خرید فروش مغازه و تجاری مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش مغازه و تجاری مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش مغازه و تجاری مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
فــوری
#188640

فروش مغازه و تجاری 120 متری
مشهد، سناباد، سناباد 42

اوقاف ,
30 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :2.400 میلیارد تومان | متری :20 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
بروز
#188138

فروش مغازه و تجاری 160 متری
مشهد، الهیه، اقدسیه سوم

,
23 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :624 میلیون تومان | متری :3.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188135

فروش مغازه و تجاری 85 متری
مشهد، الهیه، اقدسیه سه

ملکی ,
10 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :335.750 میلیون تومان | متری :3.950 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#181884

فروش مغازه و تجاری 48 متری
مشهد، الهیه، بلوار الهیه

ملکی ,
8 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :240 میلیون تومان | متری :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#167291

فروش مغازه و تجاری 200 متری
مشهد، بلوار سرافرازان، نماز 17 آرمان 24

ملکی ,
4 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :450 میلیون تومان | متری :2.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188604

فروش مغازه و تجاری 65 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت

آستان قدس ,
مجوز تجاری دائم ,
5 متر طول بر ,
کل :1.100 میلیارد تومان | متری :17 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188506

فروش مغازه و تجاری 24 متری
مشهد، بلوار حجاب، چهارراه حجاب

ملکی ,
مجوز تجاری دائم ,
4 متر طول بر ,
کل :350 میلیون تومان | متری :14.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188412

فروش مغازه و تجاری 80 متری
مشهد، معلم، روبروی پارک معلم

ملکی ,
7 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :2 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188398

فروش مغازه و تجاری 218 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، حاشیه خ امام رضا

آستان قدس ,
12 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :6.500 میلیارد تومان | متری :30 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188341

فروش مغازه و تجاری 35 متری
مشهد، میدان حجاب، بازار ابريشم

سرقفلی ,
6 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :1.400 میلیارد تومان | متری :40 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188192

فروش مغازه و تجاری 62 متری
مشهد، بلوار پیروزی، حاشیه بلوار پیروزی

ملکی ,
4.5 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :830 میلیون تومان | متری :13.390 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188187

فروش مغازه و تجاری 45 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 85

ملکی ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :540 میلیون تومان | متری :12 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188132

فروش مغازه و تجاری 22 متری
مشهد، استقلال، استقلال3

سرقفلی ,
نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :407 میلیون تومان | متری :18.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188124

فروش مغازه و تجاری 41 متری
مشهد، بلوار خاقانی، خاقانی

ملکی ,
نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :320 میلیون تومان | متری :8 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187962

فروش مغازه و تجاری 45 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 85

ملکی ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :540 میلیون تومان | متری :12 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187396

فروش مغازه و تجاری 33 متری
مشهد، قاسم آباد، فلاحی

ملکی ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :363 میلیون تومان | متری :11 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#181507

فروش مغازه و تجاری 35 متری
مشهد، الهیه، بلوار الهیه

ملکی ,
6 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :157.500 میلیون تومان | متری :4.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#188081

فروش مغازه و تجاری 65 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 13

,
5 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :1.110 میلیارد تومان | متری :17 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#188080

فروش مغازه و تجاری 15 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 56

سرقفلی ,
5 متر طول بر ,
کل :300 میلیون تومان | متری :20 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187881

فروش مغازه و تجاری 14 متری
مشهد، بلوار شریعتی، چهارراه مخابرات

سرقفلی ,
3.5 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :350 میلیون تومان | متری :25 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187847

فروش مغازه و تجاری 252 متری
مشهد، بلوار خیام شمالی، بازار میوه تره بار سپاد مشهد

ملکی ,
10 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :2 میلیارد تومان | متری :7.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187811

فروش مغازه و تجاری 18 متری
مشهد، احمدآباد، قسطنطينيه

6 دانگ ملکی ,
نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :250 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187810

فروش مغازه و تجاری 41 متری
مشهد، بلوار خاقانی، خاقانی

6 دانگ ملکی ,
نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :320 میلیون تومان | متری :8 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187807

فروش مغازه و تجاری 22 متری
مشهد، استقلال، استقلال3

سرقفلی ,
نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :407 میلیون تومان | متری :18.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187805

فروش مغازه و تجاری 52 متری
مشهد، نارنج، نارنج8

وکالتی ,
نوساز ,
کل :110 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 96

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)