ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش باغ و ویلا مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش باغ و ویلا مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#208119

فروش باغ و ویلا 3000 متری
مشهد، جاده قوچان، روبروی گلمکان

2 طبقه ,
4 خوابه ,
نوساز ,
کل :1 میلیارد تومان | متری :350 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#34458

فروش باغ و ویلا 500 متری
مشهد، شاندیز، میدان سوم شاندیز

4 طبقه ,
4 خوابه ,
کل :1.450 میلیارد تومان | متری :1.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#224908

فروش باغ و ویلا 500 متری
مشهد، کاهو، جاده گاز

نوساز ,
کل :50 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#224749

فروش باغ و ویلا 1000 متری
مشهد، جاده سنتو، جاده کاهو

2 طبقه ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :480 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#218278

فروش باغ و ویلا 1000 متری
مشهد، جاده کاهو، بوستان

1 طبقه ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :320 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#208129

فروش باغ و ویلا 3000 متری
مشهد، جاده قوچان، رضویه جاده گاز

2 طبقه ,
4 خوابه ,
نوساز ,
کل :1.200 میلیارد تومان | متری :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#73513

فروش باغ و ویلا 3000 متری
مشهد، جاده شاندیز، روبه روی خروشان

3 طبقه ,
3 سال ساخت ,
کل :20 میلیارد تومان | متری :7 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224135

فروش باغ و ویلا 3200 متری
مشهد، سه راه فردوسی، شاهنامه- دهشک ۷۶

2 طبقه ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :699 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#224160

فروش باغ و ویلا 1400 متری
مشهد، آرامگاه فردوسی، رضويه

2 طبقه ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#223996

فروش باغ و ویلا 2000 متری
مشهد، جاده کارخانه سیمان، بولوار حکمت

1 خوابه ,
کل :600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#221734

فروش باغ و ویلا 1800 متری
مشهد، گلبهار، جاده شیر حصار

1 طبقه ,
1 خوابه ,
نوساز ,
کل :360 میلیون تومان | متری :200 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/28
#220744

فروش باغ و ویلا 1400 متری
مشهد، سه راه فردوسی، عطار

3 طبقه ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :3.700 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/28
#220150

فروش باغ و ویلا 500 متری
مشهد، جاده کاهو، اولین کوچه - جاده گاز

1 طبقه ,
1 سال ساخت ,
کل :60 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/26
#219496

فروش باغ و ویلا 550 متری
مشهد، جاده قوچان، پیچ ساغروان به سمت مشهد بعد از پ

1 طبقه ,
1 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/26
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 4

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
099040XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

آژانس معاملات ملکی برج
091175XXXXX(نمایش کامل)