ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش خانه ویلایی مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش خانه ویلایی مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205310

فروش خانه ویلایی 310 متری
مشهد، بخارایی، بخارایی

2 طبقه ,
کل :2 میلیارد تومان | متری :6.450 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205309

فروش خانه ویلایی 85 متری
مشهد، مسلم شمالی، مسلم شمالی 21

3 طبقه ,
3 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :210 میلیون تومان | متری :2.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205308

فروش خانه ویلایی 245 متری
مشهد، بلوار بعثت ( منطقه 1 )، بعثت

2 طبقه ,
کل :1.850 میلیارد تومان | متری :7.550 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205306

فروش خانه ویلایی 485 متری
مشهد، ابوذر غفاری، ابوذر غفاری

2 طبقه ,
کل :3.800 میلیارد تومان | متری :7.830 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205303

فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد، بلوار امامت، انتهای امامت

1 طبقه ,
2 خوابه ,
19 سال ساخت ,
کل :450 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205302

فروش خانه ویلایی 175 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 64

1 طبقه ,
2 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :525 میلیون تومان | متری :3.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205284

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار فکوری، لاله 14

2 طبقه ,
4 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :375 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205201

فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، جلال57

3 طبقه ,
3 خوابه ,
21 سال ساخت ,
کل :500 میلیون تومان | متری :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205200

فروش خانه ویلایی 270 متری
مشهد، ویلا، ویلا15

1 طبقه ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :1.400 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205199

فروش خانه ویلایی 504 متری
مشهد، بزرگمهر جنوبی، بزرگمهر جنوبی4

1 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :6 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205198

فروش خانه ویلایی 256 متری
مشهد، راهنمایی، راهنمایی8

1 طبقه ,
3 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.300 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205196

فروش خانه ویلایی 53 متری
مشهد، بلوار نامجو، نامجو10و8

2 طبقه ,
1 خوابه ,
28 سال ساخت ,
کل :140 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205195

فروش خانه ویلایی 278 متری
مشهد، خیابان صدف، صدف30

1 طبقه ,
2 خوابه ,
29 سال ساخت ,
کل :1 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205194

فروش خانه ویلایی 64 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، وکیل آباد 78/8 عمرانی3

1 طبقه ,
1 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :96 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205192

فروش خانه ویلایی 242 متری
مشهد، بلوار شریعتی، شریعتی9

2 طبقه ,
25 سال ساخت ,
کل :2.180 میلیارد تومان | متری :9 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205191

فروش خانه ویلایی 500 متری
مشهد، بهاران، بهار15

3 طبقه ,
کل :5 میلیارد تومان | متری :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205189

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار شریعتی، شریعتی59/3

2 طبقه ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :450 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 549

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)