خرید فروش تهران - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش تهران
در حال جستجو ...

خرید فروش تهران

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189060

فروش آپارتمان 85 متری
تهران، پیامبر مرکزی، خیابان جواهریان

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :382.500 میلیون تومان | متری :4.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188716

فروش خانه ویلایی 204 متری
تهران، پاسداران، نگارستان چهارم

2 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :2.600 میلیارد تومان | متری :13 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#185235

فروش دفتر کار 55 متری
تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی- خیابان سیزدهم

طبقه 1 ,
2 اتاقه ,
15 سال ساخت ,
کل :423 میلیون تومان | متری :7.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/20
#184162

فروش آپارتمان 250 متری
تهران، بلوار شهر زیبا، شهرزیبا- خیابان مرادی- کوچه گلد

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :430 میلیون تومان | متری :3.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/18
#182420

فروش آپارتمان 49 متری
تهران، بزرگراه صیاد شیرازی، خیابان شریعتی- خیابان اديبي

طبقه زیرزمین ,
1 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان | متری :3.750 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/13
#176812

فروش آپارتمان 180 متری
تهران، پاسداران، گلستان۱

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :2.030 میلیارد تومان | متری :11.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/09/29
#173486

فروش مغازه و تجاری 110 متری
تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ-كاتوزيان

ملکی ,
نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :6.600 میلیارد تومان | متری :60 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/09/18
#173428

فروش آپارتمان 458 متری
تهران، خیابان پیروزی، خیابان نبرد شمالی- پل چهارم خیاب

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/09/18
#171925

فروش آپارتمان 61 متری
تهران، نارمک، دردشت

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :213 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/09/14
#168259

فروش آپارتمان 60 متری
تهران، بزرگراه رسالت، مجیدیه شمالی

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :225 میلیون تومان | متری :3.750 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/27
#161731

فروش دفتر کار 101 متری
تهران، کامرانیه، کامرانیه جنوبی - خیابان معصومی

طبقه 5 ,
3 اتاقه ,
نوساز ,
کل :900 میلیون تومان | متری :9 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/18
#161442

فروش هتل و هتل آپارتمان 160 متری
تهران، میدان قیام، خیابان مولوی

2 واحدی ,
زمین 160 متری ,
کل :3 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/09
#151501

فروش آپارتمان 60 متری
تهران، خاوران، محمودي

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :144 میلیون تومان | متری :2.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/20
#142763

فروش آپارتمان 135 متری
تهران، بزرگراه رسالت، سهرووردی

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :972 میلیون تومان | متری :7.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/22
#119794

فروش هتل و هتل آپارتمان 3200 متری
تهران، تجریش، امام زاده صالح

60 واحدی ,
زمین 1200 متری ,
کل :51.200 میلیارد تومان | متری :16 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/11
#137713

فروش دفتر کار 86 متری
تهران، فداییان اسلام ( نخریسی )، مجتمع اداری پردیس

طبقه 3 ,
1 اتاقه ,
17 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان | متری :2.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/27
#135898

فروش آپارتمان 140 متری
تهران، جردن، ترانه

طبقه 10 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :170 میلیون تومان | متری :5.400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/20
#135253

فروش آپارتمان 138 متری
تهران، خیابان قزوین، خیابان حسنی قلعه مرغی

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :310.500 میلیون تومان | متری :2.250 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/14
#134644

فروش آپارتمان 125 متری
تهران، ظفر ( دستگردی )، نو نهالان

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :1.600 میلیارد تومان | متری :8.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/12
#129181

فروش آپارتمان 203 متری
تهران، بزرگراه یادگار امام، هاشمي

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :185 میلیون تومان | متری :2.850 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/03/10
#128723

فروش آپارتمان 124 متری
تهران، بزرگراه کردستان، نیایش

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
27 سال ساخت ,
کل :750 میلیون تومان | متری :6 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/03/08
#126762

فروش مغازه و تجاری 15 متری
تهران، خیام، پاچنار

ملکی ,
4 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :225 میلیون تومان | متری :15 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/02/24
#126218

فروش آپارتمان 126 متری
تهران، شهرک راه اهن، مجتمع 12 فروردین

طبقه 6 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :592.200 میلیون تومان | متری :4.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/02/21
#124672

فروش هتل و هتل آپارتمان 440 متری
تهران، میدان امام ( توپخانه )، سعدی

24 واحدی ,
کل :700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/02/12
#123840

فروش دفتر کار 122 متری
تهران، ولیعصر، روبروی شهرداری/برج سعدی/طبقه هفت

طبقه 7 ,
کل :427 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/02/07
#123152

فروش آپارتمان 67 متری
تهران، منیریه، منیریه

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/02/04
#121855

فروش آپارتمان 180 متری
تهران، زعفرانیه، محفوظ (بعد از تماس)

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :2.700 میلیارد تومان | متری :15 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/01/27
#121853

فروش آپارتمان 180 متری
تهران، الهیه، محفوظ (بعد از تماس)

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :1.800 میلیارد تومان | متری :10 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/01/27
#121081

فروش آپارتمان 33 متری
تهران، قیطریه ( بلوار صبا )، کوچه حسین گودرزی

طبقه 2 ,
کل :220 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/01/21
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 4

مشاوره املاک و مستغلات