خرید فروش خانه ویلایی مشهد رضاشهر - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش خانه ویلایی مشهد رضاشهر
در حال جستجو ...

خرید فروش خانه ویلایی مشهد رضاشهر

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#176091

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد رضاشهر، خاقانی

2 طبقه ,
4 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :720 میلیون تومان | متری :3.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#126613

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده رضاشهر، دهخدا

1 طبقه ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :1.050 میلیارد تومان | متری :3.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204402

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده رضاشهر، رضوی22/4

1 طبقه ,
3 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :1.200 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#153614

فروش خانه ویلایی 510 متری
مشهد رضاشهر، رودکی

1 طبقه ,
3 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.750 میلیارد تومان | متری :3.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#178822

فروش خانه ویلایی 510 متری
مشهد رضاشهر، انوری

2 طبقه ,
5 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :1.650 میلیارد تومان | متری :3.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#204314

فروش خانه ویلایی 68 متری
مشهد محدوده رضاشهر، زیتون 9

2 طبقه ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :155 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#204217

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده رضاشهر، رضوی22/4

1 طبقه ,
3 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :1.200 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#204214

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده رضاشهر، نوفل10/2

1 طبقه ,
2 خوابه ,
27 سال ساخت ,
کل :1.300 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#204069

فروش خانه ویلایی 207 متری
مشهد محدوده رضاشهر، سرافرازان22

1 طبقه ,
4 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#203920

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده رضاشهر، فکوري59 قائمي20

2 طبقه ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :550 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#203686

فروش خانه ویلایی 210 متری
مشهد محدوده رضاشهر، دلاوران 27

2 طبقه ,
4 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203712

فروش خانه ویلایی 85 متری
مشهد محدوده رضاشهر، سرافرازان

2 طبقه ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :380 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203661

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده رضاشهر، فکوري59 قائمي20،

2 طبقه ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :550 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203645

فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد محدوده رضاشهر، دلاوران7

2 طبقه ,
1 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :550 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#161603

فروش خانه ویلایی 510 متری
مشهد رضاشهر، حاشیه رضوی

2 طبقه ,
4 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :2.800 میلیارد تومان | متری :5.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203137

فروش خانه ویلایی 160 متری
مشهد محدوده رضاشهر، سرافراز15 قطعه اخر سمت چپ

3 طبقه ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :720 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203123

فروش خانه ویلایی 135 متری
مشهد محدوده رضاشهر، شهرک آزادگان

4 طبقه ,
7 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :520 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#202991

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده رضاشهر، رضوی35

2 طبقه ,
نوساز ,
کل :850 میلیون تومان | متری :3.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 22

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص رضاشهر

goldenمشاور املاک آقای بیداری,

گروه مشاورین مسکن بیداری
091530XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید تهرانی,

مسکن عابدزاده
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد محمدی شاه وردی,

کارگزاری سراسری املاک شاه وردی
091518XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسن خجسته,

کارگزاری برتر
091252XXXXX(نمایش کامل)