خرید فروش مغازه و تجاری مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش مغازه و تجاری مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش مغازه و تجاری مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#200157

فروش مغازه و تجاری 13 متری
مشهد، خیابان هفده شهریور، ۱۷ شهریور

ملکی ,
نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :169 میلیون تومان | متری :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#204327

فروش مغازه و تجاری 12 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، نبش ۴۰

آستان قدس ,
6 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :216 میلیون تومان | متری :18 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#203384

فروش مغازه و تجاری 13 متری
مشهد، خیابان هفده شهریور، میدان 17 شهریور مجتمع آکسون

ملکی ,
3 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :162 میلیون تومان | متری :12.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205270

فروش مغازه و تجاری 30 متری
مشهد، بلوار پیروزی، بین پیروزی 70 و 72

ملکی ,
مجوز تجاری دائم ,
3 متر طول بر ,
کل :540 میلیون تومان | متری :18 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205218

فروش مغازه و تجاری 25 متری
مشهد، بلوار فرهنگ، بين فرهنک 12و14

ملکی ,
5 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :500 میلیون تومان | متری :20 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205209

فروش مغازه و تجاری 24 متری
مشهد، فرامرز عباسی، فرامرز عباسی

سرقفلی ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :600 میلیون تومان | متری :23 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205203

فروش مغازه و تجاری 18 متری
مشهد، میعاد، میعاد8/4

6 دانگ ملکی ,
نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :117 میلیون تومان | متری :6.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205202

فروش مغازه و تجاری 62 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی57

آستان قدس ,
نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :620 میلیون تومان | متری :10 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205081

فروش مغازه و تجاری 25 متری
مشهد، بلوار فرهنگ، بين فرهنک 12و14

ملکی ,
5 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :500 میلیون تومان | متری :20 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205070

فروش مغازه و تجاری 24 متری
مشهد، فرامرز عباسی، فرامرز عباسی

سرقفلی ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :600 میلیون تومان | متری :23 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205057

فروش مغازه و تجاری 21 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت20

وکالتی ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204988

فروش مغازه و تجاری 10 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی 31

وکالتی ,
6 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :100 میلیون تومان | متری :10 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204972

فروش مغازه و تجاری 20 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، حاشیه

ملکی ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :400 میلیون تومان | متری :20 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204522

فروش مغازه و تجاری 10 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی 31

وکالتی ,
6 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :100 میلیون تومان | متری :10 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204494

فروش مغازه و تجاری 30 متری
مشهد، بلوار امامت، بين امامت43و45

سرقفلی ,
3.6 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :600 میلیون تومان | متری :20 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204078

فروش مغازه و تجاری 100 متری
مشهد، بلوار خیام، چهارراه خيام

ملکی ,
15 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :7 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204065

فروش مغازه و تجاری 20 متری
مشهد، بلوار سجاد، نبش شقايق جنوبي پاساژ خاتم واحد6

سرقفلی ,
30 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :500 میلیون تومان | متری :25 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#181504

فروش مغازه و تجاری 50 متری
مشهد، بلوار سرافرازان، سرافراز 10

ملکی ,
5 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :350 میلیون تومان | متری :7 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#202796

فروش مغازه و تجاری 30 متری
مشهد، الهیه، محمدیه / پاساژ بلور

ملکی ,
نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :106.500 میلیون تومان | متری :3.550 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204914

فروش مغازه و تجاری 23 متری
مشهد، بلوار پیروزی، حاشیه پیروزی بین هنرستان و هفت

سرقفلی ,
نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :414 میلیون تومان | متری :18 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204846

فروش مغازه و تجاری 22 متری
مشهد، احمدآباد، احمدآباد

ملکی ,
نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :562.500 میلیون تومان | متری :25 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204806

فروش مغازه و تجاری 230 متری
مشهد، فرامرز عباسی، فرامرز36بازار محله

آستان قدس ,
14 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :920 میلیون تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204749

فروش مغازه و تجاری 15 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت74

ملکی ,
15 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :150 میلیون تومان | متری :10 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204682

فروش مغازه و تجاری 23 متری
مشهد، بلوار پیروزی، حاشیه پیروزی بین هنرستان و هفت ت

سرقفلی ,
نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :414 میلیون تومان | متری :18 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 119

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)