ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش خانه ویلایی مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش خانه ویلایی مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#176091

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد، رضاشهر، خاقانی

2 طبقه ,
4 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :720 میلیون تومان | متری :3.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190758

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، چراغچی، چراعچی5

1 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :1.100 میلیارد تومان | متری :4.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190756

فروش خانه ویلایی 303 متری
مشهد، بلوار برونسی، برونسی6

1 طبقه ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :1.200 میلیارد تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190755

فروش خانه ویلایی 411 متری
مشهد، ارشاد، وحدت4

2 طبقه ,
4 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :2.050 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190754

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد، بلوار گلدیس، شهر آرا6

1 طبقه ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :500 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190744

فروش خانه ویلایی 50 متری
مشهد، خیابان تلاش، تلاش7/7

3 طبقه ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :170 میلیون تومان | متری :3.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190731

فروش خانه ویلایی 221 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، ارشاد11

1 طبقه ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :770 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190722

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار حسابی شمالی، حسابی12

3 طبقه ,
6 خوابه ,
کل :550 میلیون تومان | متری :2.050 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190718

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد، بلوار خیام شمالی، بلوار خیام شمالی 63

3 طبقه ,
6 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :870 میلیون تومان | متری :444.440 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190706

فروش خانه ویلایی 400 متری
مشهد، بلوار سجاد، بهارستان18

2 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :4 میلیارد تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190658

فروش خانه ویلایی 338 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 49

1 طبقه ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :845 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190649

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد، بلوار خیام شمالی، بلوار خیام شمالی 63

3 طبقه ,
6 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :870 میلیون تومان | متری :444.440 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190306

فروش خانه ویلایی 120 متری
مشهد، شقایق، شقایق جنوبی

2 طبقه ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :170 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190293

فروش خانه ویلایی 400 متری
مشهد، بلوار سجاد، بهارستان18

2 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :4 میلیارد تومان | متری :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190292

فروش خانه ویلایی 140 متری
مشهد، بهشتی، بهشتی36

3 طبقه ,
نوساز ,
کل :900 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190291

فروش خانه ویلایی 470 متری
مشهد، بلوار شهید صادقی ( سازمان آب )، روبرو بازار گوهرشاد

1 طبقه ,
نوساز ,
کل :2.120 میلیارد تومان | متری :4.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190290

فروش خانه ویلایی 140 متری
مشهد، فلاحی، فلاحی17

1 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :350 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 474

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)