خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار فکوری - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار فکوری
در حال جستجو ...

خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار فکوری

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#176091

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، خاقانی

2 طبقه ,
4 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :720 میلیون تومان | متری :3.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204803

فروش خانه ویلایی 600 متری
مشهد بلوار فکوری، ویلا 10

1 طبقه ,
25 سال ساخت ,
کل :1.800 میلیارد تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204791

فروش خانه ویلایی 150 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد 20/10

2 طبقه ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :315 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204774

فروش خانه ویلایی 160 متری
مشهد بلوار فکوری، بین فکوری 9 و 11

2 طبقه ,
4 خوابه ,
کل :1 میلیارد تومان | متری :6.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204693

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، حاشیه ویلا

1 طبقه ,
3 خوابه ,
کل :1.100 میلیارد تومان | متری :3.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204570

فروش خانه ویلایی 317 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هنرستان 33

3 طبقه ,
3 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :3 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204541

فروش خانه ویلایی 175 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، اقبال 22

2 طبقه ,
3 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204487

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، ویلا7/6

2 طبقه ,
30 سال ساخت ,
کل :530 میلیون تومان | متری :2.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204465

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، ارشاد

2 طبقه ,
6 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :950 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204461

فروش خانه ویلایی 168 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هاشمیه55

3 طبقه ,
6 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :750 میلیون تومان | متری :2.140 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204423

فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، لادن16

2 طبقه ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :320 میلیون تومان | متری :2.560 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#203535

فروش خانه ویلایی 160 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هاشمیه77

3 طبقه ,
5 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :755 میلیون تومان | متری :2.670 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#203436

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صارمی 4

1 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :1.500 میلیارد تومان | متری :6 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#203413

فروش خانه ویلایی 230 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، حاشیه صیاد

2 طبقه ,
8 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :2 میلیارد تومان | متری :5.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#178913

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، سرافراز14

1 طبقه ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :280 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#177644

فروش خانه ویلایی 120 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، سرافراز 13

1 طبقه ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#204221

فروش خانه ویلایی 115 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، خضرایی منش5

1 طبقه ,
1 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :290 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 73

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار فکوری

goldenمشاور املاک آقای بیداری,

گروه مشاورین مسکن بیداری
091530XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید تهرانی,

مسکن عابدزاده
091500XXXXX(نمایش کامل)