ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#264781

رهن و اجاره آپارتمان 55 متری
مشهد، بلوار جانباز، جانباز 13

طبقه 4 ,
1 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264737

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار هنرستان، هنرستان

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#229076

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار دلاوران _ دلاوران 20 { نخل }، حاشیه نخل

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265424

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، هفت تیر 17

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265396

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265393

رهن و اجاره آپارتمان 300 متری
مشهد، بلوار سجاد، خيام

طبقه 2 ,
4 خوابه ,
رهن :300 میلیون تومان | اجاره :35 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265392

رهن و اجاره آپارتمان 165 متری
مشهد، بلوار سجاد، خيام

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
رهن :100 میلیون تومان | اجاره :9 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265391

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد، فرامرز عباسی، فرامرز

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :100 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265390

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد، بلوار فردوسی، مهدي

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265386

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد، شهید قانع، قانع

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
رهن :6 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265376

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد50

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265373

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد، بلوار دانشجو، دانشجو ۶

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265369

رهن و اجاره آپارتمان 104 متری
مشهد، بلوار سجاد، بيستون

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
رهن :80 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265364

رهن و اجاره آپارتمان 170 متری
مشهد، بلوار صارمی، صارمی ۳۶

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :3.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265362

رهن و اجاره آپارتمان 175 متری
مشهد، مهدی (منطقه 2)، مهدي

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265361

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار برونسی، حاشیه برونسی

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265359

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد، معلم، معلم ۱۶

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
28 سال ساخت ,
رهن :85 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265358

رهن و اجاره آپارتمان 165 متری
مشهد، بلوار حافظ، بین چراغچی19و21

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :70 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265357

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد، بلوار لادن، لادن 37

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265355

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد، خضرائی منش، خضرائی 2

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
13 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265351

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد، بلوار گلدیس، گلدیس ۱۶/۸

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :950 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265350

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد5

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265347

رهن و اجاره آپارتمان 180 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 9

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :150 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265346

رهن و اجاره آپارتمان 165 متری
مشهد، بلوار حافظ، حافظ ۱۵

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :70 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265342

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 5

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 129

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)