خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار سرافرازان - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار سرافرازان
در حال جستجو ...

خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار سرافرازان

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#203436

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، صارمی 4

1 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :1.500 میلیارد تومان | متری :6 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#206481

فروش خانه ویلایی 135 متری
مشهد بلوار سرافرازان، زیتون

1 طبقه ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :255 میلیون تومان | متری :1.880 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/29
#205810

فروش خانه ویلایی 420 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، لاله

1 طبقه ,
4 خوابه ,
کل :1.200 میلیارد تومان | متری :2.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/29
#213742

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، پیروزی27

1 طبقه ,
3 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :1.800 میلیارد تومان | متری :7.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/27
#210682

فروش خانه ویلایی 180 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، دلاوران 20

3 طبقه ,
5 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :560 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213311

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، رهایی2و4

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :630 میلیون تومان | متری :3.150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212998

فروش خانه ویلایی 225 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، پیروزی24

1 طبقه ,
3 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :650 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212939

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، رهایی2و4

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :630 میلیون تومان | متری :3.150 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212834

فروش خانه ویلایی 162 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان24

2 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#178913

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز14

1 طبقه ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :280 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212495

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، پیروزی27

1 طبقه ,
3 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :1.800 میلیارد تومان | متری :7.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
#211748

فروش خانه ویلایی 225 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، پیروزی24

1 طبقه ,
3 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :650 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/21
#211710

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، پایداری5

1 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :1 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/21
#211539

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، کوثر جنوبی

1 طبقه ,
3 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :2.500 میلیارد تومان | متری :10 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/20
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/20
#211352

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، دلاوران5

1 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :730 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/19
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/19
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/18
#210951

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، کوثرجنوبي18

2 طبقه ,
1 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :280 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/18
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/18
#210395

فروش خانه ویلایی 800 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، فکوري 17-لاله 4

1 طبقه ,
5 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :4 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/17
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/17
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/16
#210253

فروش خانه ویلایی 450 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، بین فکوری 36 و 38

1 طبقه ,
3 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :2.030 میلیارد تومان | متری :4.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/16
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 16

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار سرافرازان

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید تهرانی,

مسکن عابدزاده
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهدی سلمانی رهنی,

املاک البرز
091506XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علی حمیدی,

املاک ونک
093037XXXXX(نمایش کامل)