ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش زمین مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش زمین مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#83437

فروش زمین 112 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 9

شمالی ,
کل :375 میلیون تومان | متری :3.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214027

فروش زمین 10 هکتاری
مشهد، جاده شاندیز، حاشیه جاده شاندیز

تراکم زیاد ,
کل :150 میلیارد تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#208753

فروش زمین 250 متری
مشهد، بلوار سرافرازان، راضی

تراکم متوسط ,
کل :350 میلیون تومان | متری :1.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#206998

فروش زمین 450 متری
مشهد، بلوار رحمانیه، محله2سپاد.جنوبی

تراکم متوسط ,
جنوبی ,
کل :390 میلیون تومان | متری :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#201210

فروش زمین 390 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه37...محله11

تراکم متوسط ,
جنوبی ,
کل :430 میلیون تومان | متری :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#192298

فروش زمین 900 متری
مشهد، الهیه، الهیه34.دونبش

تراکم متوسط ,
دو نبش ,
کل :1.100 میلیارد تومان | متری :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#213894

فروش زمین 500 متری
مشهد، جاده شاندیز، مدرس 8

کل :35 میلیون تومان | متری :70 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#213874

فروش زمین 5500 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، انتهای میثاق

تراکم کم ,
کل :1.900 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#198528

فروش زمین 900 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، حاشیه خیابان امام رضا

تراکم زیاد ,
دو نبش ,
کل :25 میلیارد تومان | متری :27 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#197535

فروش زمین 5000 متری
مشهد، بلوار عبادی (خواجه ربیع)، عبادی

تراکم زیاد ,
سه نبش ,
کل :50 میلیارد تومان | متری :10 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#206483

فروش زمین 200 متری
مشهد، قاسم آباد، اندیشه 9

تراکم زیاد ,
شمالی ,
کل :480 میلیون تومان | متری :2.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#195797

فروش زمین 550 متری
مشهد، الهیه، محله2سپاد.سه نبش با10درصدتجاری

تراکم متوسط ,
سه نبش ,
کل :550 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#214000

فروش زمین 312 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 29

تراکم زیاد ,
جنوبی ,
کل :2 میلیارد تومان | متری :7 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/02
#213997

فروش زمین 1125 متری
مشهد، بلوار صارمی، صارمی 35

جنوبی ,
کل :7.500 میلیارد تومان | متری :6.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/02
#213932

فروش زمین 3000 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

تراکم زیاد ,
جنوبی ,
کل :225 میلیارد تومان | متری :75 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/01
#208782

فروش زمین 700 متری
مشهد، جاده شاندیز، درخت بید

کل :84 میلیون تومان | متری :120 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/30
#192221

فروش زمین 2250 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، ابتدای صیاد

تراکم زیاد ,
کل :6.750 میلیارد تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 42

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد مبين امينی,

امين سکنا
091511XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

آژانس معاملات ملکی برج
091175XXXXX(نمایش کامل)