خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار سرافرازان - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار سرافرازان
در حال جستجو ...

خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار سرافرازان

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#188921

فروش خانه ویلایی 162 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان 24

2 طبقه ,
4 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#137312

فروش خانه ویلایی 270 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، ابتدای بیست متری صاحب الزمان

3 طبقه ,
6 خوابه ,
17 سال ساخت ,
کل :1.500 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188868

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، بين هاشميه 40و 40/1

1 طبقه ,
3 خوابه ,
26 سال ساخت ,
کل :900 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188580

فروش خانه ویلایی 240 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، حاشیه پیروزی بین 28و30

1 طبقه ,
3 خوابه ,
27 سال ساخت ,
کل :1.900 میلیارد تومان | متری :8 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188501

فروش خانه ویلایی 450 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، بین فکوری 36 و 38

1 طبقه ,
3 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :2.030 میلیارد تومان | متری :4.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188196

فروش خانه ویلایی 450 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، بین فکوری36و38

1 طبقه ,
3 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :2.250 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187900

فروش خانه ویلایی 450 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، بین فکوری36و38

1 طبقه ,
3 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :2.250 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187804

فروش خانه ویلایی 181 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، کوثر جنوبی 20

2 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187282

فروش خانه ویلایی 225 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، پیروزی24

1 طبقه ,
3 خوابه ,
کل :650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
#187223

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه40

1 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :1 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
#187222

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 44- فکوری 43

1 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :850 میلیون تومان | متری :3.400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
#187091

فروش خانه ویلایی 68 متری
مشهد بلوار سرافرازان، دلاوران 20 زیتون 9

2 طبقه ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
#187085

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز 8

2 طبقه ,
3 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :650 میلیون تومان | متری :2.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
#186796

فروش خانه ویلایی 40 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 93

2 طبقه ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :170 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
#186623

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز 8

2 طبقه ,
3 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :650 میلیون تومان | متری :2.600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
#178913

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز14

1 طبقه ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :280 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/24
#186909

فروش خانه ویلایی 150 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، پیروزی16/4

2 طبقه ,
2 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :600 میلیون تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/23
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 27

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار سرافرازان

goldenمشاور املاک حمید جهان,

مسکن ایرانیان
093537XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمدرضا صادقی,

آژانس مسکن 2000
091531XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک جلال نوروزی,

گروه مشاورین املاک آرین
091552XXXXX(نمایش کامل)