خرید فروش آپارتمان مشهد یوسفیه - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد یوسفیه
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد یوسفیه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#263338

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده یوسفیه، بین میعاد11 و نیکی

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :315 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263287

فروش آپارتمان 160 متری
مشهد محدوده یوسفیه، شهید رفیعی 6

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :384 میلیون تومان | متری :2.400 میلیارد تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#250556

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده یوسفیه، میعاد4و2

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
کل :198 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262482

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده یوسفیه، خیابان نهضت یوسفیه 8

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :55 میلیون تومان | متری :730 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262510

فروش آپارتمان 79 متری
مشهد محدوده یوسفیه، شریعتی 59/3

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :158 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#243804

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده یوسفیه، میثاق 5ازاده18

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :75 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#243799

فروش آپارتمان 60 متری
مشهد یوسفیه، یوسفیه9/11

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :48 میلیون تومان | متری :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262332

فروش آپارتمان 83 متری
مشهد محدوده یوسفیه، رفیعی10

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :156 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#259931

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده یوسفیه، رفیعی16

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :203 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#234051

فروش آپارتمان 153 متری
مشهد محدوده یوسفیه، نرگس

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :330 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#261776

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده یوسفیه، میثاق 12/7

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :220 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#256070

فروش آپارتمان 82 متری
مشهد محدوده یوسفیه، رفیعی

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :123 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#256038

فروش آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده یوسفیه، اواسط

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :147 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#256035

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد محدوده یوسفیه، اواسط

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :209 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#256022

فروش آپارتمان 82 متری
مشهد محدوده یوسفیه، اوایل

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :130 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#236644

فروش آپارتمان 97 متری
مشهد محدوده یوسفیه، شریعتی

طبقه 2 و 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :220 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#261598

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده یوسفیه، میثاق5

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :90 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#261501

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده یوسفیه، رفیعی10

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :125 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#261083

فروش آپارتمان 58 متری
مشهد یوسفیه، یوسفیه8

طبقه 2 و 3 ,
1 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :55 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 39

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص یوسفیه

goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آرش راد,

مسکن سراسری آزموده
091589XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین محبوب,

مسکن محبوب
091552XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک شهاب رفیعی,

املاک سراسری کاسپین
093522XXXXX(نمایش کامل)