خرید فروش زمین مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش زمین مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش زمین مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#83437

فروش زمین 112 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 9

شمالی ,
کل :375 میلیون تومان | متری :3.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225800

فروش زمین 515 متری
مشهد، قاسم آباد، استاد یوسفی

تراکم زیاد ,
جنوبی ,
کل :1.260 میلیارد تومان | متری :2.450 میلیارد تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225395

فروش زمین 45 متری
مشهد، بلوار ادیب، ادیب19

تراکم متوسط ,
شمالی ,
کل :165 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#223038

فروش زمین 900 متری
مشهد، الهیه، تجارومسکونی.حاشیه بلوارصادقیه..

تراکم متوسط ,
شمالی و جنوبی ,
کل :900 میلیون تومان | متری :950 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#217720

فروش زمین 430 متری
مشهد، بلوار پیروزی، بین پیروزی 71 و 73

تراکم کم ,
دو ممر ,
کل :2.580 میلیارد تومان | متری :6 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#213932

فروش زمین 3000 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

تراکم زیاد ,
جنوبی ,
کل :225 میلیارد تومان | متری :75 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#166724

فروش زمین 2.200 هکتاری
مشهد، بلوار پیروزی، خاقانی33

تراکم متوسط ,
جنوبی ,
کل :26.400 میلیارد تومان | متری :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#131025

فروش زمین 1000 متری
مشهد، سیدان، ده متری

شمالی ,
کل :40 میلیون تومان | متری :40 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225737

فروش زمین 340 متری
مشهد، بلوار دلاوران، دلاوران4

تراکم متوسط ,
شمالی ,
کل :680 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#214027

فروش زمین 10 هکتاری
مشهد، جاده شاندیز، حاشیه جاده شاندیز

تراکم زیاد ,
کل :150 میلیارد تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#208753

فروش زمین 250 متری
مشهد، بلوار سرافرازان، سرافرازان 13 راضی

تراکم متوسط ,
کل :350 میلیون تومان | متری :1.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#197535

فروش زمین 5000 متری
مشهد، بلوار عبادی (خواجه ربیع)، عبادی

تراکم زیاد ,
سه نبش ,
کل :50 میلیارد تومان | متری :10 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#219304

فروش زمین 450 متری
مشهد، بلوار رحمانیه، الهیه

تراکم زیاد ,
جنوبی ,
کل :410 میلیون تومان | متری :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#219291

فروش زمین 365 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، الهیه

تراکم زیاد ,
شمالی ,
کل :365 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#216369

فروش زمین 300 متری
مشهد، الهیه، اقدسیه

تراکم زیاد ,
جنوبی ,
کل :255 هزار تومان | متری :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#216284

فروش زمین 500 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیع 27

تراکم زیاد ,
جنوبی ,
کل :625 میلیون تومان | متری :1.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#111361

فروش زمین 1.600 هکتاری
مشهد، کمربند سبز، پشت آرامگاه فردوسی

شمالی و جنوبی ,
کل :1.600 میلیارد تومان | متری :100 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 42

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
099040XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

مشاورین مسکن پارسیان
091175XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهزاد منصوری,

دفتر فنی مهندسی و کارشناسی املاک آموت
091531XXXXX(نمایش کامل)