خرید فروش آپارتمان مشهد نهضت - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد نهضت
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد نهضت

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#189920

فروش آپارتمان 140 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ التحصیلان4

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :460 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189923

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده نهضت، ابرار8/1

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :47 میلیون تومان | متری :940 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189435

فروش آپارتمان 132 متری
مشهد محدوده نهضت، دندانپزشکان 25

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :343 میلیون تومان | متری :2.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#164710

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده نهضت، دندانپزشکان15

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :495 میلیون تومان | متری :3.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189833

فروش آپارتمان 165 متری
مشهد محدوده نهضت، دندان پزشکان29

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :437.250 میلیون تومان | متری :2.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189784

فروش آپارتمان 135 متری
مشهد محدوده نهضت، ميثاق5

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان | متری :1.480 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189540

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده نهضت، ابرار8/1

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :47 میلیون تومان | متری :940 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189461

فروش آپارتمان 60 متری
مشهد محدوده نهضت، شريعتي 73 راستان 21

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
کل :50 میلیون تومان | متری :834 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189437

فروش آپارتمان 63 متری
مشهد محدوده نهضت، شریعتی

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :64 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189240

فروش آپارتمان 165 متری
مشهد محدوده نهضت، دندان پزشکان29

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :437.250 میلیون تومان | متری :2.650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189223

فروش آپارتمان 114 متری
مشهد محدوده نهضت، دندان پزشکان16

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :290 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189218

فروش آپارتمان 126 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ التحصیلان10

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :380 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189038

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده نهضت، ابرار8/3

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :50 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188984

فروش آپارتمان 65 متری
مشهد محدوده نهضت، یوسفیه 4

طبقه 4 ,
1 خوابه ,
نوساز ,
کل :65 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188961

فروش آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده نهضت، یوسفیه 2

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :100 میلیون تومان | متری :770 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188772

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده نهضت، ابرار8/3

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :50 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188360

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده نهضت، یوسفیه 9/6

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :80 میلیون تومان | متری :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188218

فروش آپارتمان 65 متری
مشهد محدوده نهضت، یوسفیه5

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :58 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188217

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده نهضت، یوسفیه9/11

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :90 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187780

فروش آپارتمان 53 متری
مشهد محدوده نهضت، بین دندان پزشکان12و14

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :140 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187760

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد نهضت، نهضت 1

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :90 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187709

فروش آپارتمان 210 متری
مشهد محدوده نهضت، دندان

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
کل :756 میلیون تومان | متری :3.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#184374

فروش آپارتمان 122 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ التحصیلان

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :341.600 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 45

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص نهضت

goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حمید جهان,

مسکن ایرانیان
093537XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک پیام حیدری,

املاک سراسری نیک
099040XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)