خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار فکوری - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار فکوری
در حال جستجو ...

خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار فکوری

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189954

فروش خانه ویلایی 364 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هفت تیر 40

2 طبقه ,
3 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.090 میلیارد تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#175095

فروش خانه ویلایی 90 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، رهایی4

2 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :220 میلیون تومان | متری :1.450 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#176091

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، خاقانی

2 طبقه ,
4 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :720 میلیون تومان | متری :3.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189699

فروش خانه ویلایی 221 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، ارشاد 11

1 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :770 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189639

فروش خانه ویلایی 445 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، ارشاد 5

2 طبقه ,
3 خوابه ,
کل :2 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189576

فروش خانه ویلایی 351 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هاشمیه59

2 طبقه ,
6 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.700 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189470

فروش خانه ویلایی 137 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، خاقانی 37

1 طبقه ,
1 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :370 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189316

فروش خانه ویلایی 65 متری
مشهد بلوار فکوری، فکوری11

2 طبقه ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :110 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189289

فروش خانه ویلایی 178 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صابر3

1 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189285

فروش خانه ویلایی 320 متری
مشهد بلوار فکوری، فکوری79

1 طبقه ,
3 خوابه ,
27 سال ساخت ,
کل :950 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#172682

فروش خانه ویلایی 240 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، كوچه شهيد ارجمندپ178

1 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :240 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189193

فروش خانه ویلایی 228 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، حافظیه15

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :740 میلیون تومان | متری :3.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189136

فروش خانه ویلایی 228 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، حافظیه 15

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :740 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#188921

فروش خانه ویلایی 162 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، سرافرازان 24

2 طبقه ,
4 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 73

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار فکوری

goldenمشاور املاک حمید جهان,

مسکن ایرانیان
093537XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمدرضا صادقی,

آژانس مسکن 2000
091531XXXXX(نمایش کامل)