خرید فروش خانه ویلایی مشهد پایداری - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش خانه ویلایی مشهد پایداری
در حال جستجو ...

خرید فروش خانه ویلایی مشهد پایداری

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#206481

فروش خانه ویلایی 135 متری
مشهد محدوده پایداری، زیتون

1 طبقه ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :255 میلیون تومان | متری :1.880 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/29
#205810

فروش خانه ویلایی 420 متری
مشهد محدوده پایداری، لاله

1 طبقه ,
4 خوابه ,
کل :1.200 میلیارد تومان | متری :2.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/29
#210682

فروش خانه ویلایی 180 متری
مشهد محدوده پایداری، دلاوران 20

3 طبقه ,
5 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :560 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213311

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده پایداری، رهایی2و4

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :630 میلیون تومان | متری :3.150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212939

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده پایداری، رهایی2و4

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :630 میلیون تومان | متری :3.150 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212834

فروش خانه ویلایی 162 متری
مشهد محدوده پایداری، سرافرازان24

2 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212826

فروش خانه ویلایی 135 متری
مشهد محدوده پایداری، شهرک آزادگان

1 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :280 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
#192312

فروش خانه ویلایی 207 متری
مشهد پایداری، رهایی 9

1 طبقه ,
2 خوابه ,
19 سال ساخت ,
کل :580 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/21
#211710

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد پایداری، پایداری5

1 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :1 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/21
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/19
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/18
#210395

فروش خانه ویلایی 800 متری
مشهد محدوده پایداری، فکوري 17-لاله 4

1 طبقه ,
5 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :4 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/17
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/16
#209987

فروش خانه ویلایی 207 متری
مشهد محدوده پایداری، سرافرازان16

1 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/16
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/16
#209476

فروش خانه ویلایی 130 متری
مشهد محدوده پایداری، شهرک آزادگان

1 طبقه ,
1 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/15
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/12
#208210

فروش خانه ویلایی 135 متری
مشهد محدوده پایداری، دلاوران40

1 طبقه ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :350 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/11
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/08
#206711

فروش خانه ویلایی 70 متری
مشهد محدوده پایداری، شهرک آزادگان

3 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :70 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/08
#206662

فروش خانه ویلایی 110 متری
مشهد محدوده پایداری، رهایی8

1 طبقه ,
1 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :295 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/07
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 7

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص پایداری

goldenمشاور املاک فرید تهرانی,

مسکن عابدزاده
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک صادق شیخی زاده,

املاک البرز
091591XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهندس رضا خوش کنار,

مسکن سراسری آپادانا
091589XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد محمدی شاه وردی,

کارگزاری سراسری املاک شاه وردی
091518XXXXX(نمایش کامل)