خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار فکوری - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار فکوری
در حال جستجو ...

خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار فکوری

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#226087

فروش خانه ویلایی 211 متری
مشهد بلوار فکوری، فكوری33

3 طبقه ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :844 میلیون تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225959

فروش خانه ویلایی 211 متری
مشهد بلوار فکوری، فكوری33

3 طبقه ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :844 میلیون تومان | متری :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#220709

فروش خانه ویلایی 220 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، گلدیس 16

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :500 میلیون تومان | متری :2.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#184768

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، نور

2 طبقه ,
4 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :750 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#137312

فروش خانه ویلایی 270 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، ابتدای بیست متری صاحب الزمان

3 طبقه ,
6 خوابه ,
17 سال ساخت ,
کل :1.250 میلیارد تومان | متری :3.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#176091

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، خاقانی

2 طبقه ,
4 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :720 میلیون تومان | متری :3.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225106

فروش خانه ویلایی 475 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هفت تير21

2 طبقه ,
5 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :2.300 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225103

فروش خانه ویلایی 207 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، سرافرازان22

1 طبقه ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :480 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225076

فروش خانه ویلایی 317 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هنرستان33

3 طبقه ,
7 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :3 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225016

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، نمایشگاه13

1 طبقه ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :570 میلیون تومان | متری :2.850 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224817

فروش خانه ویلایی 310 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، برونسي6

1 طبقه ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :1.240 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224799

فروش خانه ویلایی 150 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هاشمیه 51

2 طبقه ,
4 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :730 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224720

فروش خانه ویلایی 204 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد شیرازی4

1 طبقه ,
3 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :850 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224717

فروش خانه ویلایی 190 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هفت تیر 23

1 طبقه ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :550 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224592

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صياد50

1 طبقه ,
3 خوابه ,
کل :560 میلیون تومان | متری :1.870 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 46

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار فکوری

goldenمشاور املاک محمد بیداری,

گروه مشاورین مسکن بیداری
091530XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ابولفضل محبی,

املاک محبی
091055XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک جاسم هوشیار,

املاک هوشیار
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حمیدرضا براتی مشهدی,

املاک براتی
091564XXXXX(نمایش کامل)