خرید فروش باغ و ویلا مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش باغ و ویلا مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش باغ و ویلا مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214347

فروش باغ و ویلا 370 متری
مشهد، جاده شاندیز، ویرانی 9

3 طبقه ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :1.150 میلیارد تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#208129

فروش باغ و ویلا 3000 متری
مشهد، جاده قوچان، رضویه جاده گاز

2 طبقه ,
4 خوابه ,
نوساز ,
کل :1.200 میلیارد تومان | متری :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#73513

فروش باغ و ویلا 3000 متری
مشهد، جاده شاندیز، روبه روی خروشان

3 طبقه ,
3 سال ساخت ,
کل :20 میلیارد تومان | متری :7 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214136

فروش باغ و ویلا 1000 متری
مشهد، طرقبه، نغندر

1 طبقه ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :300 میلیون تومان | متری :300 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#208119

فروش باغ و ویلا 3000 متری
مشهد، جاده قوچان، روبه روی گلمکان

2 طبقه ,
4 خوابه ,
نوساز ,
کل :1 میلیارد تومان | متری :350 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#34458

فروش باغ و ویلا 500 متری
مشهد، شاندیز، میدان سوم شاندیز

4 طبقه ,
4 خوابه ,
کل :1.450 میلیارد تومان | متری :1.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#213900

فروش باغ و ویلا 1000 متری
مشهد، روستای ساغروان، حاشیه جاده قوچان

1 طبقه ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :380 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#207401

فروش باغ و ویلا 375 متری
مشهد، جاده شاندیز، ویرانی 9

3 طبقه ,
3 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :1.200 میلیارد تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#212296

فروش باغ و ویلا 502 متری
مشهد، سه راه دانش، آزادی 111 - توس 75 - روستای پرکن

1 طبقه ,
1 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :140 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#211809

فروش باغ و ویلا 1800 متری
مشهد، شاهنامه، مجتمع زیتون

1 طبقه ,
1 خوابه ,
نوساز ,
کل :810 میلیون تومان | متری :450 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/21
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/17
#209854

فروش باغ و ویلا 1000 متری
مشهد، ویلاشهر، بلوار امام رضا

1 طبقه ,
1 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :1.900 میلیارد تومان | متری :1.900 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/16
#207387

فروش باغ و ویلا 3061 متری
مشهد، شاهنامه، شاهنامه 36

1 طبقه ,
2 خوابه ,
24 سال ساخت ,
کل :1.290 میلیارد تومان | متری :420 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/10
#206542

فروش باغ و ویلا 300 متری
مشهد، چاهشک، باغبان 17

1 طبقه ,
نوساز ,
کل :160 میلیون تومان | متری :350 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/08
#206401

فروش باغ و ویلا 300 متری
مشهد، چاهشک، باغبان 17

1 طبقه ,
1 خوابه ,
نوساز ,
کل :160 میلیون تومان | متری :350 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/08
#206552

فروش باغ و ویلا 3000 متری
مشهد، جاده قوچان، اخلمد

2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :150 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/08
#206547

فروش باغ و ویلا 2000 متری
مشهد، جاده شاندیز، سوران

1 طبقه ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :1.400 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/08
#206543

فروش باغ و ویلا 1000 متری
مشهد، جاده شاندیز، سوران

2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :75 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/07
#206025

فروش باغ و ویلا 2000 متری
مشهد، جاده کاهو، کوچه ارکیده

1 طبقه ,
1 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :140 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/07
#201552

فروش باغ و ویلا 1200 متری
مشهد، شاندیز، گراخک

1 طبقه ,
1 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :40 میلیون تومان | متری :34 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/07
#201529

فروش باغ و ویلا 2050 متری
مشهد، سه راه فردوسی، نرسیده به سه راه فردوسی

1 طبقه ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :1.400 میلیارد تومان | متری :685 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 4

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد مبين امينی,

امين سکنا
091511XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

آژانس معاملات ملکی برج
091175XXXXX(نمایش کامل)