خرید فروش خانه ویلایی مشهد رضاشهر - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش خانه ویلایی مشهد رضاشهر
در حال جستجو ...

خرید فروش خانه ویلایی مشهد رضاشهر

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#126613

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده رضاشهر، دهخدا

1 طبقه ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :1.050 میلیارد تومان | متری :3.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#161603

فروش خانه ویلایی 510 متری
مشهد رضاشهر، حاشیه رضوی

2 طبقه ,
4 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :2.800 میلیارد تومان | متری :5.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#153614

فروش خانه ویلایی 510 متری
مشهد رضاشهر، رودکی

1 طبقه ,
3 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.750 میلیارد تومان | متری :3.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#218222

فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد رضاشهر، شهرک طالقانی

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :375 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#206481

فروش خانه ویلایی 135 متری
مشهد محدوده رضاشهر، زیتون

1 طبقه ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :255 میلیون تومان | متری :1.880 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#178822

فروش خانه ویلایی 510 متری
مشهد رضاشهر، انوری

2 طبقه ,
5 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :1.800 میلیارد تومان | متری :3.550 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#176091

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد رضاشهر، خاقانی

2 طبقه ,
4 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :720 میلیون تومان | متری :3.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225103

فروش خانه ویلایی 207 متری
مشهد محدوده رضاشهر، سرافرازان22

1 طبقه ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :480 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224738

فروش خانه ویلایی 188 متری
مشهد محدوده رضاشهر، نوفل12/2

2 طبقه ,
4 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :650 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224425

فروش خانه ویلایی 188 متری
مشهد محدوده رضاشهر، نوفل12/2

2 طبقه ,
4 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :650 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#224281

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده رضاشهر، پايداري5/2،

1 طبقه ,
3 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :465 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#223858

فروش خانه ویلایی 68 متری
مشهد محدوده رضاشهر، نخل17،

4 طبقه ,
3 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#223844

فروش خانه ویلایی 110 متری
مشهد محدوده رضاشهر، رهايي8 شاملو12،

1 طبقه ,
1 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :295 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#223242

فروش خانه ویلایی 225 متری
مشهد محدوده رضاشهر، پیروزی26

2 طبقه ,
4 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :820 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
#223151

فروش خانه ویلایی 450 متری
مشهد محدوده رضاشهر، بين فکوري36و38

1 طبقه ,
3 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :2.030 میلیارد تومان | متری :4.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
#222917

فروش خانه ویلایی 132 متری
مشهد محدوده رضاشهر، بهارستان

2 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/01
#222916

فروش خانه ویلایی 132 متری
مشهد محدوده رضاشهر، بهارستان

2 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/01
#222915

فروش خانه ویلایی 132 متری
مشهد محدوده رضاشهر، بهارستان

2 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/01
#222496

فروش خانه ویلایی 450 متری
مشهد محدوده رضاشهر، بين فکوري36و38

1 طبقه ,
3 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :2.030 میلیارد تومان | متری :4.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/31
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 13

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص رضاشهر

goldenمشاور املاک محسن زینلی,

مشاورین مسکن دلتا
093934XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد محمدی شاه وردی,

کارگزاری سراسری املاک شاه وردی
091518XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید تابنده پور,

املاک فرزانه
091595XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک صادق شیخی زاده,

املاک البرز
091591XXXXX(نمایش کامل)