خرید فروش زمین مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش زمین مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش زمین مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
فــوری
#191786

فروش زمین 240 متری
مشهد، نزدیک حرم امام رضا، کوچه جوادیه

تراکم متوسط ,
شمالی ,
کل :1.200 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
بروز
#205383

فروش زمین 410 متری
مشهد، بلوار لادن، لادن

تراکم کم ,
جنوبی ,
کل :2.050 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#190045

فروش زمین 480 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، سه نبش مجیدیه 39

تراکم متوسط ,
سه نبش ,
کل :528 میلیون تومان | متری :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205345

فروش زمین 115 متری
مشهد، بهمن ( جاده کلات )، خلق اباد

تراکم متوسط ,
کل :19 میلیون تومان | متری :150 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205319

فروش زمین 340 متری
مشهد، بلوار دلاوران، دلاوران 4

تراکم متوسط ,
شمالی ,
کل :612 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205281

فروش زمین 240 متری
مشهد، فرامرز عباسی، فرامرز 25

تراکم زیاد ,
شمالی ,
کل :1.400 میلیارد تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205193

فروش زمین 330 متری
مشهد، نوزده بهمن، هاشمیه 59 نوزده بهمن 1

تراکم زیاد ,
جنوبی ,
کل :900 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205188

فروش زمین 193 متری
مشهد، قائم مقام فراهانی، قائم مقام40

تراکم کم ,
جنوبی ,
کل :650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205014

فروش زمین 363 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صياد12

تراکم زیاد ,
دو نبش ,
کل :1.600 میلیارد تومان | متری :4.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205009

فروش زمین 252 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صياد19

تراکم زیاد ,
شمالی ,
کل :7.560 میلیارد تومان | متری :30 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204388

فروش زمین 176 متری
مشهد، بلوار صارمی، تابان

تراکم زیاد ,
دو ممر ,
کل :650 میلیون تومان | متری :3.690 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204386

فروش زمین 210 متری
مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی61

تراکم متوسط ,
جنوبی ,
کل :880 میلیون تومان | متری :4.190 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#201210

فروش زمین 390 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه37...محله11

تراکم متوسط ,
جنوبی ,
کل :430 میلیون تومان | متری :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#197535

فروش زمین 5000 متری
مشهد، بلوار عبادی (خواجه ربیع)، عبادی

تراکم زیاد ,
سه نبش ,
کل :50 میلیارد تومان | متری :10 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#192298

فروش زمین 900 متری
مشهد، الهیه، الهیه34.دونبش

تراکم متوسط ,
دو نبش ,
کل :1.100 میلیارد تومان | متری :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 133

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)