رهن و اجاره آپارتمان خانه مغازه زمین مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان خانه مغازه زمین مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان خانه مغازه زمین مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#231560

رهن و اجاره مغازه و تجاری 40 متری
مشهد، قاسم آباد، بلوار شریعتی

مجوز تجاری دائم ,
4 متر طول بر ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#257240

رهن و اجاره مغازه و تجاری 50 متری
مشهد، الهیه، الهیه 1

مجوز تجاری دائم ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#257234

رهن و اجاره آپارتمان 108 متری
مشهد، بلوار حسابی، حسابی 38/7

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263328

رهن و اجاره آپارتمان 145 متری
مشهد، بلوار دانشجو، دانشجو 8

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :120 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263325

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، هفت تیر 32

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :130 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262617

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت25

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :650 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#261015

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 55

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#260982

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، برکپور

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263412

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیادشیرازی6

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263411

رهن و اجاره دفتر کار 300 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه16

طبقه همکف ,
10 سال ساخت ,
رهن :300 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263410

رهن و اجاره آپارتمان 78 متری
مشهد، شهرک غرب، حجاب 87

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :25 میلیون تومان | اجاره :180 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263409

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد، شهرک غرب، حجاب 35

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263408

رهن و اجاره دفتر کار 70 متری
مشهد، شهرک غرب، شاهد 50

طبقه 1 ,
2 اتاقه ,
24 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263407

رهن و اجاره دفتر کار 100 متری
مشهد، شهرک غرب، یوسفی 33

طبقه 1 و 2 ,
1 اتاقه ,
15 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263401

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد، شهرک غرب، شاهد 56/9

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
27 سال ساخت ,
رهن :4 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263399

رهن و اجاره آپارتمان 68 متری
مشهد، شهرک غرب، اندیشه 93

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
نوساز ,
رهن :27 میلیون تومان | اجاره :200 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263394

رهن و اجاره آپارتمان 105 متری
مشهد، شهرک غرب، رفیعی 20

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263392

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، شهرک غرب، یوسفیه 6

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :450 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263388

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد، شهرک غرب، رازی 22/1

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263384

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد، شهرک غرب، حجاب

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263383

رهن و اجاره دفتر کار 60 متری
مشهد، شهرک غرب، فلاحی 22

طبقه زیرزمین ,
نوساز ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263381

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد، شهرک غرب، فلاحی 38/3

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263380

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، شهرک غرب، رفیعی 10

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :8 میلیون تومان | اجاره :550 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263376

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت23

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 175

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)