خرید فروش زمین مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش زمین مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش زمین مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188660

فروش زمین 500 متری
مشهد، الهیه، الهیه

سه نبش ,
کل :950 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188607

فروش زمین 300 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، رحمانیه

تراکم متوسط ,
جنوبی ,
کل :420 میلیون تومان | متری :1.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188447

فروش زمین 277 متری
مشهد، بلوار آموزگار، آموزکار 29

تراکم کم ,
جنوبی ,
کل :750 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#185993

فروش زمین 630 متری
مشهد، الهیه، الهیه34.دوکله.شمالی وجنوبی

تراکم متوسط ,
شمالی و جنوبی ,
کل :630 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#178554

فروش زمین 341 متری
مشهد، بلوار اقدسیه، اقدسیه39

تراکم متوسط ,
شمالی و جنوبی ,
کل :205 میلیون تومان | متری :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#178043

فروش زمین 350 متری
مشهد، احمدآباد، پاستور

تراکم متوسط ,
شمالی و جنوبی ,
کل :1.900 میلیارد تومان | متری :5.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#177596

فروش زمین 300 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه27/1جنوبی

تراکم متوسط ,
جنوبی ,
کل :375 میلیون تومان | متری :1.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#177587

فروش زمین 1000 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، حاشیه بلواربعدازسجادیه

تراکم متوسط ,
سه نبش ,
کل :1.100 میلیارد تومان | متری :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#176885

فروش زمین 600 متری
مشهد، بلوار اقدسیه، حاشیه محله4سپاد

تراکم متوسط ,
دو ممر ,
کل :570 میلیون تومان | متری :950 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#83437

فروش زمین 112 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 9

شمالی ,
کل :375 میلیون تومان | متری :3.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188585

فروش زمین 241 متری
مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی 59

تراکم متوسط ,
شرقی ,
کل :744 میلیون تومان | متری :3.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188535

فروش زمین 200 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 62

شمالی ,
کل :450 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188481

فروش زمین 70 متری
مشهد، بلوار سرافرازان، سرافرازان

تراکم متوسط ,
جنوبی ,
کل :105 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188339

فروش زمین 516 متری
مشهد، بلوار استاد یوسفی، يوسفي 19

تراکم زیاد ,
شمالی و جنوبی ,
کل :1.190 میلیارد تومان | متری :2.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188309

فروش زمین 185 متری
مشهد، معلم، میدان دانش

تراکم کم ,
کل :148 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188287

فروش زمین 241 متری
مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی 59

تراکم متوسط ,
شرقی ,
کل :744 میلیون تومان | متری :3.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188171

فروش زمین 660 متری
مشهد، الهیه، الهیه 50

تراکم متوسط ,
کل :690 میلیون تومان | متری :1.150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188169

فروش زمین 1800 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، حاشیه

تراکم متوسط ,
کل :2.160 میلیارد تومان | متری :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188162

فروش زمین 813 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه

تراکم متوسط ,
شمالی ,
کل :1.180 میلیارد تومان | متری :1.450 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188149

فروش زمین 1 هکتاری
مشهد، شهرک صنعتی فردوسی، خیابان کاوه

تراکم کم ,
کل :2 میلیارد تومان | متری :200 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 117

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)