ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#226089

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد، فلاحی، فلاحی36

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/10
#210477

رهن و اجاره آپارتمان 104 متری
مشهد، سناباد، سناباد ۱۵، طاهری ۱۴

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
22 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/10
#226090

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد، فلاحی، فلاحی36

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/10
#225720

رهن و اجاره آپارتمان 93 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه 27

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#224941

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :650 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#224894

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد، بلوار پیروزی، اقبال 22

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#223695

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 20بعداز4راه اول

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#221346

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، سرو4

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#215232

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 59

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#135584

رهن و اجاره آپارتمان 114 متری
مشهد، قاسم آباد، بلوار شريعتي

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#134871

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد، قاسم آباد، بلوار انديشه

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226077

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد، سجادیه، سجادیه32

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :29 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226048

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه 11

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226045

رهن و اجاره آپارتمان 155 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، ایرج 38

طبقه همکف ,
3 خوابه ,
25 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226039

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد، نوفل لوشاتو، نوقل 4

طبقه 1 و 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :1.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226038

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، روبه روی هاشمیه 57

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :70 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226029

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 32

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226025

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد، بلوار شهید رفیعی، رفیعی 10نرگس1

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226021

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 51

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.350 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225991

رهن و اجاره آپارتمان 135 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :90 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225989

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225987

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی 51

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.350 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225986

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد، بلوار فلسطین، فلسطین

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225984

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 132

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
099040XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

مشاورین مسکن پارسیان
091175XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهزاد منصوری,

دفتر فنی مهندسی و کارشناسی املاک آموت
091531XXXXX(نمایش کامل)