خرید فروش باغ و ویلا مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش باغ و ویلا مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش باغ و ویلا مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#34458

فروش باغ و ویلا 500 متری
مشهد، شاندیز، میدان سوم شاندیز

4 طبقه ,
4 خوابه ,
کل :1.450 میلیارد تومان | متری :1.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#201552

فروش باغ و ویلا 1200 متری
مشهد، شاندیز، گراخک

1 طبقه ,
1 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :40 میلیون تومان | متری :34 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#201529

فروش باغ و ویلا 2050 متری
مشهد، سه راه فردوسی، نرسیده به سه راه فردوسی

1 طبقه ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :1.400 میلیارد تومان | متری :685 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#201104

فروش باغ و ویلا 640 متری
مشهد، جاده سنتو، چهارفصل

1 طبقه ,
1 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :220 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#73513

فروش باغ و ویلا 3000 متری
مشهد، جاده شاندیز، روبه روی خروشان

3 طبقه ,
3 سال ساخت ,
کل :20 میلیارد تومان | متری :7 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#201534

فروش باغ و ویلا 3000 متری
مشهد، چاهشک، میدان سوم ،دست راست

1 طبقه ,
نوساز ,
کل :1 میلیارد تومان | متری :335 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/26
#198022

فروش باغ و ویلا 1200 متری
مشهد، سه راه فردوسی، بعد سه راه فردوسی

1 طبقه ,
1 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان | متری :150 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/18
#197946

فروش باغ و ویلا 1200 متری
مشهد، سه راه فردوسی، بعد سه راه فردوسی

1 طبقه ,
1 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان | متری :150 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/18
#197773

فروش باغ و ویلا 1200 متری
مشهد، سه راه فردوسی، کمربند سبز

1 طبقه ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/17
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/14
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/14
#196645

فروش باغ و ویلا 600 متری
مشهد، شاندیز، بلوار ثامن

1 طبقه ,
نوساز ,
کل :300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/14
#196601

فروش باغ و ویلا 1000 متری
مشهد، جاده سنتو، جاده سنتو

2 طبقه ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :500 میلیون تومان | متری :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/14
#196253

فروش باغ و ویلا 2000 متری
مشهد، جاده قوچان، چهار فصل

1 طبقه ,
1 خوابه ,
نوساز ,
کل :700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/14
#196167

فروش باغ و ویلا 1200 متری
مشهد، سه راه فردوسی، بعد سه راه فردوسی -کمربند سبز--ع

2 خوابه ,
کل :180 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/13
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/13
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/12
#195246

فروش باغ و ویلا 4470 متری
مشهد، جاده طرقبه، روستای حصار گلستان

2 طبقه ,
1 خوابه ,
17 سال ساخت ,
کل :2.990 میلیارد تومان | متری :670 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/12
#194968

فروش باغ و ویلا 1950 متری
مشهد، آرامگاه فردوسی، شاهنامه80

1 طبقه ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :210 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/11
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/11
#194545

فروش باغ و ویلا 4470 متری
مشهد، جاده طرقبه، روستای حصار گلستان

2 طبقه ,
1 خوابه ,
17 سال ساخت ,
کل :2.990 میلیارد تومان | متری :670 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/11
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 16

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)