خرید فروش آپارتمان مشهد یوسفیه - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد یوسفیه
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد یوسفیه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#204931

فروش آپارتمان 103 متری
مشهد محدوده یوسفیه، رفیعی 14

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :175 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204875

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده یوسفیه، شریعتی 76

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :175 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204239

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده یوسفیه، نرگس 1

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :140 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204236

فروش آپارتمان 68 متری
مشهد محدوده یوسفیه، رفیعی 10

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :132 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204012

فروش آپارتمان 104 متری
مشهد محدوده یوسفیه، رفیعی 12

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204008

فروش آپارتمان 82 متری
مشهد محدوده یوسفیه، رفیعی 14

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :132 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204746

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده یوسفیه، رفیعی12

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :110 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204729

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده یوسفیه، رفیعی6

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :295 میلیون تومان | متری :1.950 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204724

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده یوسفیه، رفیعی12

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :200 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204642

فروش آپارتمان 82 متری
مشهد محدوده یوسفیه، رفیعی1

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :112 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204592

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد یوسفیه، یوسفیه6/1

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :42 میلیون تومان | متری :840 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204424

فروش آپارتمان 82 متری
مشهد محدوده یوسفیه، رفیعی14

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :130 میلیون تومان | متری :1.580 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204241

فروش آپارتمان 73 متری
مشهد محدوده یوسفیه، رفیعی 12

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :110 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#197471

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده یوسفیه، شریعتی84

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
کل :145 میلیون تومان | متری :1.930 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#197470

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده یوسفیه، شریعتی84

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
کل :145 میلیون تومان | متری :1.930 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#157787

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده یوسفیه، میعاد 8و10

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :148 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204281

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده یوسفیه، رفیعی 14

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :155 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#204133

فروش آپارتمان 67 متری
مشهد محدوده یوسفیه، میعاد9/4

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :123 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#203884

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده یوسفیه، میعاد6/2

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :150 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203873

فروش آپارتمان 60 متری
مشهد محدوده یوسفیه، شریعتی73 ابرار8/1

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :60 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203748

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد یوسفیه، یوسفیه3

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :50 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203634

فروش آپارتمان 73 متری
مشهد محدوده یوسفیه، رفیعی14

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :110 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203549

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده یوسفیه، شریعتی62

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :155 میلیون تومان | متری :2.060 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203337

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده یوسفیه، شریعتی 76

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :175 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#202971

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده یوسفیه، شریعتی 76

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :175 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/29
#203011

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده یوسفیه، آزاده 32

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :75 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/29
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 50

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص یوسفیه

goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین محبوب,

مسکن کاخ
091552XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امیر جلیلیان,

املاک جلیلیان
091551XXXXX(نمایش کامل)