خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار سرافرازان - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار سرافرازان
در حال جستجو ...

خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار سرافرازان

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#226087

فروش خانه ویلایی 211 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، فكوری33

3 طبقه ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :844 میلیون تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225959

فروش خانه ویلایی 211 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، فكوری33

3 طبقه ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :844 میلیون تومان | متری :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#206481

فروش خانه ویلایی 135 متری
مشهد بلوار سرافرازان، زیتون

1 طبقه ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :255 میلیون تومان | متری :1.880 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#137312

فروش خانه ویلایی 270 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، ابتدای بیست متری صاحب الزمان

3 طبقه ,
6 خوابه ,
17 سال ساخت ,
کل :1.250 میلیارد تومان | متری :3.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225103

فروش خانه ویلایی 207 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان22

1 طبقه ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :480 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224424

فروش خانه ویلایی 201 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، پیروزی30/3

3 طبقه ,
2 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :850 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#224319

فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، کوثرجنوبي10،

2 طبقه ,
2 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :350 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#224281

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد بلوار سرافرازان، پايداري5/2،

1 طبقه ,
3 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :465 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#223844

فروش خانه ویلایی 110 متری
مشهد بلوار سرافرازان، رهايي8 شاملو12،

1 طبقه ,
1 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :295 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
#223350

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان3

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :700 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
#223242

فروش خانه ویلایی 225 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، پیروزی26

2 طبقه ,
4 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :820 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
#223182

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، پشت پارک ايزدي-هاشميه 40/1،

2 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :750 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
#223151

فروش خانه ویلایی 450 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، بين فکوري36و38

1 طبقه ,
3 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :2.030 میلیارد تومان | متری :4.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 16

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار سرافرازان

goldenمشاور املاک مهدی فروتن,

املاک برج سازان
091577XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علی حمیدی,

املاک ونک
093037XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهندس رضا خوش کنار,

مسکن سراسری آپادانا
091589XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محسن زینلی,

مشاورین مسکن دلتا
093934XXXXX(نمایش کامل)