رهن و اجاره آپارتمان مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#187071

رهن و اجاره آپارتمان 105 متری
مشهد، بلوار عبدالمطلب، حاشیه یاس

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :150 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190783

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 13

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190780

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد، آب و برق، هفت تیر 3

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190779

رهن و اجاره آپارتمان 175 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 13

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :8 میلیون تومان | اجاره :1.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190777

رهن و اجاره آپارتمان 117 متری
مشهد، بلوار فکوری، فکوری 19 - نسترن 4

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190776

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد، بلوار پیروزی، حافظیه 11

طبقه 4 ,
1 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :22 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190775

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 77

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
13 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190773

رهن و اجاره آپارتمان 114 متری
مشهد، بلوار پیروزی، بین پیروزی 76 و مبدان لادن

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190772

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 33

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190771

رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد، بلوار فکوری، فکوری 17 - لاله 12

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190769

رهن و اجاره آپارتمان 86 متری
مشهد، سامانیه، نبش سامانیه 1

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190768

رهن و اجاره آپارتمان 154 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 28

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190749

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد، فرامرز عباسی، اواسط فرامرز عباسي

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190736

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد52

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
رهن :2 میلیون تومان | اجاره :330 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190727

رهن و اجاره آپارتمان 84 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، هفت تیر9

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190725

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد، بلوار فکوری، فکوری11

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :250 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190723

رهن و اجاره آپارتمان 165 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی17

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190721

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد، فرهاد، فرهاد 11

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :45 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190705

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اقبال21

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :950 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190704

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد، بلوار گلدیس، کلدیس 16/3

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :17 میلیون تومان | اجاره :150 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190702

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد، حافظیه، حافظیه11

طبقه 4 ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :22 میلیون تومان | اجاره :250 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190701

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، هفت تیر16

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :70 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 910

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)