خرید فروش آپارتمان مشهد نهضت - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد نهضت
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد نهضت

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#125230

فروش آپارتمان 143 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ التحصیلان

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :410 میلیون تومان | متری :2.870 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#106260

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ التحصیلان

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :405 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#215502

فروش آپارتمان 127 متری
مشهد محدوده نهضت، دندان25

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :330 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224810

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده نهضت، یوسفی7

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :45 میلیون تومان | متری :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224659

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده نهضت، یوسفیه5

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :45 میلیون تومان | متری :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224411

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده نهضت، یوسفی7

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :45 میلیون تومان | متری :900 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#223545

فروش آپارتمان 127 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ التحصیلان20

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
کل :254 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#223663

فروش آپارتمان 65 متری
مشهد محدوده نهضت، شریعتی73

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
نوساز ,
کل :730 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#223651

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده نهضت، ابرار4/1

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :170 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#223439

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده نهضت، یوسفیه 4

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :77 میلیون تومان | متری :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
#223140

فروش آپارتمان 60 متری
مشهد محدوده نهضت، ارمغان8

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :66 میلیون تومان | متری :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/01
#222768

فروش آپارتمان 185 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ التحصیلان

طبقه همکف و 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :720 میلیون تومان | متری :3.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/31
#222751

فروش آپارتمان 60 متری
مشهد محدوده نهضت، ارمغان8

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :66 میلیون تومان | متری :1.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/31
#222347

فروش آپارتمان 127 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ التحصیلان

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :254 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/31
#222337

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده نهضت، یوسفیه 4

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :77 میلیون تومان | متری :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/31
#221931

فروش آپارتمان 128 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ التحصیلان

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :460 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/30
#221762

فروش آپارتمان 127 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ20

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
کل :254 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/29
#221465

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ التحصیلان15

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :235 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/29
#221404

فروش آپارتمان 107 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ التحصیلان16

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :265 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/28
#220868

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ التحصیلان 10

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :283 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/28
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 24

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص نهضت

goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
099040XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

مشاورین مسکن پارسیان
091175XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهزاد منصوری,

دفتر فنی مهندسی و کارشناسی املاک آموت
091531XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)