رهن و اجاره آپارتمان رشت - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان رشت
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان رشت

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#147599

رهن و اجاره آپارتمان 198 متری
رشت، گلسار، خیابان 123

طبقه 4 ,
4 خوابه ,
12 سال ساخت ,
اجاره :150 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/03
#140225

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
رشت، بلوار معلم، کوچه 12

طبقه 1 و 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :50 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/06
#140139

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
رشت، گلسار، خیابان 104

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/05
#140122

رهن و اجاره آپارتمان 95 متری
رشت، انصاری، گلباغ نماز باستانی شعار کوچه فنی

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :25 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/05
#140046

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
رشت، بلوار دیلمان، 4راه شهرک بهشتی اوایل میرابوالقا

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :450 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/05
#139532

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
رشت، بلوار دیلمان، اذراندامی

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :80 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/03
#135439

رهن و اجاره آپارتمان 165 متری
رشت، بلوار معلم، کوچه مهرشریف

طبقه 3 ,
4 خوابه ,
نوساز ,
اجاره :120 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/14
#135386

رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
رشت، ، کوچه سحر

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/14
#120042

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
رشت، بلوار امام خمینی، کوچه فرهاد

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :80 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/01/08
#68100

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
رشت، شهدای گمنام، عینک

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :25 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/02/19
#67436

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
رشت، گلسار، بلوار استاد معین

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/02/19
#58494

رهن و اجاره آپارتمان 86 متری
رشت، سعدی، کوی فلاحتی

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/02/19
#58491

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
رشت، سعدی، کوی فلاحتی

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :22 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/02/19
#46993

رهن و اجاره آپارتمان 51 متری
رشت، بلوار معلم، کوچه هواشناسی

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/02/07
#43781

رهن و اجاره آپارتمان 72 متری
رشت، بلوار معلم، میدان مادر

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :25 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/02/07
#52216

رهن و اجاره آپارتمان 64 متری
رشت، سعدی، کوی فلاحتی

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :18 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/01/24
#37895

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
رشت، سعدی، كوي فلاحتي

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/01/24
#43582

رهن و اجاره آپارتمان 157 متری
رشت، سعدی، ک پورنقاشیان

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :25 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1393/06/27
#42652

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
رشت، بلوار معلم، بلوار شمسی پور

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :25 میلیون تومان | اجاره :150 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1393/06/19
#42648

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
رشت، انصاری، جنب نظام مهندسی

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :150 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1393/06/19
#42635

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
رشت، انصاری، 3 راه گلباغ نماز

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1393/06/19
#42634

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
رشت، بلوار قلی پور، میدان جهاد

طبقه 1 و 2 و 3 ,
2 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :450 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1393/06/19
#42628

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
رشت، سعدی، کوی فلاحتی

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1393/06/19
#41416

رهن و اجاره آپارتمان 95 متری
رشت، سعدی، کوی فلاحتی

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
رهن :35 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1393/06/09
#39655

رهن و اجاره آپارتمان 55 متری
رشت، بلوار معلم، حسین آباد

طبقه 1 ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :250 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1393/05/29
#39647

رهن و اجاره آپارتمان 74 متری
رشت، تختی، ک کاسپین

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1393/05/29
#39009

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
رشت، ، آذراندامی

طبقه همکف ,
رهن :50 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1393/05/23
#39004

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
رشت، ، آذراندامی

طبقه 1 و 4 ,
2 خوابه ,
رهن :80 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1393/05/23
#39001

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
رشت، ، خیابان دکتر حسابی

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
رهن :60 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1393/05/23
#38837

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
رشت، سعدی، کوی فلاحتی

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1393/05/22
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 2

مشاوره املاک و مستغلات