خرید فروش خانه ویلایی مشهد پایداری - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش خانه ویلایی مشهد پایداری
در حال جستجو ...

خرید فروش خانه ویلایی مشهد پایداری

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#192312

فروش خانه ویلایی 207 متری
مشهد پایداری، رهایی 9

1 طبقه ,
2 خوابه ,
19 سال ساخت ,
کل :580 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#177644

فروش خانه ویلایی 120 متری
مشهد محدوده پایداری، سرافراز 13

1 طبقه ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#204314

فروش خانه ویلایی 68 متری
مشهد محدوده پایداری، زیتون 9

2 طبقه ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :155 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#204090

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده پایداری، سرافرازان18

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#204069

فروش خانه ویلایی 207 متری
مشهد محدوده پایداری، سرافرازان22

1 طبقه ,
4 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#203912

فروش خانه ویلایی 50 متری
مشهد محدوده پایداری، سرافراز9

4 طبقه ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :650 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#203686

فروش خانه ویلایی 210 متری
مشهد محدوده پایداری، دلاوران 27

2 طبقه ,
4 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203712

فروش خانه ویلایی 85 متری
مشهد محدوده پایداری، سرافرازان

2 طبقه ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :380 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203646

فروش خانه ویلایی 50 متری
مشهد محدوده پایداری، سرافراز9

4 طبقه ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :650 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203645

فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد محدوده پایداری، دلاوران7

2 طبقه ,
1 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :550 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203137

فروش خانه ویلایی 160 متری
مشهد محدوده پایداری، سرافراز15 قطعه اخر سمت چپ

3 طبقه ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :720 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203123

فروش خانه ویلایی 135 متری
مشهد محدوده پایداری، شهرک آزادگان

4 طبقه ,
7 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :520 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/25
#200836

فروش خانه ویلایی 140 متری
مشهد محدوده پایداری، نارنج15

1 طبقه ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :370 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/24
#199984

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد محدوده پایداری، راضی4

1 طبقه ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/22
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/21
#199658

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد محدوده پایداری، راضی4

1 طبقه ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/21
#175095

فروش خانه ویلایی 90 متری
مشهد پایداری، رهایی4

2 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :220 میلیون تومان | متری :1.450 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/21
#199378

فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد محدوده پایداری، سرافراز3

1 طبقه ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :330 میلیون تومان | متری :2.640 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/20
#199210

فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد محدوده پایداری، سرافراز3

1 طبقه ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :330 میلیون تومان | متری :2.640 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/20
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/16
#197199

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد محدوده پایداری، سرافراز6

1 طبقه ,
1 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :270 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/16
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/15
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 11

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص پایداری

goldenمشاور املاک آقای بیداری,

گروه مشاورین مسکن بیداری
091530XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید تهرانی,

مسکن عابدزاده
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک صادق شیخی زاده,

املاک البرز
091591XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهندس رضا خوش کنار,

مسکن سراسری آپادانا
091589XXXXX(نمایش کامل)