خرید فروش آپارتمان مشهد نهضت - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد نهضت
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد نهضت

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#204425

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده نهضت، پژوهش 7

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :390 میلیون تومان | متری :3.120 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#203032

فروش آپارتمان 145 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ التحصیلان 17

طبقه 2 و 5 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :450 میلیون تومان | متری :3.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214116

فروش آپارتمان 73 متری
مشهد محدوده نهضت، شریعتی 73

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :70 میلیون تومان | متری :959 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214069

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده نهضت، یوسفیه 9

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :42 میلیون تومان | متری :840 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#213851

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ التحصیلان 9

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :280 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#209171

فروش آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ 8

طبقه 1 و 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :416 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#214037

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده نهضت، آزاده 32

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :75 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#204822

فروش آپارتمان 165 متری
مشهد محدوده نهضت، اواخر دندانپزشکان

طبقه 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :450 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/02
#213955

فروش آپارتمان 60 متری
مشهد محدوده نهضت، یوسفیه 5

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :43 میلیون تومان | متری :717 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/02
#213954

فروش آپارتمان 60 متری
مشهد محدوده نهضت، یوشفیه 8/13

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
نوساز ,
کل :43 میلیون تومان | متری :717 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/02
#201554

فروش آپارتمان 144 متری
مشهد محدوده نهضت، دندانپزشکان 15

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :445 میلیون تومان | متری :3.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#213684

فروش آپارتمان 143 متری
مشهد محدوده نهضت، بلوار فارغ التحصیلان 10

طبقه 1 و 2 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :450 میلیون تومان | متری :3.150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/27
#213635

فروش آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده نهضت، یوسفیه 6

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :53 میلیون تومان | متری :760 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213600

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده نهضت، معلم

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :370 میلیون تومان | متری :2.960 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213523

فروش آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده نهضت، یوسفیه5/9

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :55 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213411

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده نهضت، دندانپزشکان 23

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :350 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213361

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده نهضت، دندان پزشكان23

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :375 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213097

فروش آپارتمان 190 متری
مشهد محدوده نهضت، بلوار دندانپزشکان

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :627 میلیون تومان | متری :3.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#212909

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده نهضت، دندان پزشكان23

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :375 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212778

فروش آپارتمان 200 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ التحصیلان 16

طبقه 2 ,
4 خوابه ,
کل :640 میلیون تومان | متری :3.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212775

فروش آپارتمان 133 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ التحصیلان 10

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :452.200 میلیون تومان | متری :3.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212713

فروش آپارتمان 133 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ التحصیلان10

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :452.200 میلیون تومان | متری :3.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212697

فروش آپارتمان 143 متری
مشهد محدوده نهضت، بلوار فارغ التحصیلان 10

طبقه 1 و 2 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :450 میلیون تومان | متری :3.150 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#106260

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ التحصیلان

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :405 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212618

فروش آپارتمان 200 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ التحصیلان16

طبقه 2 ,
4 خوابه ,
نوساز ,
کل :640 میلیون تومان | متری :3.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212444

فروش آپارتمان 65 متری
مشهد محدوده نهضت، یوسفیه 4و6

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :60 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 24

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص نهضت

goldenمشاور املاک سعید پروری,

آژانس معاملات ملکی برج
091175XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهزاد منصوری,

دفتر فنی مهندسی و کارشناسی املاک آموت
091531XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امیر جلیلیان,

املاک جلیلیان
091551XXXXX(نمایش کامل)