خرید فروش خانه ویلایی مشهد رضاشهر - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش خانه ویلایی مشهد رضاشهر
در حال جستجو ...

خرید فروش خانه ویلایی مشهد رضاشهر

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#175095

فروش خانه ویلایی 90 متری
مشهد محدوده رضاشهر، رهایی4

2 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :220 میلیون تومان | متری :1.450 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#176091

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد رضاشهر، خاقانی

2 طبقه ,
4 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :720 میلیون تومان | متری :3.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189470

فروش خانه ویلایی 137 متری
مشهد محدوده رضاشهر، خاقانی 37

1 طبقه ,
1 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :370 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189288

فروش خانه ویلایی 247 متری
مشهد محدوده رضاشهر، طالقانی23

2 طبقه ,
5 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :2 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189285

فروش خانه ویلایی 320 متری
مشهد محدوده رضاشهر، فکوری79

1 طبقه ,
3 خوابه ,
27 سال ساخت ,
کل :950 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#176039

فروش خانه ویلایی 110 متری
مشهد محدوده رضاشهر، قايمي18

1 طبقه ,
3 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :330 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#153614

فروش خانه ویلایی 510 متری
مشهد رضاشهر، رودکی

1 طبقه ,
3 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.750 میلیارد تومان | متری :3.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189314

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده رضاشهر، پیروزی 15/1

1 طبقه ,
3 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189310

فروش خانه ویلایی 135 متری
مشهد محدوده رضاشهر، شهرک آزادگان

2 طبقه ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :380 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#188921

فروش خانه ویلایی 162 متری
مشهد محدوده رضاشهر، سرافرازان 24

2 طبقه ,
4 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#161603

فروش خانه ویلایی 510 متری
مشهد رضاشهر، حاشیه رضوی

2 طبقه ,
4 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :3 میلیارد تومان | متری :6 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#178822

فروش خانه ویلایی 510 متری
مشهد رضاشهر، انوری

2 طبقه ,
5 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :1.650 میلیارد تومان | متری :3.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188454

فروش خانه ویلایی 510 متری
مشهد محدوده رضاشهر، بين پيروزي 5 و7

1 طبقه ,
3 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :3 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#178804

فروش خانه ویلایی 284 متری
مشهد رضاشهر، خاقانی11

2 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :1.100 میلیارد تومان | متری :3.870 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188591

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد محدوده رضاشهر، خاقانی33

1 طبقه ,
1 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :300 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188292

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد محدوده رضاشهر، خاقانی33

1 طبقه ,
1 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :300 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187570

فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد محدوده رضاشهر، فکوری35

3 طبقه ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187282

فروش خانه ویلایی 225 متری
مشهد محدوده رضاشهر، پیروزی24

1 طبقه ,
3 خوابه ,
کل :650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
#187091

فروش خانه ویلایی 68 متری
مشهد محدوده رضاشهر، دلاوران 20 زیتون 9

2 طبقه ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/24
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 22

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص رضاشهر

goldenمشاور املاک حمید جهان,

مسکن ایرانیان
093537XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد محمدی شاه وردی,

املاک پدیده
091518XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسن خجسته,

کارگزاری برتر
091252XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین نجف زاده,

گروه مشاورین املاک بام شهر
093681XXXXX(نمایش کامل)