ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش زمین مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش زمین مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#261039

فروش زمین 750 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، مجیدیه بلوک 7 جنوبی

تراکم متوسط ,
جنوبی ,
کل :10.880 میلیون تومان | متری :1.450 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#253328

فروش زمین 300 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، خیابان اقدسیه اقدسیه33

تراکم متوسط ,
شمالی ,
کل :255 میلیون تومان | متری :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#253326

فروش زمین 450 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، اقدسیه محله 4 سپاد

تراکم متوسط ,
جنوبی ,
کل :360 میلیون تومان | متری :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265349

فروش زمین 600 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، الهیه 34 غلامی 8

تراکم متوسط ,
شمالی ,
کل :600 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265341

فروش زمین 750 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، مجیدیه 27

تراکم متوسط ,
جنوبی ,
کل :825 میلیون تومان | متری :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#261643

فروش زمین 600 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، مجیدیه 27

تراکم متوسط ,
شمالی ,
کل :690 میلیون تومان | متری :1.150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#261625

فروش زمین 390 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، مجیدیه 33

تراکم متوسط ,
دو نبش ,
کل :429 میلیون تومان | متری :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#261547

فروش زمین 457 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، اقدسیه بلوک4سپاد

تراکم متوسط ,
دو ممر ,
کل :388 میلیون تومان | متری :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#260998

فروش زمین 450 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، اقدسیه 4 سپاد

تراکم متوسط ,
جنوبی ,
کل :360 میلیون تومان | متری :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#255686

فروش زمین 600 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، الهیه 34

تراکم متوسط ,
دو ممر ,
کل :730 میلیون تومان | متری :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#248611

فروش زمین 295 متری
مشهد، بلوار اندیشه، اندیشه 9/3

تراکم کم ,
سه نبش ,
کل :575 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#236777

فروش زمین 300 متری
مشهد، بلوار رحمانیه، رحمانیه3

تراکم متوسط ,
جنوبی ,
کل :450 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#230842

فروش زمین 250 متری
مشهد، میعاد، میعاد7

تراکم متوسط ,
شمالی ,
کل :420 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#214466

فروش زمین 1000 متری
مشهد، جاده شاندیز، الماس کاران

تراکم زیاد ,
جنوبی ,
کل :650 میلیون تومان | متری :650 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#214027

فروش زمین 10 هکتاری
مشهد، جاده شاندیز، حاشیه جاده شاندیز

تراکم زیاد ,
کل :150 میلیارد تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#242221

فروش زمین 900 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، الهیه حاشیع صادقیه

تراکم متوسط ,
دو ممر ,
کل :1.150 میلیارد تومان | متری :1.270 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#83437

فروش زمین 112 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 9

شمالی ,
کل :375 میلیون تومان | متری :3.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#60682

فروش زمین 112 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 9

شمالی ,
کل :375 میلیون تومان | متری :3.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264668

فروش زمین 250 متری
مشهد، بلوار نماز، نماز 1

تراکم کم ,
شمالی و جنوبی ,
کل :700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264646

فروش زمین 300 متری
مشهد، بلوار آموزگار، آموزگار

تراکم زیاد ,
کل :1.200 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264641

فروش زمین 250 متری
مشهد، الهیه، الهیه

کل :21 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 47

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)