ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد قاسم آباد
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد قاسم آباد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#190018

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، اندیشه 7

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :130 میلیون تومان | متری :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190015

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، اماميه 75،رستگاري 2،فاز 3

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :63 میلیون تومان | متری :1.260 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189923

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، ابرار8/1

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :47 میلیون تومان | متری :940 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189915

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، فلاحی33

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :220 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189911

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، فلاحی4 حسینی9

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :220 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189908

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، فلاحی16 مهنه7

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :220 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189906

فروش آپارتمان 115 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، راستی6

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :220 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189905

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، استادیوسفی13

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :200 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189902

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، اندیشه93

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :93 میلیون تومان | متری :1.240 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189898

فروش آپارتمان 140 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، فلاحی75

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :322 میلیون تومان | متری :2.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189881

فروش آپارتمان 87 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، فلاحی70

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :156 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189877

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، شریعتی70نرگس1/8

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :123 میلیون تومان | متری :1.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189870

فروش آپارتمان 190 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، رازی 17/5

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :408.500 میلیون تومان | متری :2.150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189864

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، فلاحی 36

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :182.750 میلیون تومان | متری :2.150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189862

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، انديشه 19/7 سلاطين 8

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :176 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189860

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، رفيعي4

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :315 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189852

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، رفیعی22

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :210 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189847

فروش آپارتمان 107 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، تقاطع فلاحی و شریعتی

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :235.400 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189817

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد قاسم آباد، شاهد

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :255 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189807

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد قاسم آباد، شریعتی

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :285 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189801

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد قاسم آباد، شاهد

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :255 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 297

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص قاسم آباد

goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حمید جهان,

مسکن ایرانیان
093537XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهادر شهراز,

املاک این سو و آن سو
093883XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک عليرضا داوريان پوستچي,

پارت مسكن
091507XXXXX(نمایش کامل)