رهن و اجاره آپارتمان خانه مغازه زمین رشت - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان خانه مغازه زمین رشت
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان خانه مغازه زمین رشت

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#155267

رهن و اجاره انبار و سالن 100 متری
رشت، انصاری، خیابن انصاری- خیابان ارشاد

رهن :7 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
#170108

رهن و اجاره مغازه و تجاری 42 متری
رشت، بلوار نماز، بین گلباغ و شهرک بهشتی

مجوز تجاری دائم ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/09/09
#171074

رهن و اجاره مغازه و تجاری 42 متری
رشت، گلسار، بلوار نماز

مجوز تجاری دائم ,
3.5 متر طول بر ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/09/08
#147599

رهن و اجاره آپارتمان 198 متری
رشت، گلسار، خیابان 123

طبقه 4 ,
4 خوابه ,
12 سال ساخت ,
اجاره :150 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/03
#144244

رهن و اجاره دفتر کار 70 متری
رشت، میدان جهاد، براصلی خیابان

طبقه 1 و 2 و 4 ,
2 اتاقه ,
نوساز ,
رهن :60 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/21
#140897

رهن و اجاره دفتر کار 80 متری
رشت، گلسار، خیابان 104

طبقه همکف ,
2 اتاقه ,
10 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/09
#140225

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
رشت، بلوار معلم، کوچه 12

طبقه 1 و 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :50 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/06
#140139

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
رشت، گلسار، خیابان 104

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/05
#140122

رهن و اجاره آپارتمان 95 متری
رشت، انصاری، گلباغ نماز باستانی شعار کوچه فنی

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :25 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/05
#140046

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
رشت، بلوار دیلمان، 4راه شهرک بهشتی اوایل میرابوالقا

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :450 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/05
#139532

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
رشت، بلوار دیلمان، اذراندامی

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :80 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/03
#139286

رهن و اجاره مغازه و تجاری 45 متری
رشت، بلوار دیلمان، براصلی

مجوز تجاری دائم ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/02
#136920

رهن و اجاره مغازه و تجاری 18 متری
رشت، سبزه میدان، علم الهدی

مجوز تجاری دائم ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/23
#136346

رهن و اجاره دفتر کار 82 متری
رشت، گلسار، به سمت 175 ، پستک

طبقه 2 و 3 ,
اجاره :80 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/21
#136326

رهن و اجاره دفتر کار 102 متری
رشت، طالقانی، به سمت سبز میدان

طبقه 3 ,
2 اتاقه ,
30 سال ساخت ,
رهن :9 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/21
#136034

رهن و اجاره دفتر کار 40 متری
رشت، سبزه میدان، جنب مدرسه دخترانه

طبقه 3 ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/20
#136033

رهن و اجاره دفتر کار 85 متری
رشت، سبزه میدان، جنب مدرسه راهنمایی دخترانه

طبقه 3 ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/20
#136032

رهن و اجاره دفتر کار 171 متری
رشت، گلسار، خیابان98

طبقه 2 ,
3 اتاقه ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/20
#136001

رهن و اجاره دفتر کار 53 متری
رشت، ، براصلی بلوار

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ,
1 اتاقه ,
نوساز ,
رهن :65 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/20
#135977

رهن و اجاره دفتر کار 75 متری
رشت، گلسار، نواب

طبقه 5 ,
2 اتاقه ,
رهن :12 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/20
#135963

رهن و اجاره دفتر کار 80 متری
رشت، حاجی آباد، نرسیده به ارایشگاه افرا

طبقه 3 ,
2 اتاقه ,
رهن :40 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/20
#135960

رهن و اجاره دفتر کار 50 متری
رشت، انصاری، کوچه مهرایین

طبقه 2 ,
1 اتاقه ,
رهن :50 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/20
#135958

رهن و اجاره دفتر کار 55 متری
رشت، گلسار، خیابان 104

طبقه همکف ,
1 اتاقه ,
10 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/20
#135957

رهن و اجاره دفتر کار 45 متری
رشت، ، وحدت4

طبقه همکف ,
1 اتاقه ,
رهن :38 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/20
#135956

رهن و اجاره مغازه و تجاری 140 متری
رشت، میدان فرزانه، به سمت انزلی

رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/20
#135439

رهن و اجاره آپارتمان 165 متری
رشت، بلوار معلم، کوچه مهرشریف

طبقه 3 ,
4 خوابه ,
نوساز ,
اجاره :120 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/14
#135386

رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
رشت، ، کوچه سحر

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/14
#120042

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
رشت، بلوار امام خمینی، کوچه فرهاد

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :80 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/01/08
#103870

رهن و اجاره مغازه و تجاری 16 متری
رشت، بازار، پاساژ بزرگ گیلان(پله برقی)

مجوز تجاری دائم ,
رهن :9 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/08/27
#85459

رهن و اجاره مغازه و تجاری 460 متری
رشت، گلسار، بلوار توحید

مجوز تجاری دائم ,
10 متر طول بر ,
رهن :350 میلیون تومان | اجاره :35 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/05/17
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 3

مشاوره املاک و مستغلات