خرید فروش مغازه و تجاری مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش مغازه و تجاری مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش مغازه و تجاری مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#214424

فروش مغازه و تجاری 23 متری
مشهد، قاسم آباد، چهارراه مخابرت مجتمع اکسین

سرقفلی ,
3.5 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :750 میلیون تومان | متری :33 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214377

فروش مغازه و تجاری 15 متری
مشهد، بلوار هنرستان، بين هنرستان 38 و40

ملکی ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :300 میلیون تومان | متری :20 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214354

فروش مغازه و تجاری 57 متری
مشهد، احمدآباد، نزديك به حاشيه

,
مجوز تجاری دائم ,
8 متر طول بر ,
کل :3 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214353

فروش مغازه و تجاری 56 متری
مشهد، بلوار شریعتی، شریعتی 29

ملکی ,
نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :470 میلیون تومان | متری :8.390 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214336

فروش مغازه و تجاری 750 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه2/1

ملکی ,
20 سال ساخت ,
کل :7.500 میلیارد تومان | متری :10 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214318

فروش مغازه و تجاری 16 متری
مشهد، طبرسی (بلوار اول)، مجتمع تجاری آرمیتاژ طبرسی

سرقفلی ,
3 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :400 میلیون تومان | متری :25 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214252

فروش مغازه و تجاری 17 متری
مشهد، سپاد، بلوار بهارستان

,
مجوز تجاری دائم ,
کل :125 میلیون تومان | متری :16 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214249

فروش مغازه و تجاری 19 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، گلشن ۱

,
4 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :608 میلیون تومان | متری :32 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214237

فروش مغازه و تجاری 400 متری
مشهد، خیابان دانشگاه، گلستان شرقی

آستان قدس ,
25 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :3.860 میلیارد تومان | متری :15 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214224

فروش مغازه و تجاری 42 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه33

ملکی ,
3 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :295 میلیون تومان | متری :7 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214215

فروش مغازه و تجاری 14 متری
مشهد، بلوار جانباز، میدان جانباز

سرقفلی ,
10 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :252 میلیون تومان | متری :18 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214185

فروش مغازه و تجاری 30 متری
مشهد، چهارراه مخابرات، مجتمع اكسين

سرقفلی ,
نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :1.050 میلیارد تومان | متری :35 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#213895

فروش مغازه و تجاری 17 متری
مشهد، سپاد، بلوار بهارستان

سرقفلی ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :125 میلیون تومان | متری :16 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#214132

فروش مغازه و تجاری 400 متری
مشهد، خیابان دانشگاه، گلستان شرقی

آستان قدس ,
25 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :3.860 میلیارد تومان | متری :15 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#214087

فروش مغازه و تجاری 23 متری
مشهد، بهمن ( جاده کلات )، اول بهمن

قولنامه ای ,
4 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :165 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#213897

فروش مغازه و تجاری 19 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، گلشن ۱

ملکی ,
4 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :608 میلیون تومان | متری :32 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#86556

فروش مغازه و تجاری 80 متری
مشهد، بلوار فلسطین، بین15و17

سرقفلی ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :880 میلیون تومان | متری :11 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214081

فروش مغازه و تجاری 13 متری
مشهد، چهارراه مخابرات، اکسین

سرقفلی ,
نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :260 میلیون تومان | متری :20 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214077

فروش مغازه و تجاری 46 متری
مشهد، شاهد، شاهد30

ملکی ,
نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :552 میلیون تومان | متری :12 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214072

فروش مغازه و تجاری 53 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی2

ملکی ,
9 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :1.270 میلیارد تومان | متری :24 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214063

فروش مغازه و تجاری 700 متری
مشهد، بلوار مصلی، چهاراه مصلی

ملکی ,
نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :7 میلیارد تومان | متری :12 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214058

فروش مغازه و تجاری 15 متری
مشهد، بلوار جانباز، بلوار جانباز

سرقفلی ,
17 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :240 میلیون تومان | متری :16 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#208568

فروش مغازه و تجاری 64 متری
مشهد، بلوار چمن، حاشیه خیابان چمن ۱۲ پلاک ۴۶

سرقفلی ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :352 میلیون تومان | متری :5.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#196248

فروش مغازه و تجاری 23 متری
مشهد، خواجه ربیع، خواجه ربیع

ملکی ,
4 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :165 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#177870

فروش مغازه و تجاری 23 متری
مشهد، خواجه ربیع، خواجه ربیع

,
مجوز تجاری دائم ,
4 متر طول بر ,
کل :165 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#213985

فروش مغازه و تجاری 20 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، نبش گلشن 1

ملکی ,
نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :380 میلیون تومان | متری :19 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/02
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 58

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد مبين امينی,

امين سکنا
091511XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

آژانس معاملات ملکی برج
091175XXXXX(نمایش کامل)