ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش خانه ویلایی مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش خانه ویلایی مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#262671

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد، نوفل لوشاتو، خ 2/1

3 طبقه ,
4 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.420 میلیارد تومان | متری :4.670 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#214481

فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد، میدان شهدا، هاشمی نژاد 10

4 طبقه ,
10 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :2.400 میلیارد تومان | متری :6.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264607

فروش خانه ویلایی 280 متری
مشهد، قاسم آباد، فلاحی

2 طبقه ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :700 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264602

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 46

3 طبقه ,
4 خوابه ,
17 سال ساخت ,
کل :1.200 میلیارد تومان | متری :4.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264600

فروش خانه ویلایی 150 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 31

2 طبقه ,
3 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :750 میلیون تومان | متری :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264575

فروش خانه ویلایی 301 متری
مشهد، معلم، بین معلم21و23

2 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :2.550 میلیارد تومان | متری :8.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264556

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد، نوفل لوشاتو، نوفل2/1

2 طبقه ,
4 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.500 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264555

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد، قائم مقام فراهانی، قائم مقام34

2 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :1.200 میلیارد تومان | متری :6 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#228476

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، حافظ 1

3 طبقه ,
5 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :1.850 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#264529

فروش خانه ویلایی 180 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه29

2 طبقه ,
4 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :1.350 میلیارد تومان | متری :7.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#264528

فروش خانه ویلایی 207 متری
مشهد، قاسم آباد، شاهد 49

2 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :414 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#264487

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد، قاسم آباد، فلاحی 13

2 طبقه ,
5 خوابه ,
کل :600 میلیون تومان | متری :2.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#264478

فروش خانه ویلایی 255 متری
مشهد، بلوار لادن، لادن

1 طبقه ,
3 خوابه ,
26 سال ساخت ,
کل :1.020 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#264466

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد، خیابان قائم مقام فراهانی، قائم مقام فراهانی

2 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :1.200 میلیارد تومان | متری :6 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 232

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)