خرید فروش مغازه و تجاری رشت - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش مغازه و تجاری رشت
در حال جستجو ...

خرید فروش مغازه و تجاری رشت

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#165425

فروش مغازه و تجاری 52 متری
رشت، بلوار معلم، بلوار شمسی پور

ملکی ,
10 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :1.300 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/15
#147746

فروش مغازه و تجاری 32 متری
رشت، منظریه، کوچه تابان

ملکی ,
کل :800 میلیون تومان | متری :25 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/04
#147739

فروش مغازه و تجاری 52 متری
رشت، جاده انزلی، خیابان عرفان

,
مجوز تجاری دائم ,
5 متر طول بر ,
کل :200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/04
#140103

فروش مغازه و تجاری 26 متری
رشت، سعدی، روبروی سه راه معلم

ملکی ,
مجوز تجاری دائم ,
4.8 متر طول بر ,
کل :550 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/05
#138156

فروش مغازه و تجاری 22 متری
رشت، بلوار دیلمان، داخل بوستان

ملکی ,
2 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :560 میلیون تومان | متری :26 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/28
#138027

فروش مغازه و تجاری 20 متری
رشت، سبزه میدان، پاساژپله برقی

ملکی ,
15 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :180 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/28
#116397

فروش مغازه و تجاری 25 متری
رشت، شیون فومنی، 16 متری گلها

قولنامه ای ,
4 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :60 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/12/01
#47001

فروش مغازه و تجاری 48 متری
رشت، شریعتی، داخل بازار

ملکی ,
8 سال ساخت ,
کل :600 میلیون تومان | متری :12.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/01/15
#43597

فروش مغازه و تجاری 60 متری
رشت، بلوار شهید بهشتی، میدان رازی

ملکی ,
11 متر طول بر ,
کل :1.080 میلیارد تومان | متری :13.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1393/06/27
#42632

فروش مغازه و تجاری 22 متری
رشت، طالقانی، بیستون

ملکی ,
3 متر طول بر ,
کل :165 میلیون تومان | متری :7.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1393/06/19
#41535

فروش مغازه و تجاری 26 متری
رشت، سعدی، کوچه نان فانتزی

کل :104 میلیون تومان | متری :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1393/06/10
#39872

فروش مغازه و تجاری 30 متری
رشت، بلوار امام خمینی، جنب بازار

ملکی ,
11 سال ساخت ,
کل :1.530 میلیارد تومان | متری :50 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1393/05/30
#38872

فروش مغازه و تجاری 14 متری
رشت، سعدی، کوی فلاحتی

,
5 سال ساخت ,
کل :60 میلیون تومان | متری :4.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1393/05/22
#38734

فروش مغازه و تجاری 17 متری
رشت، بلوار قلی پور، کوی حسینی

ملکی ,
6 سال ساخت ,
کل :119 میلیون تومان | متری :7 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1393/05/21
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.

مشاوره املاک و مستغلات