ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان خانه مغازه زمین مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان خانه مغازه زمین مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#188029

رهن و اجاره خانه ویلایی 200 متری
مشهد، قاسم آباد، اندیشه19- کرد نوقانی2

2 طبقه ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :200 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#186988

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار ابوطالب، ابوطالب59

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#182691

رهن و اجاره آپارتمان 210 متری
مشهد، صارمی، صارمی 29

طبقه 2 ,
4 خوابه ,
نوساز ,
رهن :150 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188712

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 21

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :1.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188705

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، شاهد، شاهد34

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188691

رهن و اجاره آپارتمان 230 متری
مشهد، احمدآباد، ناصرخسرو28

طبقه 1 و 2 و 3 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :8 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188681

رهن و اجاره دفتر کار 80 متری
مشهد، فرهاد، فرهاد 24

طبقه 1 ,
1 اتاقه ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188670

رهن و اجاره خانه ویلایی 330 متری
مشهد، خیابان صدف، صدف1

2 طبقه ,
6 خوابه ,
رهن :60 میلیون تومان | اجاره :50.060 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188639

رهن و اجاره آپارتمان 180 متری
مشهد، سناباد، منوچهری5

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188622

رهن و اجاره آپارتمان 156 متری
مشهد، معاد، معاد 11

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :100 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188617

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، دانش اموز ۳۵

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :12 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188616

رهن و اجاره آپارتمان 155 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 18

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188613

رهن و اجاره مغازه و تجاری 15 متری
مشهد، بلوار فرهنگ، حاشیه فرهنگ

مجوز تجاری دائم ,
3 متر طول بر ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188612

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی۵۱

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :8 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188611

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، جلال 6

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188491

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد، فرامرز عباسی، فرامرز عباسی3

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :110 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188474

رهن و اجاره آپارتمان 92 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی ۴۲

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :70 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188467

رهن و اجاره مغازه و تجاری 50 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 62

رهن :35 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188465

رهن و اجاره آپارتمان 125 متری
مشهد، بلوار دانشجو، دانشجو34

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188464

رهن و اجاره دفتر کار 100 متری
مشهد، بلوار ملک آباد، فرهاد22

طبقه 3 ,
2 اتاقه ,
12 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188461

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد، خیابان صدف، صدف18

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188457

رهن و اجاره مغازه و تجاری 24 متری
مشهد، فرامرز عباسی، مجتمع کیان سنتر2

مجوز تجاری دائم ,
3 متر طول بر ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188450

رهن و اجاره خانه ویلایی 120 متری
مشهد، بلوار دلاوران، شهرک ازادگان

3 طبقه ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :550 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188439

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی10

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :120 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#187960

رهن و اجاره خانه ویلایی 110 متری
مشهد، بلوار جانباز، جانباز 7

1 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :150 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#187958

رهن و اجاره خانه ویلایی 510 متری
مشهد، بلوار دانشجو، دانشجو 18

1 طبقه ,
7 خوابه ,
25 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#184365

رهن و اجاره آپارتمان 105 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه17

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :450 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 1219

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)