ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش خانه ویلایی مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش خانه ویلایی مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#214434

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، قاسم آباد، میعاد

1 طبقه ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :440 میلیون تومان | متری :1.760 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#206481

فروش خانه ویلایی 135 متری
مشهد، بلوار سرافرازان، زیتون

1 طبقه ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :255 میلیون تومان | متری :1.880 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214436

فروش خانه ویلایی 343 متری
مشهد، کوثر شمالی، بين کوثر شمالي 6و8

2 طبقه ,
2 خوابه ,
22 سال ساخت ,
کل :2.740 میلیارد تومان | متری :8 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214394

فروش خانه ویلایی 460 متری
مشهد، چهارراه دکترا، منوچهری 2

3 طبقه ,
9 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :4.600 میلیارد تومان | متری :10 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214383

فروش خانه ویلایی 253 متری
مشهد، معلم، معلم

1 طبقه ,
4 خوابه ,
کل :850 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214375

فروش خانه ویلایی 770 متری
مشهد، بلوار فکوری، فکوری 19 نسترن 7 لاله4

1 طبقه ,
3 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :2.400 میلیارد تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214371

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، هفت تير33

2 طبقه ,
5 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :750 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214364

فروش خانه ویلایی 85 متری
مشهد، بلوار سرافرازان، رهايي ٤

1 طبقه ,
1 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :260 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214362

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد، مطهری شمالی، شهید فاتق

2 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :275 میلیون تومان | متری :2.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#210123

فروش خانه ویلایی 600 متری
مشهد، بلوار خیام، حاشیه خیام 12

2 طبقه ,
5 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :6 میلیارد تومان | متری :10 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#208727

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار پیروزی، 20علیزاده 2

2 طبقه ,
5 خوابه ,
کل :710 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#208724

فروش خانه ویلایی 210 متری
مشهد، بلوار صارمی، رحیم زاده 12

1 طبقه ,
2 خوابه ,
29 سال ساخت ,
کل :850 میلیون تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#206945

فروش خانه ویلایی 276 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 48

3 طبقه ,
8 خوابه ,
کل :1.150 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#205821

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، وکیل اباد 52

3 طبقه ,
7 خوابه ,
کل :1.200 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#205801

فروش خانه ویلایی 317 متری
مشهد، بلوار هنرستان، هنرستان 33

3 طبقه ,
8 خوابه ,
کل :3 میلیارد تومان | متری :6 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#204588

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار فلسطین، فلسطین 20

3 طبقه ,
7 خوابه ,
کل :2.250 میلیارد تومان | متری :9 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#203438

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سید رضی 13

3 طبقه ,
6 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :1.150 میلیارد تومان | متری :4.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#188856

فروش خانه ویلایی 264 متری
مشهد، بلوار صارمی، چراغچی

2 طبقه ,
9 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :1.150 میلیارد تومان | متری :4.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#83962

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار منتظری، ناصرخسرو

3 طبقه ,
7 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :3.500 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214301

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی27

2 طبقه ,
3 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :1.800 میلیارد تومان | متری :7.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214288

فروش خانه ویلایی 90 متری
مشهد، احمدآباد، خیابان دادگر

2 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1 میلیارد تومان | متری :12.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214285

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار خیام، خیام11

2 طبقه ,
2 خوابه ,
29 سال ساخت ,
کل :3.800 میلیارد تومان | متری :10 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214283

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد، بلوار خیام، خیام34

1 طبقه ,
2 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :450 میلیون تومان | متری :2.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214275

فروش خانه ویلایی 500 متری
مشهد، کوهسنگی، حکیم نظامی38

1 طبقه ,
30 سال ساخت ,
کل :2.500 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214274

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد، بلوار اندیشه، اندیشه 11

1 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :400 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 212

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد مبين امينی,

امين سکنا
091511XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

آژانس معاملات ملکی برج
091175XXXXX(نمایش کامل)