خرید فروش زمین رشت - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش زمین رشت
در حال جستجو ...

خرید فروش زمین رشت

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#190069

فروش زمین 1520 متری
رشت، زیباکنار، دریاکنار 2

تراکم متوسط ,
شمالی ,
کل :360 میلیون تومان | متری :240 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#183333

فروش زمین 230 متری
رشت، زیباکنار، دریا- خیابان دریا 2

تراکم متوسط ,
شمالی ,
کل :46 میلیون تومان | متری :200 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/15
#162629

فروش زمین 395 متری
رشت، سبزه میدان، تکیه مستوفی

شمالی و جنوبی ,
کل :790 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/01
#166682

فروش زمین 250 متری
رشت، زیباکنار، خیابان دریا- دریا2

تراکم متوسط ,
شمالی ,
کل :60 میلیون تومان | متری :240 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/09/24
#165053

فروش زمین 200 متری
رشت، حاجی بکنده، حاجی بکنده

کل :30 میلیون تومان | متری :150 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/27
#165426

فروش زمین 6000 متری
رشت، جاده انزلی، بعد از قلعه

کل :270 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/15
#147588

فروش زمین 500 متری
رشت، سعدی، بر اصلی

کل :1 میلیارد تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/03
#147585

فروش زمین 2040 متری
رشت، سبزه میدان، بیستون

کل :5.100 میلیارد تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/30
#146066

فروش زمین 136 متری
رشت، فلکه گاز، جاده لاکان

شمالی ,
کل :68 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/28
#143943

فروش زمین 1500 متری
رشت، جاده انزلی، جاده خمام به سمت چوکام

کل :500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/20
#143940

فروش زمین 186 متری
رشت، بلوار دیلمان، اوایل میرابوالقاسمی

کل :465 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/20
#141355

فروش زمین 780 متری
رشت، جاده انزلی، از پلیس راه به سمت رشت

کل :2 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/11
#141336

فروش زمین 313 متری
رشت، بلوار دیلمان، نزدیک براصلی

کل :1.250 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/11
#140089

فروش زمین 180 متری
رشت، انصاری، روبروی پارک ملت

دو نبش ,
کل :1.980 میلیارد تومان | متری :11 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/05
#138176

فروش زمین 219 متری
رشت، بلوار دیلمان، امام علی

کل :574 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/28
#138148

فروش زمین 210 متری
رشت، بلوار دیلمان، اول بوستان

کل :620 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/28
#137276

فروش زمین 2800 متری
رشت، فلسطین، ایزددوست

تراکم زیاد ,
کل :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/24
#135432

فروش زمین 336 متری
رشت، فلکه گاز، دانشگاه ازاد به سمت مسکن مهر

کل :672 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/14
#110696

فروش زمین 1228 متری
رشت، گلسار، بلواردیلمان

تراکم متوسط ,
دو نبش ,
کل :3.070 میلیارد تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/10/21
#79010

فروش زمین 200 متری
رشت، زیباکنار، روستای خشک اسطلخ

غربی ,
کل :24 میلیون تومان | متری :120 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/04/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/02/29
#73320

فروش زمین 220 متری
رشت، زیباکنار، امین اباد

غربی ,
کل :77 میلیون تومان | متری :350 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/02/22
#73307

فروش زمین 500 متری
رشت، زیباکنار، زیباکنار

جنوبی ,
کل :165 میلیون تومان | متری :330 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/02/22
#73328

فروش زمین 2500 متری
رشت، زیباکنار، چونچنان

سه نبش ,
کل :300 میلیون تومان | متری :120 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/02/22
#39019

فروش زمین 500 متری
رشت، سعدی، جاده انزلی

کل :60 میلیون تومان | متری :120 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/01/24
#39018

فروش زمین 269 متری
رشت، بلوار قلی پور، بیمارستان پارس

کل :161 میلیون تومان | متری :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/01/24
#39015

فروش زمین 215 متری
رشت، بلوار قلی پور، بیمارستان پارس

کل :129 میلیون تومان | متری :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/01/24
#47002

فروش زمین 192 متری
رشت، بلوار شهید بهشتی، بلوار لاکان - پل تالشان

کل :150 میلیون تومان | متری :780 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/01/19
#60133

فروش زمین 150 متری
رشت، گلسار، بلوار استاد معين

کل :450 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/01/15
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 2

مشاوره املاک و مستغلات