ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش خانه ویلایی مشهد رضاشهر
در حال جستجو ...

خرید فروش خانه ویلایی مشهد رضاشهر

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#214006

فروش خانه ویلایی 508 متری
مشهد محدوده رضاشهر، رضوی 3

2 طبقه ,
4 خوابه ,
کل :2 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/02
#206481

فروش خانه ویلایی 135 متری
مشهد محدوده رضاشهر، زیتون

1 طبقه ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :255 میلیون تومان | متری :1.880 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/29
#176091

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد رضاشهر، خاقانی

2 طبقه ,
4 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :720 میلیون تومان | متری :3.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/29
#205810

فروش خانه ویلایی 420 متری
مشهد محدوده رضاشهر، لاله

1 طبقه ,
4 خوابه ,
کل :1.200 میلیارد تومان | متری :2.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/29
#178822

فروش خانه ویلایی 510 متری
مشهد رضاشهر، انوری

2 طبقه ,
5 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :1.800 میلیارد تومان | متری :3.550 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#126613

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده رضاشهر، دهخدا

1 طبقه ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :1.050 میلیارد تومان | متری :3.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#208727

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده رضاشهر، 20علیزاده 2

2 طبقه ,
5 خوابه ,
کل :710 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#153614

فروش خانه ویلایی 510 متری
مشهد رضاشهر، رودکی

1 طبقه ,
3 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.750 میلیارد تومان | متری :3.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/27
#161603

فروش خانه ویلایی 510 متری
مشهد رضاشهر، حاشیه رضوی

2 طبقه ,
4 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :2.800 میلیارد تومان | متری :5.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/27
#210682

فروش خانه ویلایی 180 متری
مشهد محدوده رضاشهر، دلاوران 20

3 طبقه ,
5 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :560 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213311

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده رضاشهر، رهایی2و4

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :630 میلیون تومان | متری :3.150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212998

فروش خانه ویلایی 225 متری
مشهد محدوده رضاشهر، پیروزی24

1 طبقه ,
3 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :650 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212939

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده رضاشهر، رهایی2و4

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :630 میلیون تومان | متری :3.150 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212834

فروش خانه ویلایی 162 متری
مشهد محدوده رضاشهر، سرافرازان24

2 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212826

فروش خانه ویلایی 135 متری
مشهد محدوده رضاشهر، شهرک آزادگان

1 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :280 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212820

فروش خانه ویلایی 400 متری
مشهد محدوده رضاشهر، ارغوان11،

2 طبقه ,
6 خوابه ,
17 سال ساخت ,
کل :1.100 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#178804

فروش خانه ویلایی 284 متری
مشهد رضاشهر، خاقانی11

2 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :1.100 میلیارد تومان | متری :3.870 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
#211748

فروش خانه ویلایی 225 متری
مشهد محدوده رضاشهر، پیروزی24

1 طبقه ,
3 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :650 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/21
#211710

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده رضاشهر، پایداری5

1 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :1 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/21
#211352

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده رضاشهر، دلاوران5

1 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :730 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/19
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/19
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/18
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 13

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص رضاشهر

goldenمشاور املاک فرید تهرانی,

مسکن عابدزاده
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد محمدی شاه وردی,

کارگزاری سراسری املاک شاه وردی
091518XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک صادق شیخی زاده,

املاک البرز
091591XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مسکن بیداری,

گروه مشاورین مسکن بیداری
091530XXXXX(نمایش کامل)