خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار فکوری - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار فکوری
در حال جستجو ...

خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار فکوری

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#209249

فروش خانه ویلایی 450 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، پیروزی 64.3

1 طبقه ,
3 خوابه ,
27 سال ساخت ,
کل :1.170 میلیارد تومان | متری :2.600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#203436

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صارمی 4

1 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :1.500 میلیارد تومان | متری :6 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#205801

فروش خانه ویلایی 317 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هنرستان 33

3 طبقه ,
8 خوابه ,
کل :3 میلیارد تومان | متری :6 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#205772

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، 6 متری نسترن

1 طبقه ,
3 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :530 میلیون تومان | متری :2.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#203413

فروش خانه ویلایی 230 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، حاشیه صیاد

2 طبقه ,
8 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :2 میلیارد تومان | متری :5.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#213970

فروش خانه ویلایی 301 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، اقبال21

1 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :900 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/02
#213887

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، اقبال لاهوری21

1 طبقه ,
2 خوابه ,
27 سال ساخت ,
کل :900 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/30
#204693

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، حاشیه ویلا

1 طبقه ,
3 خوابه ,
کل :1.100 میلیارد تومان | متری :3.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/30
#176091

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، خاقانی

2 طبقه ,
4 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :720 میلیون تومان | متری :3.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/29
#205810

فروش خانه ویلایی 420 متری
مشهد بلوار فکوری، لاله

1 طبقه ,
4 خوابه ,
کل :1.200 میلیارد تومان | متری :2.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/29
#213806

فروش خانه ویلایی 265 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هفت تیر 29

1 طبقه ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#213742

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، پیروزی27

1 طبقه ,
3 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :1.800 میلیارد تومان | متری :7.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#208784

فروش خانه ویلایی 600 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد شیرازی24

1 طبقه ,
4 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :1.500 میلیارد تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#208727

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، 20علیزاده 2

2 طبقه ,
5 خوابه ,
کل :710 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#213685

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هفت تیر 29

4 طبقه ,
8 خوابه ,
نوساز ,
کل :700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/27
#213704

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، گلدیس5

1 طبقه ,
3 خوابه ,
22 سال ساخت ,
کل :600 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/27
#213664

فروش خانه ویلایی 90 متری
مشهد بلوار فکوری، فکوري 17

1 طبقه ,
1 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :148.500 میلیون تومان | متری :1.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/27
#210682

فروش خانه ویلایی 180 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، دلاوران 20

3 طبقه ,
5 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :560 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213590

فروش خانه ویلایی 338 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد 49

1 طبقه ,
30 سال ساخت ,
کل :811.200 میلیون تومان | متری :2.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213589

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، اقبال 21

1 طبقه ,
2 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :900 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213542

فروش خانه ویلایی 301 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، اقبال21

1 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :900 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213466

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، اقبال لاهوری21

1 طبقه ,
2 خوابه ,
27 سال ساخت ,
کل :900 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213311

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، رهایی2و4

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :630 میلیون تومان | متری :3.150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#213196

فروش خانه ویلایی 40 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صياد 56/1،

2 طبقه ,
کل :34 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#213194

فروش خانه ویلایی 90 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صياد56 اولين چهار راه سمت راست ص

1 طبقه ,
1 خوابه ,
نوساز ,
کل :180 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#213149

فروش خانه ویلایی 115 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هفت تیر29

1 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :340 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 46

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار فکوری

goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید تهرانی,

مسکن عابدزاده
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مسکن بیداری,

گروه مشاورین مسکن بیداری
091530XXXXX(نمایش کامل)