ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش مغازه و تجاری مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش مغازه و تجاری مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#139953

فروش مغازه و تجاری 18 متری
مشهد، خیابان هفده شهریور، خيابان 17 شهريور

سرقفلی ,
5 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :250 میلیون تومان | متری :14 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263361

فروش مغازه و تجاری 30 متری
مشهد، قاسم آباد، بین امامیه 37 و 39

,
3 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :540 میلیون تومان | متری :18 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263323

فروش مغازه و تجاری 14 متری
مشهد، قاسم آباد، چهارراه مخابرات

ملکی ,
3.5 متر طول بر ,
کل :308 میلیون تومان | متری :22 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263262

فروش مغازه و تجاری 250 متری
مشهد، بلوار وکیل اباد، وکیل آباد

,
مجوز تجاری دائم ,
کل :6.250 میلیارد تومان | متری :25 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262751

فروش مغازه و تجاری 30 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، بین ایرج47و49

آستان قدس ,
8 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :750 میلیون تومان | متری :25 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262750

فروش مغازه و تجاری 15 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، بین ایرج47و49

آستان قدس ,
7 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :450 میلیون تومان | متری :30 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262745

فروش مغازه و تجاری 126 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، دور میدان سیدرضی

آستان قدس ,
11 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :1.890 میلیارد تومان | متری :15 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262602

فروش مغازه و تجاری 25 متری
مشهد، فرامرز عباسی، کیان سنتر2

سرقفلی ,
نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :750 میلیون تومان | متری :30 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262437

فروش مغازه و تجاری 170 متری
مشهد، بلوار پیروزی، دعبل خزایی 13

ملکی ,
30 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :3 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#260797

فروش مغازه و تجاری 16 متری
مشهد، بلوار جانباز، جانباز

6 دانگ ملکی ,
3 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :400 میلیون تومان | متری :25 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#143753

فروش مغازه و تجاری 28 متری
مشهد، خیابان شیرازی، بازار نگین

ملکی ,
نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :1.680 میلیارد تومان | متری :60 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#117057

فروش مغازه و تجاری 87 متری
مشهد، نزدیک حرم امام رضا، بازار امام رضا

ملکی ,
8 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :5 میلیارد تومان | متری :58 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262552

فروش مغازه و تجاری 22 متری
مشهد، ملاصدرا، ميلان دوم

سرقفلی ,
24 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :765 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262543

فروش مغازه و تجاری 20 متری
مشهد، فرامرز عباسی، کیان سنتر1

سرقفلی ,
9 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :400 میلیون تومان | متری :20 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262511

فروش مغازه و تجاری 46 متری
مشهد، ابن سینا، ابن سینا16و18

,
نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :1.150 میلیارد تومان | متری :25 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262479

فروش مغازه و تجاری 35 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، میثاق6

ملکی ,
5 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :280 میلیون تومان | متری :8 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262449

فروش مغازه و تجاری 27 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، حاشیه جلال

,
مجوز تجاری دائم ,
کل :390 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262399

فروش مغازه و تجاری 33 متری
مشهد، بلوار دانشجو، دانشجو 28(قائم مقائم 44 و 46 )

,
15 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :297 میلیون تومان | متری :9 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#262352

فروش مغازه و تجاری 17 متری
مشهد، تقی آباد، زيست خاور

آستان قدس ,
23 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :122.400 میلیون تومان | متری :7.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#261902

فروش مغازه و تجاری 20 متری
مشهد، فرامرز عباسی، کیان سنتر1

سرقفلی ,
9 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :400 میلیون تومان | متری :20 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#261901

فروش مغازه و تجاری 25 متری
مشهد، فرامرز عباسی، کیان سنتر2

سرقفلی ,
نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :750 میلیون تومان | متری :30 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#261886

فروش مغازه و تجاری 22 متری
مشهد، ملاصدرا، ملاصدرا

سرقفلی ,
24 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :765 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#261885

فروش مغازه و تجاری 46 متری
مشهد، ابن سینا، ابن سینا16و18

,
نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :1.150 میلیارد تومان | متری :25 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#261835

فروش مغازه و تجاری 10 متری
مشهد، تقی آباد، زيست خاور

آستان قدس ,
30 سال ساخت ,
کل :72 میلیون تومان | متری :7.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#261824

فروش مغازه و تجاری 154 متری
مشهد، فداییان اسلام ( نخریسی )، حاشیه فداییان اسلام

ملکی ,
12 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :1.300 میلیارد تومان | متری :11 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#261791

فروش مغازه و تجاری 250 متری
مشهد، امام خمینی، امام خمینی 49

ملکی ,
8 سال ساخت ,
کل :1.200 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#261790

فروش مغازه و تجاری 132 متری
مشهد، شهرک غرب، رازی 12و14

ملکی ,
5 سال ساخت ,
کل :303.600 میلیون تومان | متری :2.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 77

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)