خرید فروش خانه ویلایی مشهد پایداری - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش خانه ویلایی مشهد پایداری
در حال جستجو ...

خرید فروش خانه ویلایی مشهد پایداری

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#175095

فروش خانه ویلایی 90 متری
مشهد پایداری، رهایی4

2 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :220 میلیون تومان | متری :1.450 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#176039

فروش خانه ویلایی 110 متری
مشهد محدوده پایداری، قايمي18

1 طبقه ,
3 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :330 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189310

فروش خانه ویلایی 135 متری
مشهد محدوده پایداری، شهرک آزادگان

2 طبقه ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :380 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#188921

فروش خانه ویلایی 162 متری
مشهد محدوده پایداری، سرافرازان 24

2 طبقه ,
4 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#187570

فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد محدوده پایداری، فکوری35

3 طبقه ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187091

فروش خانه ویلایی 68 متری
مشهد محدوده پایداری، دلاوران 20 زیتون 9

2 طبقه ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/24
#186753

فروش خانه ویلایی 85 متری
مشهد محدوده پایداری، رهایی4/1

2 طبقه ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :270 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/23
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/23
#186185

فروش خانه ویلایی 207 متری
مشهد محدوده پایداری، بين رهايي 11 ودلاوران

1 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :620 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/23
#186126

فروش خانه ویلایی 205 متری
مشهد محدوده پایداری، بین رهایی9و11

1 طبقه ,
2 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/22
#177644

فروش خانه ویلایی 120 متری
مشهد محدوده پایداری، سرافراز 13

1 طبقه ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/21
#184530

فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد محدوده پایداری، فکوری35

3 طبقه ,
5 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :500 میلیون تومان | متری :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/19
#183725

فروش خانه ویلایی 140 متری
مشهد محدوده پایداری، سرافراز45

3 طبقه ,
8 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :294 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/16
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/16
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/15
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/15
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/15
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/15
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/15
#183232

فروش خانه ویلایی 120 متری
مشهد محدوده پایداری، پایداری 9/3

2 طبقه ,
3 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :480 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/15
#183111

فروش خانه ویلایی 140 متری
مشهد محدوده پایداری، سرافراز45

3 طبقه ,
8 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :294 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/15
#182735

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده پایداری، پایداری 5/2

1 طبقه ,
3 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :470 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/14
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/13
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/12
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/11
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 11

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص پایداری

goldenمشاور املاک حمید جهان,

مسکن ایرانیان
093537XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک صادق شیخی زاده,

املاک البرز
091591XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهندس رضا خوش کنار,

مسکن سراسری آپادانا
091589XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد محمدی شاه وردی,

املاک پدیده
091518XXXXX(نمایش کامل)