خرید فروش خانه ویلایی مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش خانه ویلایی مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش خانه ویلایی مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#221326

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار حافظ، حافظ1

3 طبقه ,
4 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :1.800 میلیارد تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#218222

فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد، رضاشهر، شهرک طالقانی

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :375 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225675

فروش خانه ویلایی 502 متری
مشهد، بهشتی، بهشتي ٣٠

1 طبقه ,
1 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.710 میلیارد تومان | متری :3.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#216983

فروش خانه ویلایی 450 متری
مشهد، احمدآباد، نشاط

1 طبقه ,
5 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :3.150 میلیارد تومان | متری :7 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#178822

فروش خانه ویلایی 510 متری
مشهد، رضاشهر، انوری

2 طبقه ,
5 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :1.800 میلیارد تومان | متری :3.550 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#176091

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد، رضاشهر، خاقانی

2 طبقه ,
4 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :720 میلیون تومان | متری :3.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#173782

فروش خانه ویلایی 105 متری
مشهد، چهارراه شهدا، نزدیک حرم- بینادل

2 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225618

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت27

2 طبقه ,
4 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :1.250 میلیارد تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225615

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، امامت، امامت23

2 طبقه ,
3 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :1.250 میلیارد تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225585

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، قاسم آباد، شاهد پیام

1 طبقه ,
2 خوابه ,
17 سال ساخت ,
کل :625 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225580

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، قاسم آباد، شریعتی 59

2 طبقه ,
3 خوابه ,
17 سال ساخت ,
کل :550 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225578

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد، معلم، معلم1

3 طبقه ,
1 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :1.400 میلیارد تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225532

فروش خانه ویلایی 285 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 2

2 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :5.700 میلیارد تومان | متری :20 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225519

فروش خانه ویلایی 220 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 66

2 طبقه ,
3 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :950 میلیون تومان | متری :4.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225454

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد، معلم، بلوار

3 طبقه ,
1 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :1.400 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225449

فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، دانش آموز25

2 طبقه ,
4 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :450 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225396

فروش خانه ویلایی 216 متری
مشهد، بلوار ساجدی، ساجدی4

1 طبقه ,
1 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :550 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225393

فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی31

3 طبقه ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :495 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225332

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت25

2 طبقه ,
4 خوابه ,
26 سال ساخت ,
کل :1.750 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225308

فروش خانه ویلایی 632 متری
مشهد، خیابان دانشگاه، دانشگاه17

1 طبقه ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :15 میلیارد تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225298

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا56

3 طبقه ,
9 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :1.100 میلیارد تومان | متری :4.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225274

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد، شهرک غرب، شریعتی 29/2

2 طبقه ,
4 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 212

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
099040XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

آژانس معاملات ملکی برج
091175XXXXX(نمایش کامل)