خرید فروش آپارتمان مشهد نهضت - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد نهضت
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد نهضت

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#204425

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده نهضت، پژوهش 7

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :390 میلیون تومان | متری :3.120 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#201558

فروش آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ التحصیلان 15

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :416 میلیون تومان | متری :3.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#201554

فروش آپارتمان 144 متری
مشهد محدوده نهضت، دندانپزشکان 15

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :445 میلیون تومان | متری :3.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#106260

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ التحصیلان

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :405 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204592

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده نهضت، یوسفیه6/1

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :42 میلیون تومان | متری :840 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#189435

فروش آپارتمان 132 متری
مشهد محدوده نهضت، دندانپزشکان 25

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :343 میلیون تومان | متری :2.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#185571

فروش آپارتمان 155 متری
مشهد محدوده نهضت، دندانپزشکان 13

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :434 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#175082

فروش آپارتمان 158 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ التحصیلان 16

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :426 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#203021

فروش آپارتمان 138 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ التحصیلان 14

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :430 میلیون تومان | متری :3.120 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#164710

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده نهضت، دندانپزشکان15

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :495 میلیون تومان | متری :3.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#204172

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده نهضت، میثاق5

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :80 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203032

فروش آپارتمان 145 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ التحصیلان 17

طبقه 2 و 5 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :450 میلیون تومان | متری :3.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203873

فروش آپارتمان 60 متری
مشهد محدوده نهضت، شریعتی73 ابرار8/1

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :60 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203748

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده نهضت، یوسفیه3

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :50 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#196334

فروش آپارتمان 127 متری
مشهد محدوده نهضت، دندانپزشکان 25

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :320 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#168437

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ 16

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :300 میلیون تومان | متری :2.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203011

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده نهضت، آزاده 32

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :75 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/29
#202989

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ التحصیلان11

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :375 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/29
#125230

فروش آپارتمان 143 متری
مشهد محدوده نهضت، فارغ التحصیلان

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :400 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
#202855

فروش آپارتمان 145 متری
مشهد محدوده نهضت، معلم 80

طبقه 1 و 2 و 3 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :350 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
#202676

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده نهضت، شریعتی 73 ابرار10

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :60 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 45

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص نهضت

goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین محبوب,

مسکن کاخ
091552XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک پیام حیدری,

املاک سراسری نیک
099040XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)