خرید فروش خانه ویلایی مشهد پایداری - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش خانه ویلایی مشهد پایداری
در حال جستجو ...

خرید فروش خانه ویلایی مشهد پایداری

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#192312

فروش خانه ویلایی 207 متری
مشهد پایداری، رهایی 9

1 طبقه ,
2 خوابه ,
19 سال ساخت ,
کل :600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264872

فروش خانه ویلایی 80 متری
مشهد محدوده پایداری، زیتون 1/1،

2 طبقه ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :225 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#177644

فروش خانه ویلایی 120 متری
مشهد محدوده پایداری، سرافراز 13

1 طبقه ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#263608

فروش خانه ویلایی 50 متری
مشهد محدوده پایداری، فکوری72

3 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :290 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#250531

فروش خانه ویلایی 213 متری
مشهد محدوده پایداری، پایداری1

2 طبقه ,
4 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :580 میلیون تومان | متری :2.550 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262369

فروش خانه ویلایی 210 متری
مشهد محدوده پایداری، دلاوران 27

2 طبقه ,
4 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :750 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#210682

فروش خانه ویلایی 180 متری
مشهد محدوده پایداری، دلاوران 20

3 طبقه ,
5 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :490 میلیون تومان | متری :1.550 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#261396

فروش خانه ویلایی 210 متری
مشهد محدوده پایداری، دلاوران 27،

2 طبقه ,
4 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :750 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/29
#257872

فروش خانه ویلایی 206 متری
مشهد محدوده پایداری، نرسیده به پایداری1

2 طبقه ,
2 خوابه ,
17 سال ساخت ,
کل :1.100 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/29
#257899

فروش خانه ویلایی 192 متری
مشهد محدوده پایداری، سرافرازان 13

2 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :1.200 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/28
#257474

فروش خانه ویلایی 102 متری
مشهد محدوده پایداری، سرافراز13

1 طبقه ,
1 خوابه ,
22 سال ساخت ,
کل :270 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/25
#255867

فروش خانه ویلایی 85 متری
مشهد محدوده پایداری، سرافرازان

1 طبقه ,
1 خوابه ,
کل :220 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/24
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/23
#253132

فروش خانه ویلایی 180 متری
مشهد محدوده پایداری، سرافراز13

2 طبقه ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/22
#253076

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد پایداری، پایداری3/4

1 طبقه ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :530 میلیون تومان | متری :2.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/22
#252971

فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد محدوده پایداری، فکوری35

1 طبقه ,
1 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :350 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/22
#252794

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد پایداری، پایداری3/4

1 طبقه ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :530 میلیون تومان | متری :2.650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/21
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/18
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/18
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/18
#249626

فروش خانه ویلایی 135 متری
مشهد محدوده پایداری، نخل15

1 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :280 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/17
#248717

فروش خانه ویلایی 164 متری
مشهد محدوده پایداری، سرافرازان

2 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :750 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/17
#248685

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده پایداری، سرافراز18

1 طبقه ,
2 خوابه ,
21 سال ساخت ,
کل :600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/17
#243138

فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد محدوده پایداری، فکوری45

3 طبقه ,
3 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :350 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/10
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 7

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص پایداری

goldenمشاور املاک صادق شیخی زاده,

املاک البرز
091591XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهندس رضا خوش کنار,

مسکن سراسری آپادانا
091589XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد محمدی شاه وردی,

کارگزاری سراسری املاک شاه وردی
091518XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک اسماعیل رهبری,

املاک سراسری آپادانا
091599XXXXX(نمایش کامل)