خرید فروش آپارتمان مشهد نهضت - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد نهضت
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد نهضت

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#264688

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده نهضت، آزاده 17

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :112.500 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#262482

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده نهضت، خیابان نهضت یوسفیه 8

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :55 میلیون تومان | متری :730 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264606

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده نهضت، شریعتی

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :47 میلیون تومان | متری :940 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264577

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده نهضت، ابرار8/1

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :47 میلیون تومان | متری :940 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#261011

فروش آپارتمان 173 متری
مشهد محدوده نهضت، دندانپزشکان 21

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :600 میلیون تومان | متری :3.470 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#243775

فروش آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده نهضت، شریعتی 70

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :122 میلیون تومان | متری :1.740 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264161

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده نهضت، ابرار8/1

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :47 میلیون تومان | متری :940 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263338

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده نهضت، بین میعاد11 و نیکی

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :315 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#250556

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده نهضت، میعاد4و2

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
کل :198 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#243799

فروش آپارتمان 60 متری
مشهد محدوده نهضت، یوسفیه9/11

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :48 میلیون تومان | متری :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262379

فروش آپارتمان 173 متری
مشهد محدوده نهضت، دندانپزشکان 21

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :600 میلیون تومان | متری :3.470 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#261776

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده نهضت، میثاق 12/7

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :220 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#256038

فروش آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده نهضت، اواسط

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :147 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#261598

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده نهضت، میثاق5

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :90 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#261024

فروش آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده نهضت، دندابزشكان 14

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
کل :422 میلیون تومان | متری :3.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#260923

فروش آپارتمان 173 متری
مشهد محدوده نهضت، دندان21

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#260769

فروش آپارتمان 58 متری
مشهد محدوده نهضت، یوسفیه8

طبقه 2 و 3 ,
1 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :55 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
#260765

فروش آپارتمان 173 متری
مشهد محدوده نهضت، دندان پزشكان21

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/29
#258220

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده نهضت، یوسفیه8/4

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :45 میلیون تومان | متری :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/29
#244265

فروش آپارتمان 232 متری
مشهد محدوده نهضت، دندانپزشکان

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :533.600 میلیون تومان | متری :2.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/29
#257804

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده نهضت، یوسفیه8/4

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :45 میلیون تومان | متری :900 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/28
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 23

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص نهضت

goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین محبوب,

مسکن محبوب
091552XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک شهاب رفیعی,

املاک سراسری کاسپین
093522XXXXX(نمایش کامل)