رهن و اجاره آپارتمان مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#205359

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 47

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205358

رهن و اجاره آپارتمان 126 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، جلال آل احمد 26

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205357

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد، بلوار آموزگار، آموزگار 8

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205356

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 19

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205355

رهن و اجاره آپارتمان 125 متری
مشهد، بلوار فرهنگ، فرهنگ 19

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
16 سال ساخت ,
رهن :60 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205353

رهن و اجاره آپارتمان 62 متری
مشهد، معلم، معلم 1

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#197513

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد ۲۱

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#197508

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اقبال۱۱

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205331

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد، خیابان مروارید، مروارید 16

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :10 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204942

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار دلاوران، اوایل نخل _ حاشیه

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#202127

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه77

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#201069

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد، لويزان، حاشیه نخل

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#199328

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اقبال13

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#195548

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صياد٢٩

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205352

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد، احمدآباد، بخارایی

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
25 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205330

رهن و اجاره آپارتمان 165 متری
مشهد، بلوار سجاد، بزرگمهر 25

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
13 سال ساخت ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205313

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد، رسالت، رسالت 50

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :6 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205304

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد، شهید قانع، قانع2

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205300

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد، بلوار جانباز، ياس

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205298

رهن و اجاره آپارتمان 240 متری
مشهد، بلوار جانباز، ياس

طبقه 5 ,
4 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :100 میلیون تومان | اجاره :3.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205294

رهن و اجاره آپارتمان 180 متری
مشهد، اب برق، هفت تیر

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :120 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205280

رهن و اجاره آپارتمان 91 متری
مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اقبال 19

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 983

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)