خرید فروش آپارتمان مشهد یوسفیه - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد یوسفیه
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد یوسفیه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#213846

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده یوسفیه، رفعی 14 فجر 2

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#214116

فروش آپارتمان 73 متری
مشهد محدوده یوسفیه، شریعتی 73

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :70 میلیون تومان | متری :959 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214069

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد یوسفیه، یوسفیه 9

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :42 میلیون تومان | متری :840 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214068

فروش آپارتمان 115 متری
مشهد محدوده یوسفیه، فلاحی 2 آزاده 1

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :241.500 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214037

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده یوسفیه، آزاده 32

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :75 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/02
#213956

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده یوسفیه، رفیعی 10

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :140 میلیون تومان | متری :1.870 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/02
#213955

فروش آپارتمان 60 متری
مشهد یوسفیه، یوسفیه 5

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :43 میلیون تومان | متری :717 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/02
#213954

فروش آپارتمان 60 متری
مشهد یوسفیه، یوشفیه 8/13

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
نوساز ,
کل :43 میلیون تومان | متری :717 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/01
#204931

فروش آپارتمان 103 متری
مشهد محدوده یوسفیه، رفیعی 14

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :175 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#213677

فروش آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده یوسفیه، رفیعی14

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :225 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/27
#213635

فروش آپارتمان 70 متری
مشهد یوسفیه، یوسفیه 6

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :53 میلیون تومان | متری :760 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213611

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد محدوده یوسفیه، شریعتی 59

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :147 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213523

فروش آپارتمان 70 متری
مشهد یوسفیه، یوسفیه5/9

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :55 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#212982

فروش آپارتمان 180 متری
مشهد محدوده یوسفیه، فلاحی 2 آزاده

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :440 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#211501

فروش آپارتمان 114 متری
مشهد محدوده یوسفیه، رفیعی10

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :205 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212444

فروش آپارتمان 65 متری
مشهد یوسفیه، یوسفیه 4و6

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :60 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 30

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص یوسفیه

goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهزاد منصوری,

دفتر فنی مهندسی و کارشناسی املاک آموت
091531XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امیر جلیلیان,

املاک جلیلیان
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک شهاب رفیعی,

املاک کاسپین
093522XXXXX(نمایش کامل)