خرید فروش خانه ویلایی رشت - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش خانه ویلایی رشت
در حال جستجو ...

خرید فروش خانه ویلایی رشت

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#167853

فروش خانه ویلایی 140 متری
رشت، حاجی بکنده، حاجبکنده

1 طبقه ,
1 خوابه ,
نوساز ,
کل :70 میلیون تومان | متری :1.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/25
#165844

فروش خانه ویلایی 140 متری
رشت، حاجی بکنده، جاده زیباکنار 3کیلومتر ساحل

1 طبقه ,
1 خوابه ,
نوساز ,
کل :70 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/18
#163480

فروش خانه ویلایی 220 متری
رشت، زیباکنار، منطقه ساحلی حاجبکنده

1 طبقه ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :120 میلیون تومان | متری :1.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/08
#150402

فروش خانه ویلایی 210 متری
رشت، گلسار، پستک المان میدان استاد معین

2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :150 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/15
#150169

فروش خانه ویلایی 180 متری
رشت، انصاری، بهاران

1 طبقه ,
3 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/14
#149074

فروش خانه ویلایی 232 متری
رشت، فلکه گاز، شهرک قدس

2 طبقه ,
4 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/09
#147126

فروش خانه ویلایی 256 متری
رشت، رشتیان، نزدیک به پیتزا حاتم

1 طبقه ,
3 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :357 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/01
#146813

فروش خانه ویلایی 273 متری
رشت، بلوار گیلان، خیابان 178

کل :2.730 میلیارد تومان | متری :10 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/31
#146064

فروش خانه ویلایی 206 متری
رشت، بلوار امام خمینی، خیابان پیام نور

2 طبقه ,
2 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :145 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/28
#144845

فروش خانه ویلایی 209 متری
رشت، بلوار معلم، میدان مادر

4 خوابه ,
کل :4.180 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/23
#144832

فروش خانه ویلایی 231 متری
رشت، گلسار، خیابان 96

1 طبقه ,
7 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :2.200 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/23
#144279

فروش خانه ویلایی 247 متری
رشت، بلوار دیلمان، شیرخانی

3 خوابه ,
کل :900 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/21
#144227

فروش خانه ویلایی 104 متری
رشت، گلسار، خیابان 104

1 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :550 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/21
#143934

فروش خانه ویلایی 92 متری
رشت، جاده انزلی، جنب سایپا

2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :110 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/20
#143931

فروش خانه ویلایی 1000 متری
رشت، جاده جیرده، امام زاده آقا سید شریف

2 خوابه ,
کل :140 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/20
#140096

فروش خانه ویلایی 300 متری
رشت، گلسار، خیابان 122

کل :1.410 میلیارد تومان | متری :4.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/05
#138181

فروش خانه ویلایی 100 متری
رشت، بلوار فرهنگ، کوچه رسالت 2 منزل اقای قربانی

1 طبقه ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :85 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/28
#137636

فروش خانه ویلایی 186 متری
رشت، هلال احمر، کوچه فرشته

1 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :186 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/26
#136795

فروش خانه ویلایی 370 متری
رشت، بلوار مطهری، چهاربرادران- میان تکیه

1 طبقه ,
3 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.200 میلیارد تومان | متری :3.250 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/22
#136359

فروش خانه ویلایی 197 متری
رشت، گلسار، بلوارگیلان

کل :5.500 میلیارد تومان | متری :28 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/21
#98350

فروش خانه ویلایی 70 متری
رشت، شریعتی، خیابان زرجوب ، خیابان محمد کیوان

1 طبقه ,
1 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :80 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/08/18
#96441

فروش خانه ویلایی 45 متری
رشت، بلوار شهید بهشتی، استقامت دوم

2 طبقه ,
1 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :42 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/07/27
#96440

فروش خانه ویلایی 330 متری
رشت، جاده رشت به کوچصفهان، کوچه چمران 11

1 طبقه ,
3 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :110 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/07/27
#96193

فروش خانه ویلایی 677 متری
رشت، جاده رشت به کوچصفهان، کیلومتر 5 رشت به لاهیجان

2 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :150 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/07/25
#95812

فروش خانه ویلایی 207 متری
رشت، خیابان رسالت، جنب بوستان کشاورز

1 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :195 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/07/22
#95809

فروش خانه ویلایی 677 متری
رشت، جاده رشت به کوچصفهان، جنب هتل ضیافت

1 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :150 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/07/22
#89379

فروش خانه ویلایی 524 متری
رشت، جاده رشت به کوچصفهان، روستا سده- 100 متری - بزرگراه

1 طبقه ,
2 خوابه ,
29 سال ساخت ,
کل :64 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/06/09
#89368

فروش خانه ویلایی 88 متری
رشت، گلسار، خیابان 122

1 طبقه ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :330 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/06/09
#89025

فروش خانه ویلایی 197 متری
رشت، جاده رشت به فومن، شهید خلیل اسدپور

1 طبقه ,
2 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :850 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/06/07
#76896

فروش خانه ویلایی 600 متری
رشت، زیباکنار، جنب صداسیما

1 طبقه ,
3 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :450 میلیون تومان | متری :3.220 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/03/15
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 2

مشاوره املاک و مستغلات