خرید فروش خانه ویلایی رشت - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش خانه ویلایی رشت
در حال جستجو ...

خرید فروش خانه ویلایی رشت

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#235503

فروش خانه ویلایی 322 متری
رشت، طالب آباد، بوستان15

2 طبقه ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :3 میلیارد تومان | متری :9 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/16
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/30
#219805

فروش خانه ویلایی 325 متری
رشت، غازیان، شهرک اسحاقی

1 طبقه ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :380 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/26
#138629

فروش خانه ویلایی 400 متری
رشت، منطقه آزاد انزلی-زیباکنار، شهرک سعدی

1 طبقه ,
3 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :480 میلیون تومان | متری :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/12
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص رشت

goldenمشاور املاک سعید عاشورزاده,

مسکن اهورا
091134XXXXX(نمایش کامل)