ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان خانه مغازه زمین مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان خانه مغازه زمین مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#225665

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد، بلوار ملک آباد، فرهاد

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
25 سال ساخت ,
رهن :1.500 میلیون تومان | اجاره :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225644

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :70 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225643

رهن و اجاره دفتر کار 80 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه

طبقه همکف ,
3 اتاقه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225642

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
مشهد، حافظیه، حافظیه

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225641

رهن و اجاره آپارتمان 200 متری
مشهد، نوفل لوشاتو، نوفل شاتو

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :25 میلیون تومان | اجاره :3.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225162

رهن و اجاره دفتر کار 107 متری
مشهد، بلوار صارمی، صارمی

طبقه همکف ,
2 اتاقه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225159

رهن و اجاره مغازه و تجاری 25 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیادشیرازی

مجوز تجاری دائم ,
5 متر طول بر ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#224928

رهن و اجاره خانه ویلایی 80 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیادشیرازی

1 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#223966

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، صیاد، صیاد56

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :18 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#223958

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد، صیاد، اوایل صیاد

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#222423

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
مشهد، لادن، حاشیه لادن

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :90 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225629

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد، الهیه، امیریه58

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :7.500 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225627

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد، شهرستانی، شهرستانی

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225626

رهن و اجاره آپارتمان 165 متری
مشهد، رضا ( احمدآباد )، رضا

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :100 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225621

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد، بلوار حسابی شمالی، حسابی32/14

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225592

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، جلال72

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225573

رهن و اجاره آپارتمان 165 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، رضی 21

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :150 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225572

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد، بلوار دانشجو، داشجو6

طبقه همکف ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225561

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد، حافظیه، حافظیه

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225554

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد، مطهری شمالی، کامیاب 19

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :80 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225545

رهن و اجاره آپارتمان 170 متری
مشهد، بلوار سجاد، بهارستان

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225544

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 194

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
099040XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

آژانس معاملات ملکی برج
091175XXXXX(نمایش کامل)