163 متری
مشهد قاسم آباد، فلاحی 1/2

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :359 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#135540

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، فلاحي 6

طبقه 3 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :240 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#134254

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد قاسم آباد، بلوار انديشه

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :150 میلیون تومان | متری :1.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226061

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد قاسم آباد، حسابی شمالی7

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :147 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226043

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد قاسم آباد، بهورز4

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :210 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 146

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص قاسم آباد

goldenمشاور املاک فرید مشیری,

مسکن آرین
091530XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهزاد منصوری,

دفتر فنی مهندسی و کارشناسی املاک آموت
091531XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید پیرنیا,

املاک پیرنیا
091581XXXXX(نمایش کامل)