خرید فروش آپارتمان مشهد یوسفیه - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد یوسفیه
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد یوسفیه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#189923

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده یوسفیه، ابرار8/1

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :47 میلیون تومان | متری :940 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189877

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده یوسفیه، شریعتی70نرگس1/8

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :123 میلیون تومان | متری :1.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189860

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده یوسفیه، رفيعي4

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :315 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189852

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده یوسفیه، رفیعی22

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :210 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189784

فروش آپارتمان 135 متری
مشهد محدوده یوسفیه، ميثاق5

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان | متری :1.480 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189769

فروش آپارتمان 93 متری
مشهد محدوده یوسفیه، میعاد 8

طبقه 1 و 2 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :223.200 میلیون تومان | متری :2.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189540

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده یوسفیه، ابرار8/1

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :47 میلیون تومان | متری :940 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189461

فروش آپارتمان 60 متری
مشهد محدوده یوسفیه، شريعتي 73 راستان 21

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
کل :50 میلیون تومان | متری :834 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189437

فروش آپارتمان 63 متری
مشهد محدوده یوسفیه، شریعتی

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :64 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189421

فروش آپارتمان 93 متری
مشهد محدوده یوسفیه، ميعاد

طبقه 1 و 2 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :223.200 میلیون تومان | متری :2.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189250

فروش آپارتمان 93 متری
مشهد محدوده یوسفیه، میعاد 8

طبقه 1 و 2 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :223.200 میلیون تومان | متری :2.400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189163

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده یوسفیه، رفیعی22

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :210 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189150

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده یوسفیه، رفیعی22

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :210 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189038

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده یوسفیه، ابرار8/3

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :50 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188984

فروش آپارتمان 65 متری
مشهد یوسفیه، یوسفیه 4

طبقه 4 ,
1 خوابه ,
نوساز ,
کل :65 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188961

فروش آپارتمان 130 متری
مشهد یوسفیه، یوسفیه 2

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :100 میلیون تومان | متری :770 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188817

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده یوسفیه، نرگس1/8

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :200 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188772

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده یوسفیه، ابرار8/3

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :50 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188764

فروش آپارتمان 73 متری
مشهد محدوده یوسفیه، شهیدرفیعی 10

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :139 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188697

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده یوسفیه، نرگس1/8

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :200 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188360

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد یوسفیه، یوسفیه 9/6

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :80 میلیون تومان | متری :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188256

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده یوسفیه، رفیعی14

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188221

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده یوسفیه، نرگس1/8

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :200 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188218

فروش آپارتمان 65 متری
مشهد یوسفیه، یوسفیه5

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :58 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 50

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص یوسفیه

goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حمید جهان,

مسکن ایرانیان
093537XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امیر جلیلیان,

املاک جلیلیان
091551XXXXX(نمایش کامل)