خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار سرافرازان - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار سرافرازان
در حال جستجو ...

خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار سرافرازان

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#203436

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، صارمی 4

1 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :1.500 میلیارد تومان | متری :6 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#178913

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز14

1 طبقه ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :280 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#177644

فروش خانه ویلایی 120 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز 13

1 طبقه ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#204090

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان18

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#204069

فروش خانه ویلایی 207 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان22

1 طبقه ,
4 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#203912

فروش خانه ویلایی 50 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز9

4 طبقه ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :650 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#203686

فروش خانه ویلایی 210 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، دلاوران 27

2 طبقه ,
4 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203712

فروش خانه ویلایی 85 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان

2 طبقه ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :380 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203646

فروش خانه ویلایی 50 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز9

4 طبقه ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :650 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203645

فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، دلاوران7

2 طبقه ,
1 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :550 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203137

فروش خانه ویلایی 160 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز15 قطعه اخر سمت چپ

3 طبقه ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :720 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203107

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه40

1 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :900 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
#202268

فروش خانه ویلایی 180 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، كوثرجنوبی18

3 طبقه ,
1 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
#201676

فروش خانه ویلایی 276 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، پیروزی24

2 طبقه ,
22 سال ساخت ,
کل :750 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/26
#201265

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، پيروزي16/5

2 طبقه ,
5 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :1.150 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/25
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 27

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار سرافرازان

goldenمشاور املاک آقای بیداری,

گروه مشاورین مسکن بیداری
091530XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید تهرانی,

مسکن عابدزاده
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک جلال نوروزی,

گروه مشاورین املاک آرین
091552XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهدی فروتن,

املاک برج سازان
091577XXXXX(نمایش کامل)